X
 
 

Св. апостол Тимотей

691 2
Св. апостол Тимотей
Снимка: Евгения Чаушева/Actualno.com
Градът Листра се намирал в Ликаония, в Мала Азия. В този град се родил Тимотей (Деян. 16:1), който бил обърнат в християнството от св. апостол Павел по време на първото му мисионерско пътешествие. Майка му Евника и баба му Лоида били еврейки, а баща му бил елин. При второто си пътешествие великият апостол на езичниците го обрязал "заради юдеите, които бяха по ония места" (Деян. 16:3) и го взел за свой спътник.

От това време нататък Тимотей бил постоянен спътник на св. ап. Павел, който му възлагал важни поръчения. Сведенията, които Тимотей донесъл на своя учител от Солун в Коринт (1Сол. 3:1-3), станали повод за написването на Първото послание до християните в Солун.

Св. преподобни Евтимий Велики

Този велик подвижник от юдейската планинска пустиня се родил през 377 г. в град Мелитин (Армения) до река Ефрат. Син на родители, коит...

Важна роля по отношение на коринтските християни има ап. Тимотей и при третото пътешествие на ап. Павел (1Кор. 4:17, 16:10; Рим.16:21). Заедно с други шест спътници Тимотей придружавал учителя си и до Йерусалим (Деян. 20:4). Тимотей бил заедно със затворения Павел в Рим (Кол. 1:1; Филим. 1; Фил. 1:1), и св. Павел съобщава, че ученикът му преди него бил освободен (Евр.13:23). През последните години на ап. Павел той бил поставен като негов заместник на отговорното апостолско поприще в Ефес (1Тим. 1:3).

Скоро преди смъртта си ап. Павел чувства копнеж да го види и му поръчал да отиде в Рим (2Тим. 4:11), след което Тимотей отново се върнал в Ефес. Евсевий Кесарийски (263-339) в своята "Църковна история" го нарича "първи епископ на Ефес".

Св. ап. Тимотей бил умъртвен на 22 януари 97 г. от езическа тълпа, защото излязъл пред езическото шествие и го изобличил за безсрамните действия по време на Артемидините тържества.

Светите му мощи са били пренесени от император Констанций (337-361) в Цариград и положени заедно с мощите на св. Лука и св. Андрей Първозвани в храма "Св. апостоли". По-късно били отнесени в Италия от кръстоносците.

Чудомировите четения започват на 25 февруари

Третото ученическо четене на произведения на Димитър Чорбаджийски - Чудомир започва на 25 февруари и ще продължи до 25 март. Тази годин...

В канона на новозаветните свещени книги влизат две Павлови послания до св. апостол Тимотей (1Тим., 2Тим.), които принадлежат към неговите "пастирски послания". Първото е написано след "първите окови" на ап. Павел, а второто малко преди неговата мъченическа смърт в 67 година.

© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев).

Actualno.com

Етикети:

