X
 
 

Преди 30 години паднаха някакви стени, а ние си създадохме вътрешни такива

1130 6
Преди 30 години паднаха някакви стени, а ние си създадохме вътрешни такива
Снимка: Actualno.TV
"Преди 30 години паднаха някакви стени, а ние си създадохме вътрешни такива и това е по-страшно. Това безразличие към другия, към неговата съдба и много самоуспокоение, че "това на мен няма да се случи."

Това каза психологът Христо Монов в интервю за bTV в коментар за трагичния случай с хвърленото дете в Габрово. Какво коментира още той може да видите в материала ТУК.

Поне чистачката от финансовото министерство да дойде в парламента

От политическата група на БСП изразиха недоволство от липсата на висши чиновници от Министерството на финансите в пленарна зала по врем...

Actualno.com

Етикети:

 • Симеон каза, че чипа ни е за смяна - а не поиска всички архиви от москва 3 Симеон каза, че чипа ни е за смяна - а не поиска всички архиви от москва преди 7 месеца Профил на трол?
  САМО ИСТИНАТА ЗА ВТОРОТО 'ОСВОБОЖДЕНИЕ' от БЪЛГАРЩИНАТА ЩЕ СПАСИ БЪЛГАРИЯ - защо народа да не знае какви предателства е вършила БКП. Затова ли, зада има фалшиви кумири-фашкиени бръмбари, които водатдо торище. Абсолютно същия въпрос задавам и на СДС, ина БСП.От всички нечастни библиотеки са иззети, и унищожени,хиляди исторически, политически, философски, икономи-чески, религиозни, книги, от 3500 за виж още ›› главия. Македонскиянаучен институт е закрит на 15 март 1947 г. Неговата бога-та библиотека, 28 000 тома, и неговия богат историческиархив оит документи, 17 000 хиляди първообразни (ориги-нални) документи, са предадени на сърбоманите, сиреч на македонистите, в Скопие, та те да ги крият, или унищожат,и да могат да разпространяват лъжи за народностния съставна населението. Проведени са 4 принудителни държавнизаема за “индустриализация”, а в същност за заплати на сто-тиците тайни съветници, заплати 14 пъти по-големи. Съвет-ниците не са на купони, купуват на безценица от закрититемагазини, по-точно, возат им, храни. Облекло купуват, кол-кото искат, на безценица. За държавния заем, всеки, требеда даде минимум една заплата, или една пенсия, иначелошо му се пи ше. След заемите ограбват всички наличнипари, и всичките спестявания, с две парични “реформи”.Министър А. Югов, с нагло безсрамие, публично, обяснява,че народа има много пари, и затова има недостиг на храна,облекло, обувки, и затова още ще има купонна система.Развращават морално, и политически народа. През 1951-1952 г., за нагнитане на страх, в всека околия, а те са 89околии, има монтиран съдебен процес срещу некомунисти,с 7-8 до 14-15 смъртни присъди, които присъди, до една,са изпълнени. Партизани-гърци “свидетелствуват” на закритипроцеси, срещу офицери, за да бъдат осъдени и разстреля-ни. . Ако България не бе да ла 50 4661 жертви, СССР щеше да ги даде.Скоро, заедно с истината, изчезва и ментата.Черноморското крайбре жие е гранична зона, както иземите до южната граница. За да се отиде в Ста лин, илиБургас, трябва да се вземе от ми лицията “открит лист”,за който се подава молба три дни преди пътуването, исе по лучава ден преди пътуването. Никой нема право даима в дви жение, лек автомобил, или камион. Дър жавна лека ко ла, или камион, за да отиде в друг окръг, напри-мер в Димитрово, също требва да има открит лист. На-ционалния трицвет не се вижда, само червени знамена.Полк. Христов, командир на Хасковския полк, е осъденна 10 години затвор, защото заповедва над казармата даима само трицвет. С цветущо здраве, той не из лиза живот затвора. През Втората световна война малката Македонска кому-нистическа партия, наче ло с Методи Шаратов, не се под-чинява на шовинистичната Югос лавска компартия, чиятопозиция е, че македонците не са българи. Тито се оп лак-ва лично на Ста лин, и на КИН. Шаторов, и це лото ръко-водство, отговарат, че: “Ние СМЕ българи, и ще се биемсрещу фашизма като част от БКП.” Горките, македонскидругари, те ще участ БКП как се обича народ и Отечес-тво! Те не знаят, че за такова нещо, БКП дава куршумв гърба
 • русофициране + тоталитарна власт 2 русофициране + тоталитарна власт преди 7 месеца Профил на трол?
  Политическо управление, което налагат от Кремъл с окупацията 1944 е „тоталитаризъм” и подмяна на чипа на българите, защото не оставя нито една сфера от живота на народа ни, където да не заставило нещата да се развиват по руски директиви и нареждания. Никога до този момент Българите не са имали подобна тиранична политическа система на управление, която така всеобщо, тотално да овладее всички сфе виж още ›› ри на живота им: политическа, социална, обществена, културна, научна, образователна, възпитателна, религиозна, икономическа и техническа. Дори и Османското не е такова - на ародът е бил далеч по-свободен и състоятелен от времето на, т.нар. „Соца”, когато му е отнето, практически всичко, дори и вярата му. окупаторите (СССР) и марионетното им „колониално” управление нанасят тежки поражения върху народностната памет, традиции, обичаи и знания. ( изпрачват ги от съдържание и остава само една флклорна фасада като днешната фасадна демокрация) А чрез пренаписване на историята, чрез фалшифициране на данните за общностната биография на Българите е започнала да се губи разбирането за историческия път, културен облик, етнически и народностни специфики, като основи за едно правилно отношение към себе си, за формиране на национално самочувствие - ч рез окупацията от СССР над България и политиката по трансформиране на държавата ни в сателит, обслужващ Москва е нанесен съкрушителен удар по Българския народ (нация) и е поставено на карта оцеляването - целта е д а бъде погълнат и асимилиран от руснаците. Деформирането на действителната история на Българите едуховно обезглавяване.
