X
 
 

КПКОНПИ откри корупционен риск в промените за отложеното пенсиониране на военните

1161 0
КПКОНПИ откри корупционен риск в промените за отложеното пенсиониране на военните
Снимка: БГНЕС
В Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) отказва да съгласува промените в Закона за отбраната и въоръжените сили, предложени от Министерски съвет.

Антикорупционната комисия откри риск в промените, свързани с пределната възраст на военнослужещи и правото им на пенсия, съобщиха от оглавяванета от Сотир Цацаров комисия, цитирани от БГНЕС.

КПКОНПИ разследва началник на НСО, бивш директор на БНР, ректор и зам.-кмет

С решение от 22 януари, Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е установила...

С проекта се предлага най-общо:

- увеличаване с три години на пределната възраст за военна служба за военнослужещите, които не са упражнили правото си на пенсия;

- възможност за увеличаване на пределната възраст до три години „в интерес на службата“ на военнослужещите, които са упражнили правото си на пенсия - по решение на министъра на отбраната, след мотивирано предложение по команден ред;

- регламентиране на възрастта за приемане на военна служба на 40 години за всички категории военнослужещи.

КПКОНПИ иска от СГС отнемане на имущество за над 3 млн.лв.

На днешното редовно заседание Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) взе...

От КПКОНПИ съобщиха, че на редовно заседание е взето решение, че няма да съгласуват следната част от законопроекта: "Пределната възраст за военна служба на военнослужещите по чл. 160, ал. 1, 2 и 3, които към датата на влизане в сила на този закон са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване, в интерес на службата може да бъде удължена до три години по решение на министъра на отбраната, след мотивирано предложение по команден ред."

В мотивите към законопроекта са посочени критерии, при които може да се пристъпи към увеличаване на пределната възраст за отделни военнослужещи в тази хипотеза, но те отсъстват в самата разпоредба. Липсват ясно разписани критерии /професионална квалификация, компетентност и др./, освен общо посоченото изискване „в интерес на службата“, относно начина на определяне и подбор на лицата, по отношение на които се предоставя възможност за удължаване на пределната възраст за военна служба. Така се създават условия за субективизъм при вземане на решения за определянето на военнослужещите, които да се ползват от възможността да продължат да заемат длъжността си, въпреки упражненото право на пенсия. Според КПКОНПИ това представлява корупционен риск.

По отношение на останалите разпоредби КПКОНПИ няма бележки и предложение относно наличието на корупционен риск.

*По Закон всеки законопроект, изготвен от органите на изпълнителната власт, подлежи на съгласуване от КПКОНПИ относно наличието на корупционен риск.

Actualno.com

Етикети: