X
 
 

11 млрд. лв. струва ВиК инфраструктурата у нас

717 0
11 млрд. лв. струва ВиК инфраструктурата у нас
Снимка: Община Видин
Близо 11 милиарда лева е стойността на ВиК инфраструктурата в България. Това показва оценката на ВиК активите публична държавна и публична общинска собственост, която се прави за първи път, съобщават от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Активите, за които е събирана информация, са водоизточниците - каптажи, речни водохващания, пречиствателни станции, водопроводна мрежа, включително съоръженията по нея, помпени и хлораторни станции и други специфични съоръжения, канализационна мрежа (главни и второстепенни канализационни колектори в населено място и извън него), дъждопреливници, канализационни помпени станции, електрически съоръжения, измервателна апаратура и оборудване, както и сгради, които се използват от ВиК дружествата.

ВиК секторът – на гол тупан чифте регистър

Да започем по британски, учтиво, с добрата новина: Готви се Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите и Ви...

Техническите параметри на подземната инфраструктура, която е над 90 000 километра, са оценени въз основа на наличната документация за тях, без допълнително обследване със специализирано оборудване.

Оценката е направена по проект "Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК", финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", и е на база на унифицирани Инструкции за оценка на публични ВиК активи. Те са разработени от Световната банка през 2015 г,, отново с финансиране по ОПОС, но от предишния период - 2007-2013 г.

В рамките на сключения договор от ведомството е изготвена оценка на всички ВиК активи, представляващи публична собственост, които се стопанисват, поддържат и експлоатират от 39 ВиК оператора.

Такава оценка на публични ВиК активи се извършва за първи път в България и е мащабно начинание. Оценени са над 160 000 актива. В рамките на 4 месеца инженерни екипи са обходили територията на страната, за да направят обследване на място на по-съществените активи, които се използват от съответния ВиК оператор.

6 области кандидатстват за модернизиране на ВиК с европари

Още шест области в страната ще могат да разработят Регионални прединвестиционни проучвания /РПИП/, за да определят ВиК обектите, които ...

В резултат на извършената оценка текущата балансова стойност на публичните ВиК активи в обследваните територии, която е 3 310 577 000 лв., нараства близо 3 пъти до 10 890 658 000 лв. Съгласно приложената методика за оценка е получена нова възстановителна (справедлива) стойност на публичните ВиК активи (прибл. 11 милиарда лева), която показва какво би ни струвало да построим тези активи днес, които биха носили същите ползи за ВиК операторите и потребителите на услугите.

Целта на тази оценка е да подпомогне по-ефективното финансово управление, отчетност и контрол върху съществуващите ВиК системи и съоръжения от страна на собствениците на публичните активи и ВиК операторите.

Actualno.com

Етикети:

Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители