Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

Вечно стихотворение от Петя Дубарова

16 юни 2024, 06:00 часа

"Сливане"

Нощта дойде и корабите-замъци

целунаха със светлини морето.

Запалиха го жълтите им пламъци

и стана то като от огън взето.

 

Те пясъците бели зацелуваха

и топло електричество им вляха.

До будното пристанище доплуваха

и в неговото светло се преляха.

 

То стана като мида-черноморница,

на бисери стотици светлината

затворила в плътта си животворница,

на звуци и на светлини богата.

 

И чувствам - на пристанището блясъка

превръща ме във водорасло нежно,

посажда ме завинаги във пясъка

с очи, с ръце към морската небрежност.

Петя Дубарова

Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
Новините днес