X
 
 

Почитаме Св. Трифон

2644 3
Почитаме Св. Трифон
Свети мъченик Трифон се родил около 225 г. в с. Комсада, близо до гр. Апамия, в малоазийската област Фригия, Римската империя. Родителите на св. Трифон били дълбоко вярващи християни и отрано се потрудили над своето чедо да разгорят в сърцето му любов и преданост към Бога. Трудът на родителите скоро дал своя плод. Свети Трифон бил още дете, когато по негова молитва Бог вършел чудеса.

Римският император Гордиан (238-244) не бил християнин, но не преследвал последователите на Иисус. И Бог му сторил милост за това. Той имал дъщеря Гордиана - умна и хубава. За нея идвали видни и прославени момци. Но в това време тя тежко заболяла душевно. Мъченица и терзана, тя се хвърляла в огън, хвърляла се и във вода от мъка. Идвали най-способни лечители, но накрай родителите й се убедили, че за болестта й няма лек. Тя обаче непрестанно повтаряла едно и също: "Никой не може да ме излекува, освен Трифон." Тия думи отдавали на душевното й страдание и ги отминавали без внимание. Но когато нямало вече какво да правят, императорът наредил да се провери навсякъде из империята има ли такъв човек Трифон, който лекува болни, и да го доведат.

Св. Трифон тогава бил 17-годишен. Довели го в Рим. И понеже Бог тъкмо чрез него дал изцеление на Гордиана от тая болест, истинността на обясненията му, че живият и истинският Бог, в Когото вярват християните, е излекувал девойката, била очевидна за всички. Мнозина повярвали и се кръстили. Императорският дом се изпълнил с радост. Благоволението на императора към християните станало толкова явно, че вече го смятали за таен християнин. Той обдарил богато свети Трифона и с благодарност го изпратил у дома му. Но сърцето на юношата било чуждо за богатството, затова той раздал из пътя си всичко на нуждаещите се.

Когато римският императорски престол бил зает от Декий Траян (249-251), за християните настъпили тежки дни. Новият император се заел да изкорени християнството. Той наредил на цялата империя християните да се заставят да се върнат към езичеството. Онези, които не се покорят, да бъдат избити.

В това време управител на източните римски земи бил някой си Аквилин. Донесли му за свети Трифон - че е християнин; че знаел разни хитрини за лекуване на болести; че не зачитал царската воля; че обикалял села и градове, лекувал болни и подмамвал тях и близките им да стават християни; че открито осмивал великите богове на римляните. Аквилин веднага наредил да заминат стражи за Фригия, да издирят виновния и да го докарат на съд в Никея, където било седалището на управлението. Светецът бил лесно намерен, понеже за ревността му по Бога, за многобройните му чудеса и усърдието му в разпоространението на вярата се говорело из цяла Фригия.

Вестта на стражата, изпратена да го арестува, стигнала до него много по-рано от самата стража. Св. Трифон имал предостатъчно време да се укрие. Той обаче не се възползувал от това. Времето до пристигането на стражата той прекарал в пост и молитва. А когато тя дошла, той я посрещнал и се предал. Когато въвели младежа в съдилището, съответният съдебен служител, на име Помпиан, се обърнал с вискок глас към Аквилин:

- Ето юношата от Анамия, представен на твое величество за съд, е застанал пред светлата ти власт.

- Застаналият насреща - обадил се Аквилин - да ни каже своето име, своята родина и своята съдба, а също и да изповяда вярата си.

- Името ми е Трифон, родното място - село Комсада, което е в околностите на град Апамия. Съдба у нас няма, защото вярваме, че всичко става по Божи промисъл, а не по съдба и движение на звездите, нито пък случайно, както вие вярвате. По живот не съм роб, а свободен. Единствено на Христа служа. Христос е моята вяра. Христос е моята слава и похвала.

- Мисля - казал управителят, - че досега не си чул за царската заповед - всеки човек, който се нарича християнин и на боговете не се покланя, да бъде предаден на смърт. Опомни се прочее и се отречи от твоята измамлива вяра, за да не бъдеш хвърлен в огън.

- О, ако бих се сподобил чрез огън и чрез всички мъки на света да умра за името на моя Бог, Господ Иисус Христос!

- Чуй, Трифоне, съветвам те да принесеш жертва на боговете. Гледам те млад тялом, а зрял по ум и не ми се иска зле да свършиш.

Пренасяне мощите на свети безсребреници и чудотворци Кир и Йоан

Св. безсребреник и чудотворец Кир бил египтянин. Родил се през втората половина на ІІІ в. в Канопа и се прочул като знаменит лекар в сл...

- Зрял по разум ще бъда, ако принеса съвършено изповедание на моя Бог, ако опазя като много ценно съкровище неизменно благочестивата в Него вяра, и ако стана жертва за принеслия в жертва Себе Си заради мене.

- Ще предам - заплашил управителят - тялото ти на огън, а душата ти най-люто ще измъча.

- Ти ме заплашваш с огън, който се гаси. Аз пък предупреждавам вас, неповярвалите, за опасността от вечен огън, който не се гаси. Отстъпи прочее от суетите и познай истинския Бог, за да не се разкайваш, когато се намериш във вечния огън!

Аквилин загубил самообладанието си, което си налагал заради своето достойнство, разгневил се и дал заповед да изтезават юношата: да снемат дрехите му, да го окачат на едно дърво и да го бият, докато се откаже от своя Бог. Подсъдимият, като чул заповедта, веднага започнал да се съблича.

Цели три часа жестоко били юношата. Тялото му се покрило с рани и кръв. Въпреки това, той не само не се отрекъл, но и стон дори не издал. Острите болки от многобройните рани потъвали в дълбоката му обич и безпределна преданост към Бога.

Св. преподобни Ефрем Сириец

Св. преп. Ефрем Сирин бил родом от Едеса, Сирия - син на благочестиви родители. Млад отишъл в пустинята; станал монах и прекарвал в под...

Управителят наредил отново да го затворят и заминал на обиколка из областта. Като се завърнал, той го извикал пак на съд.

- Наказа ли те достатъчно - запитал той - дългият ти престой в затвора, за да се подчиниш на царската заповед и да паднеш на колене пред боговете?

- Мой Бог и Господ е Иисус Христос, Комуто служа с чисто сърце. Той ме научи и утвърди, непоколебимо да пазя вярата си в Него. На Него прочее, истинският цар и Бог, се покорявам и пред Него коленича!

Управителят наредил да забият гвоздеи в ходилата му и бос да го развеждат из заснежените градски улици, като непрестанно го бият. След това мъчение, на което целият град станал свидетел, той отново бил изправен на съд:

- Докога, Трифоне, не ще обръщаш внимание на мъките? Докога не ще те докосва лютивината на болките?

Пренасяне мощите на св. Йоан Златоуст

Паметта на най-великия проповедник измежду най-великите отци и учители на християнската Църква св. Йоан Златоуст се празнува на 13 ноем...

- Докога ли - отвърнал свети Трифон - не ще познаваш силата на Христа, която е у мене, и докога ще изкушаваш Светия Дух?

Последвала нова заповед за изтезания. Но напразно. На Аквилин не оставало нищо друго, освен да издаде смъртна присъда: Трифон да се изведе извън града и да бъде обезглавен с меч!

Преди да отсекат главата му, св. Трифон застанал с лице към изток, благодарил на Бога, че го е удостоил с мъченически венец и възнесъл последното си моление - да се всели душата му в небесното царство. Докато още се молел, той склонил глава и починал. Не станало нужда палачите да се занимават повече с него.

Местните вярващи прибрали тялото да го погребат в своите гробища, но мъченикът им се явил насъне и поискал да го погребат в родното му село. Те постъпили според волята му.

© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев).

Actualno.com

Етикети:

 • Анонимен 2 Анонимен преди 3 седмици Профил на трол?
  СЛОВО ОТ БОГ ЯХУВЕХ (ЙЕХОВА): ...........О, ПОКАЙТЕ СЕ, зло поколение, АЗ ви пощадих, когато трябваше да ви унищожа отдавна. Избавих ви от МОЯ гняв, но за кратко. Вие сте секунди до полунощ и се подигравате и се подигравате с идването на МОЯ СИН. Ти се присмиваш и се подиграваш на целия ужас, който трябва да дойде. Ти се присмиваш и се подиграваш на онези, които се подготвят за онова време, духов виж още ›› но търсейки своя Спасител да дойде и да ги вземе от определеното време на скръбта. Ти се присмиваш и се подиграваш, дори когато дам датата за идване на катастрофа и поради сълзи, пост и молитва, катастрофата не се случват, ти определяш пророка като фалшив. Има много лъжепророци и ако този пророк или апостол ви води към спасение и святост и учи на истината, а не на лъжата, тогава как могат да бъдат лъжливи? Ако пророк или апостол ви води от Небето към ада, то те наистина са лъжепророци. Ако те водят към друг бог или лъжливи знамения, чудеса и свръхестествени явления, тогава те наистина са лъжепророци или апостоли или учители. Ако апостолът или пророкът или учителят ви накара да изоставите МОИТЕ Закони и Книги, те наистина са лъжлив пророк или апостол! (Псалом 1: 2) Вие трябва да размишлявате върху МОИТЕ закони ден и нощ. Дори ако ангел дойде да проповядва друг път към Небето или да ви каже, не слушайте Старата Книга и да четете само Новата Книга, ВНИМАНИЕ, „АЗ СЪМ“ е СТАРАТА КНИГА, която беше ПЛЪТ в МОЯ СИН ЯХУШУА(ИСУС) , защото не само беше прочетена старата книги, но беше ВИДЯНА! МОЕТО Слово беше видно в ДУМИ И ДЕЙСТВИЯ, а сега МОИТЕ истински деца, така че светът също трябва да вижда МОИТЕ Слова както НОВИЯ, така и СТАРИЯ ЗАВЕТ трябва да се виждат във ВАС! Бъдете загрижени за вашите души за обезсърчаване на МОИТЕ истински Апостоли и Пророци, които казват предупредителни думи и се обесихте на собствените си думи, точно както Юда се обеси. Каква е цената на душата ти? Не виждаш ли? МОИТЕ врагове се стремят да намерят къде е силата ти. Вашите врагове се стремят да ти вземат силата, желанието ти да МИ служиш, да те унищожат и да, дори да те убият, ако е възможно. Враговете ви се стремят да ви объркат и да ви накарат да се съмнявате както направи Петър, когато АЗ му казах да ходи по вода. Далила предаде ли Самсон с меч? НЕ, но с ЦЕЛУВКА в името на любовта, тя го предаде, след като намери източника на силата му. Предаде ли Юда МОЯ СИН с меч? НЕ, но с ЦЕЛУВКА. Така вашите врагове, които живеят във вашите собствени домове и семейства, ще кажат: „Просто искам да ти помогна“ и тогава те ще ви предадат с ЦЕЛУВКА НА СМЪРТТА, за вашата свобода и живота ви, ако АЗ го позволя. Враговете на МОЕТО Евангелие казват, че вярват, но нямат представа кой е „АЗ СЪМ“. „АЗ СЪМ “ е този, за когото четат, но не и за кагото живеят. „АЗ СЪМ“ е същият вчера, днес и завинаги. АЗ не се променям за нито един мъж или жена или дете. „АЗ СЪМ“ не се забавлявам, като виждам МОИТЕ овце, които живеят с кози. „АЗ СЪМ“ ще отделя овцете от козите. За тези, които останаха в тези къщи и станаха свидетели на козите с надеждата, че биха искали да станат овце. Всичко се промени в тези последни времена. „АЗ СЪМ“ носи меч, който справедливо ще раздели плевелите от житото, зърното от плевелите. „АЗ СЪМ“ скърбя и се гневя, когато виждам сълзите на МОИТЕ овце и както в стари времена. „АЗ СЪМ“ ще освободи онези, които се стремят да бъдат освободени, които са се борили срещу безбожните духове, които са се издигнали срещу тях в робство. Където няма начин да се избяга, АЗ ще ви заведа до изхода. Не казах ли АЗ в МОЕТО Слово, че най-лошите ви врагове ще бъдат намерени в собствения ви дом? Не съм ли АЗ казал, че МОЯ Син ЯХУШУА ще раздели с меч! Прочетете МОЕТО Слово. Изучете МОЕТО Слово. Мечът на МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ е Мечът на Истината и враговете МИ не търсят истината, а по-скоро вярват в лъжа, успокояваща като пръст в сърбящо ухо или око. Когато МОЯТ пръст на осъждение стигне до нечестивите, те се стремят вместо това да насочат този пръст на осъждение във вашата посока и вместо това да го обърнат в пръст на обвинение, обвинявайки ви в предразсъдъци или безумие или глупост. Вашите врагове ви обвиняват в престъпления от омраза, когато АЗ не съм вложил дух на омраза в вас, освен за сатана и безбожност. За овцете ще бъде по-трудно да живеят спокойно в домове или семейства, където са козите. Виждате ли, МОЕТО Слово не казва ли в тези последни времена, че Светият ще стане По-свят и нечестивите ще стават все по-нечестиви. Вие сте ярка блестяща светлина. Греховете се вършат в тъмнината. Децата на тъмнината не искат греховете им да бъдат изложени като грях. За тези от вас в домовете, където сте били, тази светлина е на хълм, така че всички да виждат. Кажете на онези, които МЕ отричат като Господ и отказват да живеят за МЕН или живеят Свято пред МЕН, че сега Бог, на когото служиш „АЗ СЪМ” и ЯХУШУА, ще вземат от тъмнината онези, които са изпълнени с Небесна истина, оставяйки ги в тъмнината със своите грехове и това бяха тези, които са МОИТЕ деца, когото АЗ наричам МОИТЕ овце, те бяха причината козите, които живеят с тях, да не изпитват МОЯ гняв. Когато овцете бъдат взети, козите ще почувстват МОЯ гняв в себе си докрай. АЗ СЪМ“ продължавам да говоря това предупреждение, защото враговете МИ държаха мечове срещу Самсон и го измъчваха и ослепяваха, така че „АЗ СЪМ“ повдига МОЯ МЕЧ и прерязва въжетата, с които нечестивите са ви вързали! „АЗ СЪМ“ ще използва МОЯТ меч, за да убивам МОИТЕ врагове по много начини. „АЗ СЪМ“ ще преследвам МОИТЕ врагове и те ще бягат от страх в седем различни посоки. „АЗ СЪМ“ ще освободя затворници на свобода, които викат към МЕН за Пасха! „АЗ СЪМ“ ще заслепя и оглуша ушите на онези, които отказват да слушат, въпреки че са били предупредени отново и отново, те искат да бъдат слепи, така че те, като злия фараон, ще бъдaт седем пъти полоши и последните ще бъдат по-големи от предишните и би било подобре да не знаят, за да не могат да се подиграват с МОИТЕ Апостоли и Пророци, които АЗ изпращам. Овцете вече няма да са доволни, че лежат с кози. Дойде моментът, когато ще има голяма опасност да се върши това. Молете се за пътеката за бягство. Виждате ли, стените на злото ще се срутят като стените на Ерихон. Марш на вашата победа, както направи Джошуа (Исус Навин), всеки според нуждите му. Не се обезкуражавайте, тези, които са били в робство. Защото както Павел (Шаул) беше помазан да говори на МОИТЕ хора, това беше за неговата похвала, въпреки че страдаше, той беше изпитан и използван да говори, въпреки страданията. Точно както АЗ освободих Шаул от тъмницата с ангел, така АЗ ще освободя онези, които викат към МЕН, да бъдат свободни от козите, с които живеят. „АЗ СЪМ“ ще ви освободя, когато го кажете с вяра и не оставяйте да се чувствате удобно заобиколени от нечестивите, тези, които се наричат семейство, но никакво семейство не са. Вашето истинско семейство са вярващите и обичащите „АЗ СЪМ”, ЯХУШУА (ИСУС), РУАХ ХА КОДЕШ (СВЯТ ДУХ). Тези, които имат желание да живеят Свято и да бъдат Святи и обичат цялото Слово, което е станало плът, НЕГОВОТО име е ЯХУШУА. Няма друго име, което може да ви спаси, но името ЯХУШУА! Няма друг начин да дойдете смело пред МОЯ престол, освен ЯХУШУА! Не носете мръсните си парцали, но със смелост влизайте с дрехите на правдата, с които ви покрива ЯХУШУА! Името на МОЯ СИН е ЯХУШУА, а в Исая 53, в СТАРАТА КНИГА, АЗ ви казах предварително за НЕГОВОТО идване, предсказах НЕГОВОТО пришествие. Толкова много хора не вярваха тогава, че Спасителят ще дойде, както и сега мнозина не вярват на Йоан 3:16 в НОВАТА КНИГА, че ЯХУШУА дойде и спаси тези с духовни уши да слушат и слушат и тези с духовни очи, за да видят. За тези, които вярват и говорят в сърцето си и живеят живота си, сякаш ТОЙ идва във всеки момент, няма да останете разочаровани. Кой младоженец не познава истинската си Невеста? Няма да има покривало, покриващ лицата ви и в този ден всичко ще бъде отворено. Гостите ще плачат от тъга, когато разберат в този ден, че биха могли да бъдат Невеста. Тези, които отказаха поканата да приемат ЯХУШУА, ще скърцат със зъби от болка и ще плащат завинаги с душите си. Какви ще бъдете? „АЗ СЪМ“ който „АЗ СЪМ“ и „АЗ СЪМ“ вече знае!.......... (извадка от пророчество 35). Прочетете цялото пророчество и другите на сайта на служението: amightywind.com или allmightywind.com
 • Анонимен 1 Анонимен преди 3 седмици Профил на трол?
  Слава на БОГА за св. Трифон, прекрасна вяра, прекрасен живот. Но днес е БОЖИЯТ ден за почивка и се почита СЪЗДАТЕЛЯТ, а не човек, даже ако човекът е бил светия и мъченик.
 • Анонимен 1.1 Анонимен преди 3 седмици Профил на трол?
  Слово от Бога: ТОЗИ Е ДЕНЯТ , В КОЙТО АЗ ЩЕ СЕ ВЪРНА! Да, АЗ казах: „Съблюдавайте Шабат от този ден нататък, онези, които твърдят, че са МОЯТА Невеста!“ Пригответе се, защото Вашият Младоженец наистина идва и ще пристигне в Шабат. Не знаете кой. Но тези, които не чакат МЕН в Шабат, няма да МЕ забележат. Да, отново АЗ казвам когато се приближава МОЕТО пристигане на земята, в този ден, нека АЗ да б виж още ›› ъде във вашите мисли, думи и дела. Насладете се на този ден с МЕН. Не можете ли да оставите вашите удоволствия на света за МЕН един ден в седмицата? Практикувайте го сега, идва време, когато нечестивите ще обърнат внимание на това кой наистина е МОЙ и кой всъщност не е МОЙ. Те ще разпознаят по ЗНАКА, ако се подчинявате и спазвате МОИТЕ закони. Те ще ви забранят да се събирате в Шабат или да признаете този ден като Шабат. Не забравяйте, че от петък залез до събота залез, това е Шабат. Дръжте го СВЯТ и щастлив за вас и МЕН нежно да се прегърнете и да се разпознавате един друг. Вие сте МОИТЕ любими. Тези, които правят това, ще узнаят благословения, за които дори не сте знаели преди. (извадка от пророчество 27)----прочетете цялотот пророчество на сайта allmightywind.com или amightywind.com
  : 0 !
Последно в Актуално