Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

Европейският парламент ще обсъди доклад, свързан с бъдещето на Северна Македония в ЕС

18 май 2022, 02:40 часа • 5738 прочитания

Европейският парламент ще обсъди доклад на евродепутата Илхан Кючюк (ДПС/"Обнови Европа"), посветен на бъдещето на Република Северна Македония в ЕС. В документа е отправен призив ЕС да оцени исторически важните последици по отношение на сигурността за стабилността и единството на европейския континент и на Западните Балкани заради руското нападение срещу Украйна, предава БТА.

Съдържа се настоятелен призив държавите от ЕС да покажат единство, като започнат официално преговори за присъединяване със Скопие и Тирана, като вземат предвид геополитическите последици и изпълнението на официалните изисквания, като инвестиция в доверието, стабилността, напредъка и процеса на помирение в региона. Отбелязват се опасностите от нарастваща икономическа и енергийна зависимост от Китай и Русия в целия регион.

Предвижда се ЕП да приветства процеса на укрепване на отношенията със съседните държави и засиленото регионално сътрудничество, залегнало в Преспанското споразумение с Гърция и в Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България. Очаква се евродепутатите да призовават всички страни да продължат да се стремят към конструктивен диалог, за да се осигури пълно, последователно и добросъвестно прилагане на двата документа, като се въздържат от действия, които биха могли да подкопаят присъединяването към ЕС и по-широките европейски интереси, както и Европейската комисия да увеличи усилията си за улесняване на диалога и по този начин да проправи пътя към жизнеспособно и устойчиво споразумение.

В доклада се изразява подкрепа за България и Северна Македония да намерят взаимно приемлив изход за нерешените двустранни въпроси и силно се приветства политическия импулс за широкообхватно, конструктивно общуване между двете страни, като се търсят нови допирни точки в множество области от взаимен интерес, вместо да се прокарват допълнителни линии на разделение; насърчават се партньорите да ускорят този ангажимент в дух на добросъвестност и в съответствие с двустранния договор, и да започнат преговори за присъединяване, като се стремят искрено към постигане на взаимно приемливи, ранвовесни и трайни решения на откритите двустранни въпроси възможно най-бързо.

Очаква се ЕП настоятелно да призове за възобновяване на работата по учебниците по история за училищата в България и Северна Македония; да подчертае, че текстовете следва да отразяват тълкуването на исторически факти и данни от общата история на двата народа въз основа на автентични исторически източници, защото отношенията между бъдещите поколения на двете страни ще бъдат отражение на техните образователни процеси. Предвижда се ЕП да осъди всеки опит за замяна на исторически паметници или артефакти, включително унищожаването на автентично културно наследство, както и всякакви опити за пренаписване на историята, защото подобни случаи пораждат дълбоки опасения, включително заради липсата на изпълнение на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 година.

В доклада се отбелязва важността от защита на правата на всички общности и от ефективно противодействие на всички случаи на дискриминация, като се препоръчва правителството в Скопие да осигури еднаква конституционна защита на правата на всички етнически общности и да защитава тяхното културно наследство, езици и традиции чрез равен, приобщаващ и недискриминационен достъп до образование и медии. Отправен е призив за допълнителни подобрения по отношение на упражняването на правата на хората от малцинства, включително на самоопределение и на приобщаващо междукултурно образование; подчертава се значението на осъвременяването и приемането на законодателство в областта на образованието, което премахва дискриминационното и заклеймяващото съдържание, и е съобразено със закона за предотвратяване на и защита от дискриминация. Съдържа се призив властите в Северна Македония да предотвратяват и постоянно да подлагат на наказателно преследване всички случаи на изказвания, проповядващи вражда и омраза, на престъпления от омраза и на сплашване, да разследват задълбочено свързаните с такива случаи нападения и да осигурят безопасността и сигурността на онези, срещу които те са насочени, като например хора от малцинствата.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Новините днес