Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

Андрей Гюров: Освобождаването ми без решение на съда ще ни попречи за еврозоната

09 юли 2024, 16:24 часа • 5527 прочитания

Излезлият в неплатен отпуск подуправител на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров призова Управителния съвет на БНБ да не взима решение, касаещо евентуалното му освобождаване, преди произнасянето на съда по жалбата му срещу решение на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). УС на БНБ ще заседава на 16 юли във връзка със създалия се казус.

Още: Андрей Гюров обжалва решението на антикорупционната комисия за отстраняването му от БНБ

"Очаквам административният съд да разгледа надлежно всички представени доказателства и аргументи и едва след това Управителният съвет на БНБ да се произнесе по случая. Обстоятелството, че не се изчаква произнасянето на съда, създава условия за сериозна правна несигурност", се казва в позиция на Гюров, изпратена до БТА.

Какво забранява законът?

"Фактът, че съм бил съдружник в дружество с ограничена отговорност, не представлява нарушение на Закона за БНБ, който забранява участие в дружества с неограничена отговорност. Също така Законът за БНБ не забранява участието в управителни съвети на юридически лица с нестопанска цел. Забранено е извършването на дейност без разрешение на Управителния съвет на БНБ, но факти за такава дейност липсват. Такива не може и да има, тъй като много преди да бъде обсъждана моята кандидатура като подуправител, аз надлежно съм подал оставки от двете сдружения и не съм осъществявал никаква дейност в тях. За това свидетелстват и самите сдружения", пояснява Гюров.

"За случая съм информирал Европейската комисия и Европейската централна банка. Като държава членка на ЕС Република България следва да гарантира независимостта на органа за вземане на решения на централната банка, а именно – на Управителния съвет на БНБ. Защитата на тази независимост изисква основанията за предсрочно прекратяване на мандата на членовете на УС да се установяват само с акт на БНБ и то на изключителните основания, посочени в правото на ЕС, каквито не са налице в този случай", посочва той.

"Отговорност на членовете на УС на БНБ е да приемат решение, което защитава независимостта на институцията от неправомерно външно влияние и се основава върху коректен прочит на изискванията на закона. Решение, което не съответства на фактите и на закона, ще застраши процеса на присъединяване на Република България към еврозоната", завършва Гюров.

Още: Димитър Радев обяви дали Андрей Гюров остава подуправител на БНБ

 

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Новините днес