Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

Спад на чуждите инвестиции през 2023 г.

20 юни 2024, 14:42 часа • 563 прочитания

Преките чужди инвестиции в световен план спадат с 2 на сто през 2023 г. до 1,3 трилиона долара. Това се посочва в доклад на Агенцията за търговия и развитие към ООН.

Като основни причини за спада се посочват геополитическото напрежение, което влияе зле на търговските потоци, както и затегнатите условия за финансиране.

Спадът на инвестициите дори би надхвърлил 10 на сто, ако се изключат няколко европейски икономики в преход, които регистрират големи колебания в инвестиционните потоци.

Още: Преките чужди инвестиции в Европа намаляват

В развиващите се страни спадът е още по-голям

В развиващите се страни спадът на преките чуждестранни инвестиции е 7 на сто до 867 милиарда долара.

Затегнатите условия за финансиране са довели до спад с 26 на сто на международните проекти, ключови при развитие на инфраструктурата в по-бедните страни, разкрива докладът.

Световната икономика освен това е под негативното влияние на различни кризи, протекционистични политики и регионални прегрупирания, което води до разкъсване на търговските връзки, до промени в регулаторните рамки и до проблеми по веригите на доставки. Това от своя страна подрива стабилността и предсказуемостта на глобалните инвестиционни потоци.

Още: САЩ са най-големият чуждестранен инвестиционен партньор на ЕС

И макар че прогнозите за настоящата година изобщо да не са оптимистични, агенцията изтъква, че е възможно връщането към скромен растеж на преките чуждестранни инвестиции поради "разхлабването на условията за финансиране и засилване на усилията за улесняване на инвестирането".

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Новините днес