X
 
 

Бюджетът на ДОО за 2019г. мина на първо четене, след обиди и наказания на дебатите

3542 0
photo of Бюджетът на ДОО за 2019г. мина на първо четене, след обиди и наказания на дебатите
Снимка: iStock/Guliver
Бюджетът на Държавно обществено осигуряване (ДОО) за 2019 г. мина на първо четене в пленарна зала, след като получи подкрепата на 112 народни представители, 73 гласуваха „против“, а 7 се въздържаха.

ОБСЪЖДАНЕ

Дебатите по първо четене на бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) доведоха до високо напрежение в пленарна зала. Стигна се дори до обиди и налагане на дисциплинарни наказания на депутати.

Причина за това стана изказването на народният представител от ГЕРБ и председател Комисията по правни въпроси Данаил Кирилов, който упрекна депутатите от БСП за това, че не са се регистрирали в началото на пленарното заседание, но след наличието на кворум са влезли в зала.

„Влязохте като мишки тук, за да се регистрирате“, заяви Кирилов от парламентарната трибуна, което предизвика бурните реакции на депутатите от опозицията.

На това реагира народният представител от БСП Георги Свиленски, който поиска на Кирилов веднага да му бъде наложено наказание, защото с думите си е обидил цяла парламентарна група, избрана с гласовете на 1 млн. български граждани.

След поредица от словесни престрелки Данаил Кирилов сам поиска да му бъде наложено наказание. „По-скоро исках да кажа мишлета, а не мишки“, заяви той при повторното си излизане на трибуната, което предизвика нова вълна от недоволство.

Напрежението в залата стана причина думата да вземе председателят на парламента Цвета Караянчева. „Да ходим или да не ходим на работа е въпрос на личен, морален и граждански избор“, коментира тя, визирайки взетото по-рано решение на депутатите, които не са присъствали на поименната проверка, да не се признават транспортните разходи по бюджета на Народното събрание, което бе сред поводите за напрежение в зала.

Междувременно председателстващият заседание Емил Христов заяви, че ще постави въпроса с налагането на наказание на Данаил Кирилов за думите му на Председателски съвет и ще приеме това, което той реши.

„Вие водите пленарното заседание като мишка“, контраатакува Цветан Топчиев от социалистите по адрес на Емил Христов.

За да тушира напрежението Данаил Кирилов поднесе извинение към колегите си за направеното от него сравнение и потвърди, че е готов да поеме определеното му наказание. За оскърбителните доми той получи наказание „Забележка“, а същото бе определено и на Цветан Топчиев. За разлика от Кирилов той не се извини от парламентарната трибуна, но заяви, че ще направи това в частен разговор с Емил Христов.

РАМКАТА НА ДОО

В проекта за бюджет на ДОО за 2019 се запазва размерът на осигурителната пенсионна вноска. Запазват се и размерите на осигурителните вноски за другите фондове на ДОО, а също и съотношенията между осигурителите и осигурените лица.

По традиция, за 2019 година не са договорени минимални осигурителни прагове (МОП). Без налагане на административно увеличение на МОП при планирано увеличение на минималната работна заплата с 9,8 на сто, средното увеличение на МОП през 2019 г. е около 4,7 на сто.

Увеличава се минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 510 лв. на 560 лв. (толкова е минималната работна заплата от 1 януари)

Увеличава се минималният осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводители от 350 лв. на 560 лв.

Увеличава се максималният осигурителен доход за всички осигурени лица от 2 600 лв. на 3 000 лв.

За 2019 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

Политики по разходите

Повишават се изискуемите възраст и осигурителен стаж при пенсиониране за работещите при условията на трета категория труд и минималната възраст за пенсиониране на военните, ДАНС, пожарникарите и ДАНС

За пенсиите, отпуснати след 31 декември 2018 г., процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се увеличава от 1.169 на 1.2.

