Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

Българската икономика е една от най-неконкурентоспособните в Европа

18 юни 2024, 11:28 часа • 2010 прочитания

Българската икономика е една от най-неконкурентоспособните в Европа. Това е изводът от 36-ото издание на Световната класация за конкурентоспособност 2024 г. на Института за развитие на управлението (Institute for Management Development - IMD, Швейцария), съобщиха от Центъра за изследване на демокрацията, който е партньор в България на IMD.

Падане в класацията 

България заема 58-о място от общо 67 държави, което показва липса на напредък от 2021 г. насам. Страната ни пада с 10 позиции в сравнение с 2020 г. и с 20 позиции в сравнение с 2009 г.

Още: Световната банка понижи прогнозата си за българската икономика

Спрямо предходната година, България бележи най-висок спад по отношение на състоянието на инфраструктурата (от 54-то на 59-о място) и бизнес средата (от 62-ро на 65-о място). Въпреки това, за трета поредна година България отбелязва растеж в икономическата си ефективност (от 48-о на 45-о място), основно благодарение на подобрените си макроикономически показатели като растящия реален БВП на глава от населението, посочват от Центъра за изследване на демокрацията.

От неправителствената организация изтъкват, че за да предотврати продължаващата стагнация в конкурентоспособността на България през 2025 г., българското правителство може да предприеме редица действия. Като пример се посочва, че правителството може да насочи публичната инвестиционна активност в инфраструктурни проекти предназначени за развитие на водоснабдяването, градоустройството и енергоснабдителните мрежи, паралелно с приложението на ефективни механизми за скрининг на инвестициите.

Освен това може да подобри фискалната си дисциплина, която да продължи дезинфлационните процеси, предоставящи възможност на страната за присъединяване към еврозоната най-късно през 2026 г. Сред предложенията е и това правителството да ускори дигитализирането на администрацията, икономиката и образованието, както и да изгради ясна стратегия за това как пазарът на труда ще бъде подпомогнат с оглед на задълбочаващата се демографска криза и намаляващия растеж на заетостта.

Още: Прогноза от БАН: Приемането на еврото ще се отложи за след 2025 г.

Като основни предизвикателства и възможности за подобряване на конкурентоспособността на България през 2024 г. от Центъра за изследване на демокрацията очертават продължителната политическа нестабилност, слабото върховенство на закона и ендемичната корупция, забавеното влизане в еврозоната и риска от загуба на средства от ЕС, влошаващия се бизнес климат: ниска конкурентоспособност и продуктивност, висок дял на неформалната икономика и присъствието в сивия списък на глобалния надзорен орган Financial Action Task Force (FATF), продължаващото намаляване на населението, свития пазар на труда и лошата инфраструктура, както и задълбочаването на социално-икономическите неравенства.

За поредна година Световната класация за конкурентоспособност на Института за развитие на управлението отчита недобри резултати за България.

През 2023 г. класацията отреди на България 57-о място, което беше спад с 4 позиции спрямо 2022 г., сред 64 държави от цял свят.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Новините днес