X
 
 

Сериозна грешка в изборни книжа установи ОИК – Плевен в деня за размисъл

816 0
photo of Сериозна грешка в изборни книжа установи ОИК – Плевен в деня за размисъл
Снимка: БГНЕС
Общинската избирателна комисия /ОИК/ в Плевен е установила сериозна грешка при отпечатване на изборни книжа за изборите за общински съветници и кметове в общината. Нарушението е установено след подадена жалба от една от коалициите вчера.

Още снощи ОИК – Плевен е установила, че жалбата е основателна. Комисията е взела решение грешно отпечатаните бланки да бъдат иззети от секционните избирателни комисии. Да се отпечатат нови бланки с правилния номер и да се предоставят на всички СИК в общината.

Местни избори 2019 г.: Гласуването започна

Actualno.com ще ви помогне с няколко факта, цифри и правила, които могат да ви послужат за ориентир в изборния ден.   Избори...

На всички секционни избирателни комисии в общината се забранява  да използват грешно отпечатаната бланка, съобщи на сайта си ОИК - Плевен..

Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG05M9OP001-2.010-0458"От Актуално" в помощ на уязвими групи, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. – Процедура „Развитие на социалното предприемачество“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от "От Актуално" в помощ на уязвими групи и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП РЧР 2014-2020 г.
Actualno.com
Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители