Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

Стартира конкурсът за кандидатите да търсят нефт и газ в Черно море

18 юни 2024, 17:26 часа • 1353 прочитания

В "Официален вестник“ на Европейския съюз е публикувано решение за откриване на производство за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ "Блок 1-26 Хан Тервел“, която се намира в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, чрез неприсъствен конкурс, съобщиха от Министерството на енергетиката.

Реално начало на процедурата

Решението на Министерския съвет за откриване на конкурсна процедура е от 25 август 2023 г., но едва сега се поставя началото на неприсъствения конкурс. Потенциалните кандидати могат да закупят конкурсни книжа до 120-ия ден от обнародване на решението в „Официален вестник“ на ЕС, да подадат заявления за участие до 140-ия ден и да внесат предложения до 155-ия ден от днешната дата. Предложенията на кандидатите ще се оценяват според работните програми за проучването, средствата за опазване на околната среда и други. Разрешението ще бъде предоставено за петгодишен период, с право на две продължения до две години всяко. „Блок 1-26 Хан Тервел“ е с площ малко над 4 хил. кв. км. и към момента е слабо проучен.

Още: Енергийният министър обсъди с ОМВ добива на нефт и газ в Черно море

“Разширяването на проучванията в Черно море ще допринесе за развитието на собствения добив, който е от стратегическо значение за гарантиране сигурността на страната чрез диверсификация на енергийните източници”, подчерта енергийният министър Владимир Малинов. По думите му разработването на местно находище ще осигури както енергийна независимост на страната, така и ще допринесе за повишаване конкурентоспособността на икономиката.

Голям газов проект в Черно море е заложник на спора между Румъния и Австрия за Шенген

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Новините днес