  • слово от БОГА 1 слово от БОГА преди 1 месец Профил на трол?
    Извадка от пророчество 118: Внимавайте, до Голямата Скръб е само един дъх ! Достатъчно, стига! На Юда е било позволено да ходи сред апостолите само за известно време! Той също не можеше повече да играе играта на лицемер, защото има вярващи и има последователи. Не е достатъчно да кажете: “Вярвам в ЯХУШУА / ИСУС. Вярвам, че има Бог в Небето с Името ЯХУВЕХ / ЯХВE. Вярвам, че има СВЯТ ДУХ, РУАХ виж още ›› ХА КОДЕШ.” Въпросът е: следвате ли НИ? Не е достатъчно просто да вярвате! Ще изоблича скрития Юда. АЗ ще разоблича тези, които наричат себе си християни, но не са! Ще разоблича коя е невестата на сатана! Фалшификатите са около вас от всички страни. Те се борят срещу МОЯТА истинска Невеста! Невестата на ЯХУШУА ХА МАШИАХ е във войната срещу невестата на сатана! Искате ли да знаете кой е най- смъртния ви враг? Това не са езичници, които отказват да признаят МОЕТО Име. Това е Църквата на Лицемерите. На този ден, както се провъзгласява на света, когато един на име Елтън Джон стана и обяви на всички: „Мисля, че ИСУС беше състрадателен, супер-интелигентен хомосексуалист, който разбира човешките проблеми. На кръста ТОЙ е простил на хората, които са го разпнали и ИСУС иска и ние да бъдем любящи и прощаващи. Не знам какво прави хората толкова жестоки, защото Библията казва, че ИСУС е бил без грях, така че изключва хомосексуалността, така че това не може да бъде грях.” Така казва Елтън Джон. Достатъчно, стига МИ! Този човек, Елтън Джон, се осмелява да произнася МОИТЕ Свещени думи и да ги изкриви! И да каже, че ИСУС ХРИСТОС от Евангелията е гей?! Свят, за тази мерзост ще пиете Кипящата Черна Кървава Чума! Пригответе се, свят! АЗ, ЯХУВЕХ/ЯХВЕ обявявам: достатъчно, стига МИ!! Това заболяване е в инкубационен период при хомосексуалните и лесбийките, това заболяване чака МОЕТО време за да се появи. Вие, който оправдавате хомосексуалистите, дадох ви време да се покаете. Няма да ви кажа деня, няма да ви кажа месеца, дори няма да ви кажа годината, когато тази болест ще се прояви физически, но сега ще ви кажа следното: Кипящата Черна Кървава Чума е достигнала до Белия дом. Казвам ви: никой не може да избяга! Как може някой да се осмели да каже, че това, което прогласих в МОЕТО Свято Слово, една мерзост, сега смееш да кажеш, че МОЯТ СИН ЯХУШУА ХА МАШИАХ, съвършенният заклан АГНЕЦ без петно, без порока на греха е имал дял в мерзост, наречена хомосексуалност, подигравка над това, което АЗ създадох, когато направих Адам и Ева. Юда е разобличен пред очите ви, да, тези, които цитират Свещенните Писания ,въпреки това водят толкова много в заблуждение, защото дори не следват думите на Писанията. Горко на Юдите, които казват: “Не вярвайте на Библията. Не вярвайте на Свещенните Писания. Изхвърлете Тората, тя просто е написана от човек. Отъснете този стих. Откъснете тази страница. Откъснете тази глава.” АЗ ще ви кажа какво ще откъсна, какво вече съм откъснал, зачеркнал, това са вашите имена от Книгата на Живота на АГНЕТО!... Сега се осмеляват да се наричат “християни”. Те казват: “Не се притеснявайте за греха. Аз ви гарантирам Небето във всеки случай.” Сега този отхвърлен, порочен човек на беззаконието и духа на антихриста, Елтън Джон се опитва да успокои всички в хомосексуалната общност и тези, които се осмеляват да се наричат християни: „Не се безпокойте. ИСУС ХРИСТОС е бил един от вас. Хомосексуалността просто не може да бъде грях, защото виждаш ли, ИСУС ХРИСТОС беше безгрешен“. И все пак те говорят за МЕН и дори не знаят святостта на МОЯ СИН ЯХУШУА и те говорят за МОИТО Свещенни Писания и въпреки това служат на сатана с всичко, което е в тях.... Юдите, които ви предават тук, на тази земя, ще предадат МОЯТА Свята Невеста дори живеещи сред собственото им семейство. Колко имат Юди в собствения си дом? Колко хора са несходно впрегнати в семейства дори тези, които се наричат МОИ? [2 Коринтяни 6:14] Те предадоха отдавна по време на войната с луцифер в Небето. Мислиш ли, че АЗ съм изненадан? Не казвам ли, че позволявам на пшеницата и плевелите да растат заедно (Матей 13:30)? Сега, днес, АЗ ви показах плевелите и АЗ ви казвам това: предупредете света, че само един дъх е разтоянието до Утеснението на Яков, Голямата Скръб. … Не искате да ви говорят, че топлите християни ще отидат в ада и изобщо не са християни и че постъпвате грешно, когато не се подчинявате на 10-те заповеди. Просто искаш да кажеш: “ИСУС ХРИСТОС плати за мен цената на Голгота.” Да, ЯХУШУА ХА МАШИАХ плати цената за вас на Голгота, но каква цена вие сте платили за него? Твърде много ли е да искам да се подчинявате? Когато истински се новородите и изпълнените с РУАХ ХА КОДЕШ / СВЯТИЯ ДУХ вече нямате извинение за грях защото вътре имате РУАХ ХА КОДЕШ, който ви осъжда когато съгрешавате. Наистина ще желаете да се подчинявате на МЕН, ЯХУВЕХ / ЯХВЕ, с всяко Слово, което казвам.... О, така мнозина казват молитвата за спасение, хвалят се и казват: “Вярвам в Исус”, но колко малко следват това, което утвърждават, че вярват. Мразите всяко служение и всеки човек, който ви кара да осъзнавате греховете си.... Светлината и тъмнината не могат да бъдат съчетани (2 Коринтяни 6:14).С МОЯТА собствена ръка, МОЕТО Слово е провъзгласило: ЯХУШУА ХА МАШИАХ дойде с разделящ меч (Матей 10:34). С МОИТЕ собствени Слова беше казано и какъв е вашият отговор? Онези, които не искат да напуснат несходно впрегнато домакинство, така че те да не ви предадат в Голямата скръб, отговорът ви е: “Означете я като лъжепророк. Откъснете тези думи от Библията. Игнорирайте ги. Зачркнете ги. Това е вашият отговор: водите други в заблуда. Нищо не се е променило! Същият фарисейски Дух, който убиваше МОИТЕ светии. Невестата на ЯХУШУА, те живеят живота си всеки ден за да МЕ молят, не твърдят, че са съвършени, но когато случайно МЕ оскърбят бързо се покайват със сълзи в очите си и казват: “О, моля ТЕ, помогни ми да не правя този грях отново“. Знаете какво да правите, но го правите в свое време. О, вие знаете какво АЗ искам да направите сега не говоря за Десетте заповеди. Може да е нещо толкова малко, но вие не го правите. Има много видове грях. ...О, вие топли, отвратителни Християни, тези които ЯХУШУА ще изплюе като бълвоч от устата СИ защото любовта ви е охладняла. Вие слагате толкова много друга любов пред НАС, вашите светски желания, плътски желания по-високо от нас, да, дори онези, които наричат себе си МОИ и смеят да се наричат Християни! И се чудите защо вече не можете да различите истината от лъжата, но ти замеряш с камъни Светиите и това провъзгласяващо Служение, точно както Стефан беше убит с камъни (Деяния 7:59). Обръщам се към отвратителните топли Християни: не е нужно да оставяте бълвоча и мръсотията! Това е ваш избор! ... Точно така вие хулите не само ЯХУШУА ХА МАШИАХ и не само МЕН, ЯХУВЕХ / ЯХВЕ, който изпрати МОЯ единствен СИН да даде Тялото и Кръвта СИ за вас, вие обидихте РУАХ ХА КОДЕШ. Вие хулите НАС ТРИМАТА! Казах ви, предупредих ви: „Пазете се от времето, когато за зло се говори като за добро и за добро се говори за зло“ (Исая 5:20). АЗ винаги изпращам МОИТЕ Пророци да казват МОИТЕ Думи. Свещенните Писанията не са изказани от човек. Това не се различава от начина, по който сега АЗ говоря от устата на тази глина. Това съм АЗ, ЯХУВЕХ/ЯХВЕ, който поставя тези думи в тях за да ги напишат. Чистите Слова бяха изкривени от различни преписвачи и преводачи. Предупреждавам ви, не разчитайте единствено на Библията на крал Джеймс (Яков), защото крал Джеймс гори в ада. Той елиминира книгите и думите, които не е искал да включи, точно както правят днес и казват: “Тези Писания и Законите на Тората вече не са приложими. Това не съвпада с моите идеи кой е БОГ. Той не трябва да проклина. ТОЙ изпрати СВОЯ Единороден СИН да плати цената на Голгота, да страда и да умре вместо мен, така че сега мога да правя каквото искам, за БОГ не от значение. ТОЙ не се интересува какво правя защото ТОЙ е изпратил Единородния си СИН за да плати цената. Законът беше прикован към кръста, така че мога да правя каквото искам. Четвъртата заповед: Казвам, всеки ден е подходящ за Шабат, ИСУС ХРИСТОС, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, каза, че Той е г-н на Шабат [събота], вече не е от значение, защото те са изхвърлили този ден. Лъжци! Лъжци! Лъжци! Мислите, че ще изгубя времето СИ да използвам собствения СИ пръст и да напиша на каменната плоча, да го дам на Моисей и да защитя израилтяните и да им заповядам да МЕ почитат в съботен (Шабат) ден, чрез почивка ?! Чрез почивка? Не чрез работа, но чрез почивка? Лъжци! Когато християнските Ихавод църкви престанат да проповядват против греха, като аборт, блудство и еднополови бракове, когато позволите грях зад амвона, когато позволите на хомосексуалистите да проповядват от амвона и да показват греха си, когато спряхте да упреквате грешниците, Ихавод беше поставен на вашата врата и МОЯТА РУАХ ХА КОДЕШ / СВЯТИ ДУХ беше отнета от нея (църквата) (1 Царе 4:21)! Вие пеете песните и се събирате в неделя, но АЗ дори не съм там! О, някои от МОЯТ Народ са там, но МОЕТО ИСТИНСКО Присъствие, МОЕТО Помазание, РУАХ ХА КОДЕШ, не е добре дошло там. Използваш емоциите си и се стимулирате с песни, но МОИТЕ истински пророци не могат да говорят. НАС не ни пускат там. Когато казвам „НАС“, имам предвид присъствието на ЯХУВЕХ/ЯХВЕ, ЯХУШУА и РУАХ ХА КОДЕШ. НАШЕТО присъствие не е там, иначе всички биха паднали на лицата си!.... Изговорено под Помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ(СВЯТ ДУХ) Апостол Елишева Елияху*****прочетете цялото пророчество и другите на сайта на служението:allmightywind.com
  • Анонимен 1.1 Анонимен преди 1 месец Профил на трол?
    АЗ, ЯХУВЕХ (ЙЕХОВА) казвам- твоите дела говорят по-добре от думите (извадка от пророчество 101) Така казвам, АЗ, ЯХУВЕХ, не чакайте да се покаете за греховете си, направете го веднага. Не бъдете с форма на благочестие, но без благочестие вътре. Нека всяка мисъл да бъде пленена от МЕН, ЯХУВЕХ. Не намисляйте предварително грях, отвръщайте се от злото и не се извинявайте за греха. Престанете да об виж още ›› винявате дявола за вашите мисли и действия, защото той не може да направи нищо, ако не му позволите да направи чрез вас. АЗ говоря тези думи на тези от вас, които казват, че принадлежат на ЯХУШУА ХА МАШИАХ(ИСУС ХРИСТОС), които казват, че са измити в проляната Кръв на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, които се молят в името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ сега ви предупреждавам за онези, които провъзгласяват любовта си към МЕН и МОЯ СИН ЯХУШУА, АЗ знам вашите сърца и вашите действия говорят повече от думите ви! Спрете да тествате РУАХ ХА КОДЕШ (СВЯТИЯ ДУХ), спрете да наранявате MОЯ ДУХ. Този свят сега е на ръба на пропаст, пропастта е Голямата скръб. Викайте към ЯХУШУА ХА МАШИАХ докато все още има време. На Йом Кипур по време на тези 10 Дни на страхопочитание помнете, че АЗ чувам само молитвите на смирените сърца. Не бъдете самодоволни в собственото си изкупление. В древните времена израилтяните съгрешиха много против МЕН. Те взеха златото и среброто, което АЗ им дадох като благословение и го превърнаха в златно теле, за да го почетат и да се поклонят, сега не е по-различно. Този свят взима златото, среброто и се покланя на богатите и ги почита, но АЗ ви показвам, както АЗ разтърсвам този свят, сякаш се правят пуканки на печка и онези, които са толкова надути от гордост, много богати, които са казали, че са бог, че не се нуждаят от друг бог; те хулят МОИТЕ Святи Думи, хулят МОИТЕ Святи Заповеди, те оскверняват всичко, което е Свято и като препечени пуканки ще помиришете вонята, когато ги видите препечени и изгорени. Горко на злите, злите хора, които наричат себе си пастири. Вие, които сте използвали името църква и които използват духовно гладните хора, за да изградите собствените си финансови империи. Ще гориш и ще изгориш и финансовите ти империи ще бъдат свалени от МЕН, ЯХУВЕХ МОЯТА собствена ръка и ти ще бъдеш показан като злото, което си. АЗ няма да се извиня на Содом и Гомор, горко на света, който следва техните стъпки! Вие сте в края на пропастта и само тези, които наистина имат любов и послушна връзка с АЗ, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА ХА МАШИАХ ще бъдат спасени. Покайте се днес, защото утре може да е твърде късно. Плановете, които враговете имат, както в правителството, така и в царството на сатана, са за зло, за кражба, убиване и унищожаване. За глад и да отровят въздуха, който вие дишате. Да експериментират с водата, която пиете, която е замърсена с всички видове отрова. Богатите искат да обезлюдят земята, за да спасят всички средства за себе си, но АЗ, ЯХУВЕХ, казвам: АЗ ще имам последната дума. АЗ няма да бъда подиграван. АЗ ще защитя онези, които са МОИ, а оръжията на враговете ще унищожат тях самите. Сега е моментът да станете и да стоите за Святост, докато все още можете. Спрете да правите компромиси с дявола и със слугите на сатана. Страхувайте се да обиждите МЕН, ЯХУВЕХ повече, отколкото да обиждите смъртен човек. Край на Пророческото Слово Второзаконие 31:8 ЯХУВЕХ, Той е, Който ходи пред тебе, Той ще бъде с тебе; не ще отстъпи от тебе нито ще те остави; не бой се, нито се страхувай.****** (Прочетете и другите пророчества на сайта на служението: allmightywind.com ili amightywind.com)
    : 0 !