Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

Активите на инвестиционните фондове у нас нарастват с 34% за година

20 май 2022, 14:58 часа • 2040 прочитания

Активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които оперират на българския пазар, нарастват с 34.4% на годишна база до 8.72 млрд. лева. Това сочат данните на Българската народна банка към края на месец март тази година. За сравнение, към края на първото тримесечие на миналата 2021 година, активите на инвестиционните фондове у нас са достигали 6.48 млрд. лева или с 2.23 млрд. лева по-малко от настоящия размер.

На фона на силния годишен растеж, активите на инвестиционните фондове намаляват минимално с 1.3% или 116.2 млн. лева спрямо края на последното тримесечие на миналата 2021 година.

Общата стойност на активите на фондовете у нас се равнява на 5.9% от брутния вътрешен продукт на страната. Преди година този дял е възлизал на 4.9%, а в края на миналата година – на 6.7% от БВП на България.

Към края на март 2022 гoдина активите на местните инвестиционни фондове достигат 2.728 млрд. лева, като спрямо същия месец на миналата година нарастват със 776.2 млн. лева или 39.8%. За сравнение, преди година размерът е бил 1.95 млрд. лева. На тримесечна база, активите нарастват с 2.9 млн. лева или ръст от 0.1%.

Към края на първото тримесечие на 2022 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 554.7 млн. лева (74.2%) на годишна база до 1.302 млрд. лева, а тези на балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други се увеличават със 73.2 млн. лева (19%) до 458.9 млн. лева.

Спрямо декември 2021 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 52 млн. лева (4.2%), а на балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други – с 6.5 млн. лева (1.4%).

Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват на годишна база със 148.4 млн. лева (18.1%) до 967.7 млн. лева към март 2022 г. (819.4 млн. лева към края на март 2021 г.). В сравнение с декември 2021 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват с 55.7 млн. лева (5.4%).

Към края на първо тримесечие на 2022 г. основен дял във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 62.5% и в евро – 33.2%, при съответно 52.4% и 40.2% към март 2021 г. Към декември 2021 г. активите, деноминирани в български лева, са 61.6%, а тези в евро – 34%.

Към края на първо тримесечие на 2022 г. основен дял във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 62.5% и в евро – 33.2%, при съответно 52.4% и 40.2% към март 2021 г. Към декември 2021 г. активите, деноминирани в български лева, са 61.6%, а тези в евро – 34%.

Към края на март 2022 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове възлизат на 5.994 млрд. лева, сочат данните на БНБ.

Спрямо същия месец на 2021 г. (4.536 млрд. лева), те нарастват с 1.458 млрд. лева (32.1%). В сравнение с края на декември 2021 г. (6.113 млрд. лева) размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България намалява със 119 млн. лева (1.9%).

По институционални сектори към края на първо тримесечие на 2022 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 299.5 млн. лева (8.7%) до 3.744 млрд. лева спрямо 3.444 млрд. лева към март 2021 година.

Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 293.6 млн. лева (37.5%) до 1.076 млрд. лева към март 2022 г. при 783.2 млн. лева към края на първо тримесечие на 2021 г.

Спрямо декември 2021 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове намаляват с 263.5 млн. лева (6.6%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства се увеличават с 61.4 млн. лева (6%). Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на март 2022 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (62.5%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (18%). Към края на март 2021 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 75.9% и 17.3%, а към декември 2021 г. – 65.6% и 16.6%.

Actualno.com
Actualno.com Отговорен редактор
Новините днес