X
 
 

Минимум 10 000 лева санкция чака ТЕЦ на Ковачки

2515 0
Минимум 10 000 лева санкция чака ТЕЦ на Ковачки
Снимка: БГНЕС
Стартирана е административнонаказателна поцедура срещу „Брикел” ЕАД за неизпълнение на условие от комплексното разрешително на централата от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Стара Загора. Минималната санкция за подобни нарушения, предвидена в Закона за административните нарушения и наказания, е 10 000 лева.

Санкцията ще бъде наложена буквално заради обгазяване на Гълъбово. На 9 юли в социалните мрежи се появиха сигнали за запрашаване в Гълъбово, което е причинено от депото за неопасни производствени отпадъци на "Брикел" ЕАД, собственост на Христо Ковачки. Тогава от екоинспекцията обявиха, че данните от пункта за контрол на качеството на въздуха в центъра на града не показват замърсяване с азот. Ръчното отчитане на замърсяването с фини прахови частици обаче налага изчакване за оповестяване на конкретните стойности от запрашаването.

От 1 декември ще можем да проследяваме онлайн колко чист е въздух в София и през общинска система

От 1 декември гражданите ще могат да следят в реално време чистотата на въздуха в София. Това ще се случва с помощта на мобилно приложе...

61,8 микрограма на кубичен метър е отчетената средноденонощна концентрация на фини прахови частици в град Гълъбово на 9 юли при норма от 50 микрограма на кубичен метър, които Actualno.com получи от РИОСВ. Допустимите наднормени стойности за показателя фини прахови частици е 35 пъти годишно, а от началото на 2019 г. превишението е второто регистрирано за годината. От инспекцията уточняват, че през миналата година са регистрирани 12 превишения на средноденонощната норма на прах в града.

Според проверката на екоинспекторите проблемът от миналата седмица е бил краткотраен и оросителната система на т.нар. Черно езеро на "Брикел" е работила в нормален режим. Силното запрашаване е резултат от неорганизирани емисии от депото, категоричен е инж. Минчо Минчев, главен експерт в РИОСВ - Стара Загора. Макар и запрашаването да е вследствие на форсмажорни обстоятелства - силен вятър със скорост  от 3,2 до 6-7 м/секунда, комплексното разрешително задължава оператора на депото за неопасни производствени отпадъци своевременно да информира инспекцията при аварии или други замърсявания. Подобни случаи трябва и да се документират и да се предприемат спешни мерки за ограничаване на образуването на неорганизирани емисии. Точно тези условия не е изпълнила централата на Христо Ковачки, заради което е и стартирана административно-наказателната процедура. 

Заради концентрацията на много енергийни мощности, потенциални източници на замърсяване, районът е с утежнена екологична обстановка, но от РИОСВ - Стара Загора, правят всичко, което позволява законодателството, за да се минимизира замърсяването на въздуха, обясни инж. Минчо Минчев. 

Почти 160 декара е активната част, в която се депонира пепелината от въглищата. Преди време и старата секция на депото за неопасни производствени отпадъци на "Брикел" ЕАД, с площ от около 350 декара, беше потенциална заплаха за запрашаване на въздуха в Гълъбово. 90 на сто от площта й вече е запечатана с глина от Рудник "Трояново-1", а до края на годината трябва да се запечата напълно. С което проблемите на жителите на града със запрашаването няма да се решат напълно...

Набиващото се на очи в Програмата за контрол на въздуха – ограничен капацитет

Какво ще се случи с качеството на въздуха в България, ако не предприемем мерки съгласно предписанията на европейското законодателство (...

Actualno.com

Етикети: