X
 
 

Обучения на младежи по програма „Еразъм +" на старозагорски организации

693 0
Обучения на младежи по програма „Еразъм +" на старозагорски организации
Снимка: Община Стара Загора
Обучителни курсове по четири проекта от програмата на Европейската комисия „Еразъм +" в партньорство са осъществили през втората половина на 2019 година Сдружението с нестопанска цел (СНЦ) „Академия на успеха“, фондация „Форграунд“ и  Превантивно-информационният център (ПИЦ) по зависимости към община Стара Загора. 

33 младежки работници и младежки лидери от 11 държави участваха в обучението по проект „Агробизнес лидери в действие“ на „Академия на успеха“. Основната тема на курса беше активизиране на млади хора за развитие на предприемачеството в селски и изолирани райони, работа с млади хора, живеещи в изолирани райони, стартиране на малък бизнес и споделяне на добри практики. Във втората част на проекта „Бъди устойчив, не изхвърляй бъдещето си“ център беше устойчивият и природосъобразен начин на живот и споделянето на добри практики в сферата на екологията в 10-те държави по проекта. 

Името на Валентин Златев изплува в интересна образователна обществена поръчка за милиони

Свързано с Валентин Златев обединение ще получи милиони за организирането на абсурдно скъпи събития. Консорциумът "Обединение логистика...

33-ма младежи от 11 страни разискваха дигиталното образование чрез методите на неформалното образование, необходимите качества и умения за успешно кандидатстване за работа, писане на автобиография и мотивационно писмо, социалните мрежи и успешната реализация на пазара на труда в обучителния курс на проекта „Заети и успешни в Европа на бъдещето“ на Фондация „Форграунд“.

40 младежки работници и лидери от 12 държави пък се включиха в обучението по „Създаваме социалните предприемачи в бъдеща Европа“, проект на Неформална група „Младежки спектър“ - Дания, в партньорство с чъс СНЦ „Академия на успеха“ в датски град Еснес. От българска страна в него се обучаваха членове и доброволци на СНЦ „Академия на успеха“ и Младежки доброволчески клуб „Дарители на надежда“ към ПИЦ по зависимости. Тема на дискусиите беше концепцията на социалното предприемачество като практически инструмент за решаване на обществени проблеми и в частност младежката безработица чрез методите на неформалното образование.

В осъществяването на работните програми на проведените четири международни обучителни курса съпътстваща тема беше намаляването на рисковото поведение, свързано с разпространение и употреба на психоактивни вещества (ПАВ) сред младежите. 

Actualno.com

Етикети: