Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

Какво задължително се прави на Петдесетница?

18 юни 2024, 07:55 часа

Знаете ли защо е било необходимо слизането на Светия Дух на Петдесетница? Свети Григорий Богослов казва, че Светият Дух е действал с учениците на Христос три пъти. Първият път – преди Христовите страдания на кръста. Вторият път - след Възкресението: дъхът на Христос, който бил "божественото вдъхновение" на учениците да проповядват (Йоан 20: 22).

И накрая, за трети път, слизането на Светия Дух на Петдесетница. Първите два случая били само временно действие на Духа в учениците, но след третия път Той неизменно пребъдвал в тях.

Трябва да се каже, че Светият Дух е действал в хората много по-рано - в старозаветните праведници и пророци. Но Неговото действие било специално, различно от случилото се в деня на Петдесетница.

Петдесетница – какъв празник е това?

Господ казва: „Ако Ме любите, пазете Моите заповеди. И Аз ще помоля Отца и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века” (Йоан 14:15-16). След това Господ казва, че светът не може да приеме Духа на истината, защото не Го познава. Но в апостолите, които познават Господа и следователно познават Духа, Духът пребъдва и ще пребъдва.

Петдесетница показа пътя към единството на народите при запазване на идентичността им.

В деня на Петдесетница силата на проповедта на апостол Петър била несравнима: около три хиляди души били кръстени тогава. Така се ражда новозаветната църква. И от този ден нататък християнската вяра започнала да се разпространява с невероятна скорост. Броят на вярващите в Господ Исус Христос се увеличавал всеки ден. Научени от Светия Дух, апостолите смело проповядвали на всички за Божия Син, за Неговото страдание за нас и възкресението от мъртвите. Господ им помогнал с множество чудеса, които били извършени чрез апостолите в името на Господ Исус Христос.

Какво се прави на Петдесетница?

Какво задължително се прави на Петдесетница?

На Петдесетница къщите и църквите се украсяват с брезови клонки, цветя и трева. Този обичай идва от старозаветната църква, когато къщите и синагогите са били украсявани със зеленина в памет на това как всичко е цъфтяло и се раззеленявало на планината Синай в деня, когато Мойсей е получил скрижалите на закона.

Други страни имат свои собствени традиции за Троицата. Така в Италия, например, на този ден се разпръскват розови листенца, а във Великобритания има шествия, придружени от духови оркестри.

На този празник основният съвет за православния човек е да се придържа към християнските обичаи: да посещават църква, да вземат причастие, да подкрепят другите, и да прекарват време със семейството и приятелите си.

Румяна Иванова
Румяна Иванова Отговорен редактор
Новините днес