От 1 юли 2019 година пенсиите, отпуснати до 31 декември 2018 г. вкл., се увеличават с 5,7 на сто, при отчитане на новата "тежест" на година стаж.

Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и социалната пенсия за старост, както и свързаните с тях пенсии и добавки, се увеличават от 1 юли с процента, определен по чл. 100 от КСО.

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии, считано от 1 януари 2019 г. до 30 юни 2019 г., се запазва на 910 лв., а от 1 юли 2019 г. се увеличава до 1 200 лв.

Запазва се минималният дневен размер на обезщетението за безработица - 9,00 лв. и максималният дневен размер - 74,29 лв.

Менда Стоянова надигна глас срещу по-високия осигурителен доход, но не много силно

За мен беше изненада повишаването на максималния осигурителен доход (бел. ред. – правителството реши след среща със синдикатите д...

Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал.5 на Кодекса за социално осигуряване - първите три работни дни се изплащат от осигурителя, а от 4-тия ден на настъпване на неработоспособността - от ДОО.

Запазва се периодът, доходът за който се взема предвид при изчисляване размерите на краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност - 18 календарни месеца, бременност и раждане и безработица - 24 месеца.

Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане - 410 дни и размера на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до две годишна възраст - 380 лв.

И през 2019 г. продължава да действа въведената през 2017 г. възможност за майките (осиновителките), които имат право да ползват отпуска при бременност и раждане до навършване на едногодишна възраст на детето, но не го използват, да се върнат на работа и да получават обезщетение от държавното обществено осигуряване в размер 50 на сто от полагащото им се обезщетение при бременност и раждане.

Запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице - 540 лв.

Определя се максимален размер на гарантираните вземания - 1 400 лв.

Държавата се похвали, че догодина ще даде още половин милиард лева за пенсии

Почти 10 млрд. лева ще отидат за пенсии догодина, т.е. 500 млн. лева повече. Това стана ясно от изказване на социалния министър Бисер П...

Очакваната картина на Консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване

Към края на годината се очаква приходите (без трансферите) да бъдат малко над 6,7 млрд. лева и изпълнението спрямо плана да бъде с 223,9 млн. лв. повече (3,4 на сто).

Разходите (без трансферите) за 2018 г. се очаква да бъдат 11,104 млрд. лева, с 0,4 на сто повече от планираните или 44,7 млн. лв. преразход, включително и средствата за изплащане на еднократни допълнителни суми към пенсиите в размер на 51 млн. лв. Очакваните трансфери за 2018 г. са в размер на 4,487 млрд. лева, което е с 0,2 млн. лв. получени повече трансфери.

Очакваният излишък по Консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за 2018 г. е в размер на 179,4 млн. лв.

Общият размер на приходите и получените трансфери за 2019 г. е 11,759,7 млрд. лв., в т. ч. получените трансфери от централния/държавния бюджет - 4,231,7 млрд. лв. (за пенсии, добавки и обезщетения, финансирани от държавния бюджет - 297,6 млн. лв. и за покриване на недостига от средства - 3, 934млрд. лв.)

Общият размер на разходите за пенсии, краткосрочни обезщетения, службите по социално осигуряване и предоставените трансфери за 2019 г. е 11,759 млрд. лв., в т. ч. предоставени трансфери в размер на 7,4 млн. лв. за МТСП и за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС).

Цели 61 000 пенсионери би трябвало да вземат пенсия далеч над действащия таван

Над 61 000 пенсионери в България имат осигурителен стаж и възраст, които им позволяват да вземат пенсия над тавана от 910 лева. Това ст...

От 1 юли 2019 г. минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 207,60 на 219,43 лв.

От 1 юли 2018 г. социалната пенсия за старост се увеличава от 125,58 на 132,74 лв.

Средният брой на пенсионерите за 2019 г. се очаква да намалее до около 2 154 млн. души. Средният размер на пенсията на един пенсионер през 2019 г. се предвижда да достигне 386,27 лв. Разходите за пенсии за 2019 г. са 9,988 млрд. лева или 8,6% от БВП. Предвидените средства за пенсии са с 533,8 млн. лв. или с 5,6% повече в сравнение с 2018 г.

Разходите за основните групи краткосрочни обезщетения по Кодекса за социално осигуряване са:

а) обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване, гледане на болен член от семейството и карантина и нетрудови злополуки - 570,5 млн. лв., което е 105,9 на сто спрямо очакваното изпълнение за 2018 г. Планирани са обезщетения за 14 549,6 хиляди дни при среднодневно обезщетение от 32,51 лв.

б) обезщетения за трудова злополука и професионална болест - 11,3 млн. лв., което е 118,9 на сто спрямо очакваното изпълнение за 2018 г. Планирани са обезщетения за 281,3 хиляди дни за временна неработоспособност поради трудова злополука и професионална болест при среднодневно обезщетение от 40,04 лв.

Ръстът на минималните осигурителни доходи ще се ограничи до минимална заплата от 560 лв.

Ръстът на минималните осигурителни доходи за догодина ще се ограничи до увеличението на минималната работна заплата, която е планирана ...

в) обезщетения за бременност и раждане - 418,7 млн. лв., което е 109,6 на сто спрямо очакваното изпълнение за 2018 г. Планирани са обезщетения за 13 989 400 дни за временна неработоспособност поради бременност и раждане при среднодневно обезщетение от 29,93 лв.;

г) обезщетения за отглеждане на малко дете до двегодишна възраст и за осиновяване на дете от 2 до 5 години - 166,9 млн. лв., което е 102,2 на сто спрямо очакваното изпълнение за 2018 г. Планираните обезщетения за отглеждане на малко дете са за 9 168,7 хиляди дни при среднодневно обезщетение от 18,10 лв.;

д) парични обезщетения за безработица - 449,6 млн. лв., което е 102,5 на сто спрямо очакваното изпълнение за 2018 г. Планираните обезщетения са за 76 122 правоимащи лица със средномесечен размер на обезщетението 492,16 лв.

е) финансиране на дейността по профилактика и рехабилитация - 20,1 млн. лв.

Проектобюджетите на отделните фондове за 2019 г.:

1. Фонд "Пенсии" - недостиг от 3 721,3 млн. лв.

Възражения за бюджети 2019 - в този за НЗОК били писани по-малко пари

За "грешка" относно бюджета на НЗОК за догодина сигнализират от Националното сдружение на частните болници (НСЧБ). Според становището ...

2. Фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" т.е. военни, пожарникари и ДАНС - недостиг от 99,9 млн. лв.

3. Фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" - недостиг от 10 000 лв.

4. Фонд "Трудова злополука и професионална болест" - остатък от 159,9 млн. лв.

5. Фонд "Общо заболяване и майчинство" - недостиг от 44,1 млн. лв.

6. Фонд "Безработица" - недостиг от 134,5 млн. лв.

7. Бюджет на НОИ - остатък от 3 839,9 млн. лв.

Actualno.com

Етикети:

Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители

0 Коментара

Кафене
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта

Екипът на actualno.com ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки, или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

missing image
Новини или Novini - картината на ...

Ето какви са темите в българския печат на 23 април - Велики вторник. "Сега" Общините ще трябва да преизчислят наново данъка за втори дом в ...

missing image
Отличие за единствения ученик от София, ...

Четвъртокласникът Деян Калапишев от столичното 104 основно училище „Захари Стоянов”, донесъл единствената награда на София от Националното музикално състезание „Ключът на музиката"`2019, в ...

missing image
Петролен разлив близо до Рио де ...

Бразилският енергиен колос Petrobras спря нефтодобива на платформата си P-25 поради изтичане на петрол. Според предварителни данни в крайбрежния бразилски шелф са изтекли ...

Последно в Актуално