X
 
 

По европроект учат роми на хигиенни навици и образователна култура

1265 0
По европроект учат роми на хигиенни навици и образователна култура
Снимка: Actualno.com
Център за социално-икономическа интеграция на ромите бе открит в село Момино село, община Раковски. Институцията е създадена по проект, който включва здравни, социални и образователни услуги, насочени изцяло към деца от маргинализираните общности, като ромите и техните семейства. Изискване към потребителите е да са жители на община Раковски.

Пакетът от иновативни здравни, социални и образователни услуги обхваща изграждането на два центъра, наречени „къщи“, в две от селата на територията на същата община, а именно – Болярино и Момино село. „Къщите“ представляват помещения от общински сгради. В тях ще работят по двама социално-здравни медиатори и домакини на 8-часов работен ден. Сред служителите ще са и двама педагози на 4-часов работен ден. За нуждите на проекта ще бъдат подготвени и шест души, които ще работят на длъжност „образователен медиатор“, назначени на 8-часов работен ден. Всеки един от тях ще премине обучение, организирано от партньора на община Раковски по този проект - Фондация „Национален Алианс за работа с доброволци“ /НАРД/-Пловдив.

Текст в учебно помагало за създаването на ромите предизвика реакции у родители

Текст за създаването на човечеството в учебно помагало за ученици от 2-ри до 4-ти клас предизвика бурни реакции в социалната мрежа. В ч...

Те ще акцентират върху ролята и връзката учител - родител - ученик в образователната среда и извън нея. Сред основните дейности на медиаторите ще бъдат придружаване на децата от предучилищна възраст и учениците от началните класове, от вкъщи до учебните заведения. Подрастващите ще бъдат подпомагани, както в учебния процес, така и в социално-здравно направление. Дейността на тези специалисти ще продължава и сред ромските семейства под формата на домашни посещения. В рамките на проекта ще се закупи специализирано обзавеждане и оборудване, което да осигури на целевата група безопасна и сигурна среда за изпълнението и провеждането на предлаганите услуги. В края на проектния период ще бъде организирано събитие, целящо да обобщи дейността от изпълненото. Ще бъдат показани постигнатите резултати и ще се акцентира върху бъдещото продължение на дейностите.

Основната дейност на центъра ще бъде насочена към хигиенни навици, здраве и образование на ромските деца и техните семейства. "Целта на проекта е да се подобрят социалните, здравни и образователни условия не само в селата Болярино и Момино село, но и в цялата община. Акцентът е върху двете населени места, защото там няма нито детски градини, нито училища", коментира двигателят на проекта - заместник-кметът на Раковски - Татяна Бакова. Кметът Павел Гуджеров увери родителите, че тези центрове ще продължават да съществуват и след изтичане на проектния период, само ако те желаят и са доволни от резултатите. На територията на община Раковски функционират общо пет основни училища, които обхващат ученици от всички населени места, като две от тях са средищни.

Общата стойност на проекта е около 200 000 лева, а срокът за изпълнение е 14 месеца. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" по приоритетни оси "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване" и е съфинасиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Наименование на процедурата е "МИГ Раковски - МПО2/ИП1 - Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите".

Салвини готви план за изселване на ромите от Италия

Настроеният срещу миграцията вътрешен министър на Италия Матео Салвини поръча доклад за ромското население на страната с оглед на затва...

Actualno.com

Етикети:

Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители
Свети мъченици Памфил и Порфирий
Свети мъченици Памфил и Порфирий

Памфил бил от Берит-Бейрут, презвитер в Кесария ПалестинскаРечник, известен с благотворителните си дела. Работил книжовно за запазване невредим...