X
 
 

Инспекцията по труда ще помага на работниците от „Ремотекс-М“ да прекратят договорите си

958 0
Инспекцията по труда ще помага на работниците от „Ремотекс-М“ да прекратят договорите си
Снимка: БГНЕС
Главна инспекция по труда е готова да помогне на работниците от „Ремотекс-М“, които изразиха притеснение, че не могат да прекратят трудовите си договори поради липса на управители и на длъжностни лица в дружеството, като направи служебно прекратяване. За целта работниците трябва да подадат в дирекция „Инспекция по труда“ Стара Загора искане за служебно прекратяване на трудов договор по чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда. За улеснение е разработен формуляр на искането, който е публикуван на сайта на Агенцията в рубриката „Административно обслужване“, подрубрика „Формуляри“. До момента е подадено само едно такова искане.

Възможността за служебно прекратяване е регламентирана в Кодекса на труда благодарение на Инспекцията по труда през 2010 г. От Агенцията сигнализираха тогава Министерството на труда и социалната политика за зачестилите случаи на работодатели, които не могат да бъдат открити и за невъзможността, поради пропуск в закона, да бъдат прекратени договорите на техните работници и служители. За да бъдат защитени трудовите и осигурителните права на тези работници, от Министерството от своя страна своевременно предприеха мерки за законодателната промяна, в резултат на която в момента Инспекцията по труда има възможност да помогне на работниците на „Ремотекс-М“ за прекратяване на трудовите им договори.

8 месеца без заплати за служителите в белодробната болница във Варна

От 8 месеца работещите в Специализираната болница за лечение на белодробни забoлявания във Варна не са получавали пълните си заплати. У...

Инспекцията по труда ще продължи да изпълнява всички свои задължения и по отношение на делото за обявяване на дружеството в несъстоятелност, което е образувано на базата на събраните от Агенцията доказателства. За да започне делото, ИА ГИТ е заплатила и всички необходими такси, включително за изготвянето на съдебносчетоводната експертиза. Първото заседание беше отложено веднъж поради нередовно призовани представители на дружеството и втори път поради заличаването на управителите му от Търговския регистър и невписан нов управител. Съдебната практика по тези дела показва, че отлаганията не са рядкост, особено когато се присъединяват нови кредитори, което изисква установяването на нови факти и обстоятелства, свързани със задълженията към тях.

До момента Инспекцията по труда е подала 67 броя искови молби, като по 56 броя вече има постановени съдебни решения, които дават възможност на работниците и служителите да потърсят обезщетенията си от Фонда за гарантираните вземания. В несъстоятелност са обявени 39 дружества, а девет са с открито производство по несъстоятелност. Четири молби са отхвърлени заради изплатени изцяло възнаграждения, една е оттеглена от ИА ГИТ след представени доказателства за изплатени възнаграждения и две са отхвърлени, тъй като съдът е приел, че работодателят има достатъчно активи да се разплати с работниците и служителите си.

Actualno.com

Етикети:

Последно в Актуално