Мъгла и мръсен въздух отново в Пловдив

2031
photo of Мъгла и мръсен въздух отново в Пловдив
Снимка: Божилова
Гъста мъгла и замърсен въздух покриват Пловдив за трети ден. Замърсяването на атмосферния въздух към 9 часа с фини прахови частици беше от два до десет пъти над нормата в различните квартали по показанията на частната платформа AIRplovdiv.info.

Най-високи стойности на замърсяването има в район "Тракия", което не може да се обясни с отоплението на твърдо гориво, тъй като целият квартал е топлофициран. За разлика от частната платформа, която има 50 станции, община Пловдив следи състоянието на въздуха само на две места - в "Тракия" и в "Каменица".

За кого е най-опасен сезонът на мъглите?

Сезонът на мъглите е най-опасен за хората с хронични заболявания и пушачите. Това съобщи за Радио „Фокус“ д-р Васил Каменов...

Тази сутрин, според данните, състоянието на въздуха в "Тракия" е лошо, гражданите са посъветвани да не се разхождат близо до големи пътни артерии, да не се отопляват с твърдо гориво, да не използват лични МПС, а градския транспорт или да се включат в споделено пътуване. 

Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG05M9OP001-2.010-0458"От Актуално" в помощ на уязвими групи, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. – Процедура „Развитие на социалното предприемачество“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от "От Актуално" в помощ на уязвими групи и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП РЧР 2014-2020 г.
Actualno.com
Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители