X
 
 

Зимата настъпва, в приюта за бездомни в Пловдив остана едно свободно място

513
photo of Зимата настъпва, в приюта за бездомни в Пловдив остана едно свободно място
Снимка: Божилова
Единствено в Пловдив и в Русе преди години бяха създадени приюти за временно настаняване на бездомни, които са делегирана услуга от държавата. В Пловдив приютът работи целогодишно и предоставя тримесечен безплатен подслон в добри условия за хора, които са изпаднали в нужда.

Най-търсен е приютът в студените месеци, затова в момента има само едно свободно място. 19 души на различни възрасти, най- младият- на 30, мъже и жени, вече са настанени в топлите стаи с по две легла и получават храна един път дневно. Те не са само от Пловдив, има хора от най- различни общини, но са се озовали тук и след анкетата на дирекцията за социално подпомагане са отговорили на условията да бъдат настанени.

Plovdiv city card улеснява туристите

Община Пловдив предлага нова туристическа платформа- Plovdiv City Card, приложение с редица предимства и бонуси за хората, които искат ...

Около 130 души в Пловдив са бездомниците, някои отказват да бъдат подслонени и продължават да живеят на улицата. В особено тежки зими за тях врати отварят и болниците, а БЧК и в момента осигурява топла храна на улицата. За тежките случаи се грижат и сестрите от ордена "Майка Тереза" в Пловдив.  

Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG05M9OP001-2.010-0458"От Актуално" в помощ на уязвими групи, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. – Процедура „Развитие на социалното предприемачество“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от "От Актуално" в помощ на уязвими групи и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП РЧР 2014-2020 г.
Actualno.com
Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители