X
 
 

Сретение Господне

3424 3
Сретение Господне
Като се изпълниха осем дена, за да бъде обрязан Младенецът, дадоха Му името Иисус, наречено от Ангела, преди да се зачене Той в утробата.

А когато се изпълниха дните на нейното очистяне, според закона Моисеев, донесоха Го в Иерусалим, за да Го представят пред Господа, както е писано в закона Господен, че всяко мъжко, което разтваря утроба, ще бъде посветено Господу; и да принесат жертва, според реченото в закона Господен, две гургулици, или две гълъбчета.

Почитаме Св. Трифон

Свети мъченик Трифон се родил около 225 г. в с. Комсада, близо до гр. Апамия, в малоазийската област Фригия, Римската империя. Родители...

Тогава имаше в Иерусалим един човек, на име Симеон; и тоя човек беше праведен и благоговеен, и чакаше утехата Израилева; и Дух Светий беше върху него. Нему бе предсказано от Духа Светаго, че няма да види смърт, докато не види Христа Господен.

И дойде по вдъхновение в храма. И когато родителите донесоха Младенеца Иисуса, за да извършат на Него обичая по Закона, той Го прегърна, благослови Бога и рече:

Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, - светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля.

А Иосиф и майка Му се чудеха на казаното за Него.

Пренасяне мощите на свещеномъченик Игнатий Богоносец

Заместникът на първия антиохийски епископ Еводий, знаменитият антиохийски свещеномъченик св. Игнатий Богоносец приел мъченическа съмрт ...

И благослови ги Симеон и рече на Мария, майка Му: ето, Тоя лежи за падане и ставане на мнозина в Израиля и за предмет на противоречия, - и на сама тебе меч ще прониже душата, - за да се открият мислите на много сърца. Тук беше и Анна пророчица, дъщеря Фануилова, от коляно Асирово, достигнала до дълбока старост, като бе проживяла с мъжа си седем години след девството си; тя бе вдовица на около осемдесет и четири години, и не се отделяше от храма, служейки Богу с пост и молитва денем и нощем. И в това време, като се приближи, тя славеше Господа и говореше за Него на всички, които очакваха избавление в Иерусалим.

И когато свършиха всичко според закона Господен, върнаха се в Галилея, в своя град Назарет. А Младенецът растеше и крепнеше духом, като се изпълняше с мъдрост; и благодат Божия беше върху Него.

Лук. 2:21-40

Actualno.com

Етикети:

  • Анонимен 3 Анонимен преди 3 седмици Профил на трол?
    Как така еврейска майка (която не се казва Мария, а Мириам) ще даде гръцко име на еврейското си дете? Прочете Библията в оригинал и вижте какво име има Мария, БОЖИЯТ СИН и сам ГОСПОД БОГ. Много неща са променени с превода.
  • пророческо слово 2 пророческо слово преди 3 седмици Профил на трол?
    …..АЗ СЪМ ЯХУВЕХ (ЙЕХОВА), СТАРИЯТ по ДНИ; изискването МИ за Святост не се е променило. АЗ, ЯХУВЕХ, бях търпелив, но не мога да остана търпелив дълго време или ще трябва да се извиня на Содом и Гомор (Битие 18: 20,19: 30).....Укорявам онези, които не са се молили на същия БОГ ЯХУВЕХ, който изля огън и сяра заради грехове на Содом и Гомор. Вие не се молихте АЗ, ЯХУВЕХ да излея отмъщение от Небето в виж още ›› ърху семето на сатана, тъй като това се случва отново (Псалом 94: 1, Римляни 12:19). АЗ, ЯХУВЕХ, не съм сляп и не съм глух! АЗ, ЯХУВЕХ, съм същият СЪЗДАТЕЛ и МОЯТ ВЪЗЛЮБЕН СИН е същият МЕСИЯ, НИЕ сме същият БОГ , вчера, днес и завинаги (Евреи 13: 8). Ние не се адаптираме към образа на човек или измислени доктрини, нито към човешките идеи за греха. АЗ, ЯХУВЕХ, съм Святият и искам Святост от тези, които твърдят, че принадлежат на МЕН и МОЯ СИН ЯХУШУА(ИСУС). Искам Святост от всички онези, които казват, че “Те са измити с ПРОЛЯТАТА КРЪВ на СИНА МИ ЯХУШУА” (Откровение 1: 5). ЯХУШУА бе даден като безупречно жертвено агне, за да измие греховете на човека; но сега тези хора, които са приели жертвената кръв, сега вършат грешни мерзости, дори зло на амвоните [на църквите] (Евреи 6: 4-7), доказвайки че те не са МОИ, нито на ЯХУШУА, а семето на сатана. Има хора, които са подбудители на война, те се възхищават и се гордеят с проливането на невинна кръв заради алчност, богатство, земя и заради просперитет. Те също са семето на сатана. Питам ви: “Каква е цената на петрола?” Каква е цената и стойността на живота? ”(Матей 16:26). Вие, които извършвате тези неща или мълчите без да протестирате или да се молите срещу тези грешни мерзости, сте страхливци и ще получите жилище в ада и ще плувате завинаги в Огненото Езеро със своя истински баща сатана. Тъй като избрахте да следвате сатана, повярвахте на сатана, послушахте сатана и мамехте другите, ще пожънете наградата на сатана.... Къде са тези, които наричат себе си Светии? Къде са молитвените застъпници и войни? Защо онези, които говорят МОИТЕ Думи на Стария и Новия Завет, не протестират, упрекват или предупреждават? Имам остатък от вярващите о, но колко малък е той (Софония 3:13, Амос 5:15). Вие, които се събирате заедно за да гледате стар, болен, пълни с демони човек, гневът МИ е против него, защото той краде МОЯТА слава и насърчава хората да му се покланят, да целуват ръката му, ръка направена от обикновена пръст и да се покланят на прости идоли. Милиони слушат и се стремят да се подчинят на този, който нарича себе си Папа римски. Вие, които се наричате католици, АЗ ви заповядвам сега, бягайте от църквите на Вавилон. МОИТЕ заповеди на Тората ясно заявяват: “Няма да имате други богове пред МОЕТО лице” (Изход 20: 3), което е на вашия Създател, колко обаче са направили това. Вие наричате себе си МОИ, но въпреки това дори не ме познавате и ако не избягате [от църквите на Вавилон], Адът и Огненното езеро ще бъдат това, което ще видите. …..сатана сее собственото си семе на бунт и непокорство в козите, хвърляйки предизвикателство към всичко което е свято, хвърляйки предизвикателство към всичко което е истина, изкривявайки МОИТЕ Свещенни Писания, за да ги приспособи към изкривените извращения на човека, опровергавайки, отхвърляйки и пренаписвайки МОЯТА ТОРА и заповеди. Семето на сатана прави същите грехове, които бяха в началото още преди основаването на земята, когато вашите души бяха образувани на Небесата. АЗ, ЯХУВЕХ, който създадох вашите души, знаех кой ще МЕ последва, обича, слуша и ще МИ бъде верен (Еремия 1: 4-5). АЗ, ЯХУВЕХ, знаех кой ще последва бунта, пожелавайки МОЯТА власт и господство (Йоан 17:12). Както сатана се бореше да бъде бог до основаването на света (Исая 14: 12-15), така сега убеждава своето потомство, че те са проявените Божии синове (Римляни 8:19) равни на ЯХУШУА във всичко. Така, че никой да не забрави, че само чрез името ЯХУШУА и пролятата Кръв, някой може да получи достъп до МЕН, ЯХУВЕХ. Колко са измамени, защото забравят, че АЗ съм присадил всички онези, които сега наричам светиите (Римляни 11: 13-36). Защото всички съгрешиха и бяха лишени от МОЯТА славата, на ЯХУВЕХ (Римляни 3:23), с изключение на ЕДИН, Неговото Име е ЯХУШУА(ИСУС). Това е само благодарение на Йоан 3: 15-21. Всички души, които предадоха МЕН, ЯХУВЕХ, в сражението до основанието на земята, предадоха МЕ и ще МЕ предадат отново. По този начин АЗ, ЯХУВЕХ, предопределих и предвидих чии имена ще бъдат намерени или не в Книгата на Живота на Агнето (Откровение 17: 8). Когато се отворят три книги, къде ще се намери името ви? Ще бъде ли това в книгата на изкупените, книгата на изличените (Изход 32: 32-33, Откровение 3: 5) или книгата на проклетите? Сега можете да разберете МОЕТО Писание, в което се казва: “Извършете собственото си спасение със страх и трепет” (Филипяни 2: 1) Прераждането е лъжа от бащата на всички лъжи. Вие не умирате и продължавате да се връщате на земята в други животи докато станете пригодни да идете в Небето. Какво казва Святото Писание, “на хората е дадено един път да умрат и след това е съдът” (Евреи 9:27). Всяка душа вече е направила този избор преди да се основе земята. Бяхте ли предани на МЕН, ЯХУВЕХ, или на сатана, бащата на всички лъжи? Първата лъжа, казана от сатана беше, че ще стане като МЕН, ЯХУВЕХ и ще има МОЯТА власт. 1/3 от всички ангели повярваха в тази лъжа, както и много души, които избраха тяхната страна. Защото на всяка душа дадох дарбата на свободната воля (Откровение 12: 4-9). Както осъдих сатана, чието име беше луцифер, АЗ също осъдих и издадох присъди не само на луцифер, но и на всички негови паднали ангели и всички души, които предадоха МЕН, ЯХУВЕХ и ЯХУШУА. Души, които бяха верни на МЕН, ЯХУВЕХ, преди основаването на земята, както и душите, които предадоха МЕН, ЯХУВЕХ, изпращам на земята чрез семето на Адам и Ева.... сатана също беше свален. сатана отново се опитва да обърне МОИТЕ творения срещу МЕН, както човек така и животно. Отново МОИТЕ Деца не се подчиниха и въстанаха срещу любящия СИ ОТЕЦ. Мотивацията на сатана беше да провокира МЕН, ЯХУВЕХ, до такъв гняв, че да унищожа това, което АЗ, ЯХУВЕХ и МОЯТ СИН ЯХУШУА с такава любов създадохме; но вместо това, след падането на Адам и Ева, МОЯТ собствен Възлюбен СИН ЯХУШУА предложи себе си за изкупител, за да се роди свръхестествено като човек създаден само от МЕН, ЯХУВЕХ.....(извадка от пророчество 71)...прочетете цялото пророчество и другите на сайта: amightywind.com или allmightywind,com
  • Анонимен 1 Анонимен преди 1 година Профил на трол?
    Така е било, но втори път ще срещнем Господа и това наближава. Невестата на Господ е почти готова, ТОЙ ще я вземе и започва Голамята Скръб. Ето линк на пророчество за това. То съдържа оригиналните имена на БОГА: ЯХУВЕХ(ЙЕХОВА, ЯХВЕ), ЯХУШУА-СИН, РУАХ ХА КОДЕШ- СВЯТИ ДУХ на иврит. prophecy.amightywind.com/bg/bulgarian82/
Последно в Актуално