 • Анонимен 2.1 Анонимен преди 7 месеца Профил на трол?
  След 1989 г. многократно бяха правени опити по официален път да се направи ревизия на 45 г. управление на БКП – за Лустрация, наказателна отговорност за извършени престъпления по време на Соца и пр. Всичките завършиха с неуспех, защото ДС клона на КГБ продължава да пречи за установяване на действителните вреди върху Българската нация, нейната държавност и култура(1944-1989 г.) - най-страшни са виж още ›› пораженията от тоталната подмяна на чипа на българина вследствие от Съветската окупация над Царство България. Не от мародерствата, грабежите и изнасилванията от съветските окупационни войски на, а от цялостната трансформация на държавата по съветски модел
  : 0 !
 • Анонимен 2.2 Анонимен преди 7 месеца Профил на трол?
  В първите дни на окупацията започват разстрели и убийства без съд и присъда над ВРАГОВЕТЕ - обществени и църковни дейци, несъгласни с нахлуването на Съветските войски И поставяне на Царство България под контрол на СССР. Полицаи, жандармеристи, кметове, бирници, учители, свещеници намират смъртта си или са вкарани по затвори и лагери. Със скалъпени обвинения легитимното правителство е свалено от съ виж още ›› ветските командири и с регентите е депортирано в Москва и разстреляни. В СССР е изнесен и държавния архив на страната Армията ни е изведена навън и нацията Е беззащитна пред 300 000 съветска армия. Българската армия е избита, докато окупационния корпус трансформира България в сателит, обслужващ изцяло СССР.Разформирована е Полицията и е заместена с Народна милиция, действаща изцяло по декрети или телефонни заповеди от Съветското командване.Народен съд по команда „от горе” произнася присъди над неудобни представители на Българския елит. Българската нация е обезглавена, а имотите и средствата на екзекутираните десетки хиляди интелектуалци, офицери, политици и администратори са заграбени - узаконено мародерство и грабителство над елита на България – почти всички потомци на Българските възрожденци и революционери, фактически освободили и построили Нова България след 1878 г. Отнети са им фабриките, магазините, жилищата, които дават архитектурния облик на градовете из цялата страна. Цялата страна е осеяна с концлагери. Впървите дни около 9.ІХ са разстреляни 150 епископи и свещеници – подчинен е църковния клир на Българската екзархия – най-влиятелната по онова време институция сред Българите заено с Българската армия.Кофискуват нивите, ливадите, водениците, машините и добитъка на хората - на българите е отнета възможността за свободно и независимо препитание, както и за икономическа състоятелност и самостоятелност.науката и образованието са „превзети” от окупаторите и марионетното им правителство на ОФ, доминирано от БРП(к). Т.е. те са оставени в ръцете на комунистите, а своите директиви за бъдещо развитие на наука и образование те получават директно от Кремъл. Целта е да се пресече всякаква самостоятелна и независима мисъл на Българите, неконтролирана от сталинската политика на социалното инженерство в СССР - посягат на Българската национална идентичност с подмяна и фалшифициране на българската история Българинът започва да вярва за себе си нещо, което всъщност не е - бил „славянин”, че „руснаците му били кръвни братя и приятели” - многократно повторената лъжа се превръща в „истина”, върху която Българинът гради своите нови убеждения, верую, светоглед, мисли и отношение към себе си през 45 г. на тоталитарно управление на БКП - фа лшифицирана е Българската на ационална самоличност.
  : 0 !
 • Анонимен 2.3 Анонимен преди 7 месеца Профил на трол?
  Една от положителните придобивки след 10. ХІ. 1989 г., когато управлението под контрола на БКП падна и сталинския тоталитаризъм беше разформирован е, че България е стремежа да се преодолеят пораженията и негативите в живота и съзнанието на народа от време на управлението на комунистическата диктатура, най-важное: 1. изобличаване на натрупаните фалшиви внушения и изкривявания на фактите от история виж още ›› та от асимилационната политика на Москва във всички сфери на живота: наука, политика, икономика, просвета, образование и религия (1944-1989 г.). 2. да се огласява и разпространява истината за хилядолетната история, житейски път, култура и народопсихология на Българите - пр еоткриването на нашето собствено, Българско АЗ.
  : 0 !
 • Анонимен 1 Анонимен преди 7 месеца Профил на трол?
  "Българския" ПреЦедент в момента оглежда ВЕЛИКАТА КИТАЙСКА СТЕНА и може би ще подпише спогодба за строеж на такава и у нас!?!?!?