Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

Правна комисия даде зелена светлина на индексацията на обществените поръчки

26 май 2022, 17:32 часа • 1441 прочитания

Комисията по правни въпроси в парламента прие промени в Закона за обществените поръчки, с които се цели разблокиране на поръчките, които в последните месеци спряха да се изпълняват заради поскъпналите строителни материали.

Законопроектът бе внесен от група народни представители начело с председателя на регионалната комисия Настимир Ананиев от "Продължаваме промяната".

Предложените промени са в чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

Предвижда се, "когато договорът за обществена поръчка съдържа клауза за индексация или след сключване на договора е настъпило съществено увеличение на цените на основни стоки и материали, формиращи стойността на договора, се извършва индексация съгласно методика, която се определя с правилника за прилагане на закона". 

Друга предложена промяна предвижда, "когато договорът за обществена поръчка е сключен по определяеми цени, за базова стойност се приема актуалната стойност към момента на изменението". В преходните и заключителните разпоредби на проектозакона, се посочва, че "Параграф 2 се прилага и за договори за обществени поръчки или рамкови споразумения, сключени до влизането в сила на този закон".

На заседанието днес законопроектът беше приет с 13 гласа "за", без "против" и "въздържал се".

 

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Новините днес