Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

Какво е абак и как се използва?

21 декември 2021, 13:30 часа

Математиката е стара почти колкото света. Ако считаме математиката за съвременна наука, грешим. Корените ѝ може да проследим около 2500 години пр.н.е, когато се заражда необходимостта от броене и измерване. Първите сметала, които са открити при разкопки, били направени от кости.

Днес смятането се извършва с калкулатори, на които свикнахме да разчитаме, имайки ги в мобилните си телефони, но освен тях все още се употребяват сметала. Навярно сте използвали сметало в детството си и отлично знаете какво представлява и как се използва. Близко до него, но все пак различаващо се, е древното сметало за ментална аритметика – абак.

Произход и предназначение на абака

Сметалото абак  се е използвало още през V век пр.н.е в Древна Гърция, Рим и Китай. То не е обикновено сметало, създадено за събиране и изваждане, а помощник за бързи пресмятания на търговците и инженерите, поради което е определяно като предвестник на компютрите. Това сметало позволява скоростни, изключително лесни и бързи изчисления с двуцифрени, трицифрени и дори петцифрени числа – нещо, което е невъзможно за обикновеното сметало. С течение на времето устройствата, използвани за изчисления, се развивали и променяли – през 1972 г. калкулатор Hewlett Packard HP-35 заменя използваните към момента линийки, а днес хората разчитат на калкулаторите в мобилните си телефони. Дори в съвременната дигитална ера обаче сметалото абак остава популярен и използван за определени приложения в счетоводството и образованието инструмент. Сметалото се използва все още като надежден инструмент от търговци и чиновници в Азия, Източна Европа, Русия, Африка и други места по света.

Сметалото абак може да измести или отмени запаметяването на таблицата за умножение, тъй като позволява и това действие.

Сметалото абак намира приложение при децата със зрителни увреждания, които не могат да използват калкулатора, тъй като не го виждат. Слепите деца често се обучавали да използват това сметало, за да учат математика и за да извършват изчисления като заместител на хартията и молива.

Какво е интересното при абака?

За разлика от другите сметала при абака топчетата са разделени на две от планка. Топчетата, разположени под планката, се наричат земни, а тези над нея – небесни. Едно земно топче се равнява на едно, а едно небесно топче –  на пет. Това дава възможност абак да се използва не само за събиране и изваждане, но и за умножение и делене при това с впечатляваща скорост. Може да се прилага и за изчисления на корен квадратен.

На сметалото е кръстено австралийско списание за бизнес и финанси – Abacus.

 

 

Валентина Атанасова
Валентина Атанасова Отговорен редактор
Новините днес