Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

Над 8 млн. лв. в книги трябва да се влеят в библиотеките в страната

15 юли 2015, 13:25 часа • 19266 прочитания

Финансиране в размер на 8,22 млн. лв. през тази година трябва да бъде отделено за запасяване с книги в над 2800 обществените библиотеки в страната. Това се утвърждава със Стандарта за библиотечно-информационно обслужване, приет от Министерството на културата, обявиха по време на пресконференция, организирана от Българската библиотечно-информационна асоциация и Асоциация "Българска книга".

2,58 млн. лв. трябва да бъдат отделени за закупуването на периодичен печат. Сумите са изчислени на база на нужните книги и документи за броя население, където се намира библиотеката. Предвижда се средствата да растат с 25% всяка година, като след три години тези за книги да нараснат до около 12 млн. лв. 

Парите не са заложени в държавния бюджет за 2015 година, тъй като стандартът е приет много след приемането на Закона за държавния бюджет. Очаква се обаче средствата да могат да бъдат отделени от други фондове. Предвижда се парите да минават през общините, като библиотеките ще взимат решението за конкретните заглавия, от които се нуждае тяхното учреждение. 

"Утвърждаването на стандарта е наистина добра новина. Той на практика осигурява изпълнение на функциите и задачите, които законът регламентира на обществените библиотеки", заяви Ели Попова, директор на Българската библиотечно-информационна асоциация. По думите й стандартът е модерен, гъвкав и работещ документ.

Той цели да осигури от страна на обществените библиотеки библиотечно обслужване и достъп до библиотечни и информационни услуги дори и в най-отдалечени райони, обясни Попова. Стандартът касае материалната база, запасяването с книги, оборудването и осигуряването на професионално обслужване, т.е. на библиотечни специалисти. 

Според стандарта българските обществени библиотеки трябва да осигуряват от 100 до 150 документа на 1000 души население за предстоящите три години. Предвижда се също така ежегоден мониторинг на изпълнението и резултатите от изпълнението на стандарта от страна на Министерството на културата, като на всеки три години ще се изготвя доклад, разясни Ели Попова.

От Българската библиотечно-информационна асоциация и Асоциация "Българска книга" се надяват изпълнението на този стандарт да започне без отлагане, за да може да се навакса изоставането на състоянието на обществените библиотеки у нас спрямо европейските. "Затова е необходимо навременно финансиране и ритмично набавяне на нови книги в библиотеките", заяви Ели Попова. 

На всеки 1000 души население всяка година държавата трябва да изпраща на библиотеките 100 книги. Това означава, че всяка година в библиотеките трябва да постъпват над 736 хил. нови заглавия, обясни от своя страна писателят Иво Сиромахов. 

"Въпросът е дали ги има парите. Това е чудесно намерение, но стискаме палци да влезе в действие", каза авторът. Той изрази притеснение, че утре министърът на финансите може да каже, че няма пари за запасяване на библиотеките. Сиромахов обърна внимание, че в много малки населени места ситуацията с обществените библиотеки е катастрофална, а през последните 25 години там "за книги не е даван и лев".

"Дано тези пари да бъдат преведени, защото всеки един лев, даден за книги, спестява пари от бюджета на МВР и този за здравеопазване", каза Иво Сиромахов. По думите му образованият човек не е престъпник и се грижи за здравето си.

Библиотеките имат ресурсите да осъществят трансформацията на обществото, заяви Валентина Стоева, председател на фондацията за насърчаване на четенето "Детски книги", която също изрази положително отношение от приемането на стандарта за библиотеките. Според нея през тях най-лесно може да се мултиплицира ефектът от дейности в сферата на образованието и културата. Въпреки че изрази съгласие със Сиромахов, според Стоева библиотеките се променят положително бавно, но сигурно.

Изпитвам дълбока радост, че този текст е на лице, каза от своя страна поетът и журналист Марин Бодаков. "Не съм най-утвърдения привърженик на това правителство, но не мога да кажа на бялото черно", заяви той.

Петя Бързилска
Петя Бързилска Отговорен редактор
Новините днес