Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

Законопроектът на Пеевски вече е в Народното събрание

16 октомври 2013, 11:02 часа • 30735 прочитания

Законопроектът, с който ще се регламентира дейността на офшорните компании у нас, вече е внесен в деловодството на Народното събрание.

Както стана ясно вчера, този законопроект е писан от председателя на Бюджетната комисия към Народното събрание Йордан Цонев и от медийния магнат Делян Пеевски, който, в качеството си на юрист, е работил специално върху собствеността на офшорки по отношение на медиите.

В сайта на Народното събрание все още не е качен пълният текст на законопроекта, но в своя блог Иван Бедров публикува текстовете. Според тях, офшорни компании няма да могат да притежават банки, застрахователни дружества, пенсионни компании, здравноосигурителни фондове, инвестиционни посредници, професионални спортни клубове, печатни и електронни медии, ЕРП-та, мобилни оператори, ВиК дружества.

Офшорки няма да имат право да стават концесионери, да участват в обществени поръчки, в приватизационни сделки, да поемат приоритетни инвестиционни проекти, да вземат сметосъбирането и сметоизвозването на дадена община, няма да имат право на лиценз за търговия със стоки за двойна употреба, които потенциално биха могли да бъдат използвани за военни цели.

Мерките обаче не са абсолютни, т.е. предвидени са изключения, при които офшорни компании все пак могат да упражняват права, които по принцип нямат. Кои са изключенията, при които офшорките няма да бъдат преследвани от закона?

- когато управителите, директорите или упълномощените лица удостоверят с официален документ, заверен и легализиран по съответния ред, че акциите на дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в Република България или друга държава-членка на Европейския съюз;

- когато дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, притежаващо лиценз за фонд за дялови инвестиции, инвестиционен фонд или друга подобна структура е част от икономическа група, чието дружество-майка е местно лице за данъчни цели на държава с която България има влязла в силаспогодба за избягване на двойното данъчно облагане(СИДДО) или влязло в сила Споразумение за обмен на информация;

- когато дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество-майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица са известни.

 

 

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Новините днес