Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

Санират жилищни сгради в три засегнати от климата области у нас

19 юни 2024, 15:05 часа • 3948 прочитания

Управляващият орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. обяви за кандидатстване процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ по Приоритет 4 „Справедлив преход“ на ПРР. Това обявиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на своя сайт.

Основната цел на процедурата е да подкрепи мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, включително за намаляване на енергийната бедност, в най-силно засегнатите от климатичния преход области Перник, Кюстендил и Стара Загора, както и общините Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъщестява с финансовата подкрепа на Фонда за справедлив преход (ФСП) и национално съфинансиране.

Сред допустимите за финансиране са дейности за: изпълнение на мерки за енергийна ефективност, предписани в енергийното обследване, включително съпътстващи строително-монтажни работи (СМР), които са пряко свързани с енергоспестяващите мерки; СМР дейности, свързани с неотложни мерки в техническия паспорт на сградата, както и мерки за осигуряване на пожарна безопасност и за изграждане/ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, когато са предписани в техническия паспорт на сградата; извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на сертификат за енергийни характеристики на сградите в експлоатация; извършване на обследване за установяване на техническите характеристики.

ОЩЕ: Некачествено саниране: Архитект разкри колко от сградите са с дефекти

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е 196 415 453,80 лв. и се предоставя с краен срок на кандидатстване 19 септември 2024 г. Минималният размер на БФП е 50 000 лв. за едно проектно предложение, а максималният – 9 500 000 лв.

Документите по процедурата, включително условията за кандидатстване и условия за изпълнение на процедурата, са публикувани тук.

 

Антоанета Начева
Антоанета Начева Отговорен редактор
Новините днес