X
 
 

Община Асеновград глобена заради нерегламентирани сметища

1065 0
photo of Община Асеновград глобена заради нерегламентирани сметища
Снимка: Actualno.com/Атанаска Маркова
С 3 000 лева е санкционирана община Асеновград по клауза от Закона за управление на отпадъците. Това става ясно от съдебно решение на асеновградския Районен съд. Документът посочва, че в началото на февруари тази година е издадена Заповед от Министъра на околната среда и водите, с която е наредено директорите на Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ)–Пловдив да създадат организация за извършване на проверки за наличие на нерегламентирани замърсявания. Целта на инспекцията е била да установи има ли незаконни сметища по речните легла и прилежащите територии. При установяване на такива е следвало да се предприемат мерки за образуване на административно–наказателни производства, като съставяне на акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и издаване на наказателно постановление (НП). Това е трябвало да се случи във възможно най-кратък срок, след констатиране на нарушение.

Първоначалните предписания са били да се почистят и да се предприемат мерки за недопускане на последващо замърсяване. Първата проверка в община Асеновград е била проведена в землището на село Тополово. Инспекцията е установила, че през населеното място преминава река Тополовска, на която коритото е било чисто. На около километър след табелата с името на селото, в посока Асеновград, в местността „Чолак могила“ има отводнителен канал на язовир „Тополово 2“. По неговото протежение, както и в самото корито, на разстояние близо 1,5 км. се е образувало огромното сметище.

Незаконно сметище в близост до яз. Искър

Етернит, стари гуми и битови отпадъци са само част от нещата, които се изхвърлят на незаконно сметище в близост до Самоков. Тоновете бо...

Там са били открити всякакви по вид смесени битови отпадъци - пластмасови опаковки, столове, маси, плоскости, дюшеци, одеала, възглавници, едрогабаритни отпадъци, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, телевизори, кутии от хладилници, табуретки, кофи, че дори и строителни отпадъци - тухли, керемиди, плочки, хартиени чували, картонени опаковки, обувки, излезли от употреба гуми, отпадъци от разрушаване на сграда – покривни плоскости. Количеството на отпадъците е било много голямо. Една част от тях са били изхвърлени по дигата на отводнителния канал. Отправено е предписание да се почисти и да се предприемат действия за недопускане на повторно замърсяване.

Друга проверка е била извършена от експерти при РИОСВ-Пловдив и в село Леново. При извършен обход на населеното място е установено, че през там преминава река Леновска и едно селско дере. По пътя към село Поройна, срещу гробищния парк, по ската на "Сухото дере" и около територията на бившето селско сметище, което е закрито още преди 10 години, е констатирано нерегламентирано замърсяване от смесени битови отпадъци. Там са били изхвърляни пластмасови опаковки, стъклени и строителни отпадъци. Под моста на река Леновска, в централната част на селото, от двете страни по дигите на реката, са установени нерегламентирани замърсявания от смесено битови отпадъци, пластмасови опаковки, дюшеци и дрехи. На главния път към село Поройна, под моста на преминаващото селско дере в края на населеното място, е установено незаконно сметище.

Нерегламентирано замърсяване е констатирано и в дерето край извори №12 и №16 за топла и минерална вода. Битови отпадъци са били изхвърляни зад каптажа и около него, по ската на дерето. Там са били открити също пластмасови опаковки, бои, метални кутии. Имало е още и дюшеци, възглавници, дрехи, пластмасови отпадъци, стъклени опаковки, излезли от употреба гуми, строителни отпадъци. И тук е отправено предписание да се почистят всички описани нерегламентирани замърсявания на територията на населеното място и да се предприемат мерки за недопускане на повторно такова.

От кметовете на двете села - Тополово и Леново, в които е била извършена инспекция, са входирани докладни записки до градоначалника на общината. Чрез докладите си те са изискали осигуряване на подходящи машини, с които да се извърши почистването на споменатите сметища.

Жителите на "Горубляне" на бунт срещу незаконно сметище

Жителите на столичния квартал "Горубляне" излязоха на бунт срещу незаконно сметище. "Столичната община засипва частни имоти с боклуци ...

От своя страна, кметът на Асеновград е изпратил две писма до Управителя на сметопочистващата фирма „КМД“. Чрез тях той е изискал да се извърши почистването на нерегламентираните замърсявания на територията на селата Тополово и Леново. След изтичане  на крайния срок за изпълнение на предписанията, инспектори от РИОСВ-Пловдив са извършили повторна проверка. На място е било констатирано, че районът е почистен само частично. В отговор на забележката, са били представени кантарни бележки от ОП “ТДБСО“-Асеновград за извозване на отпадъци от село Тополово в датите 17.04.19 г. и 18.04.19 г. с общо количество близо 68 000 тона.

Поради лошите метеорологични условия обаче извозването е преустановено временно и е дадено уверение, че то ще продължи до пълното почистване на района. В село Леново въпросът стоял по друг начин - описаните четири замърсени места са били чисти, при повторната визита на инспекторите от пловдивската РИОСВ. Поставени са били и табели, забраняващи изхвърлянето на отпадъци. "Като отчете, че се касае за незаконни сметища в големи размери на територията на двете села и отпадъците там затлачват нормалното протичане на реки, преминаващи през териториите на населените места, създавайки опасност от преливане на речните корита и наводнение, то преценката за липса на маловажност на случая, е законосъобразна", се казва в съдебния акт.

Поради това, съдът прецени, че има нарушение на Закон за управление на отпадъците и наложи глоба. Магистратите подчертават, че случаят не е маловажен въпреки, че почистването в село Леново се е осъществило, а в тополово то е било само частично поради времето. Този факт е изиграл ролята на смегчаващо отговорността обстоятелство. Взема се предвид и това, че се касае за първо нарушение, поради което е наложен минималният размер на глобата, предвидена от закона - 3 000 лева. Община Асеновград обжалва решението с молба размерът на санкцията да бъде намален на 1 400 лева. Съдът обаче прецени, че искането е неоснователно.

Actualno.com

Етикети:

Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители