X
 
 

Валентин Николов: Малките ВЕЦ-ове в защитени територии трябва да имат право на водоползване

2860 0
Валентин Николов: Малките ВЕЦ-ове в защитени територии трябва да имат право на водоползване
Снимка: БГНЕС
Валентин Николов е народен представител от ГЕРБ, председател на Комисията по енергетика. На днешното й заседание са били приети промени в преходните и заключителните разпоредби на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, част от които касаят обаче Закона за водите и по-конкретно водно-електрическите централи, построени преди десетина години. Вносител на промяната е Валери Симеонов от "Обединени патриоти" и негови колеги от групата. Странното в случая е, че чрез един закон се правят промени през втори, за да станат факт в трети. За повече разяснения Actualno.com потърси председателя на Комисията по енергетика  Валентин Николов. За коментар се обръщаме и към вносителите на законопроекта, но те засега не отговорят на обажданията ни.  

Г-н Николов, какви промени приехте на днешното заседание на Комисията по енергетика в Закона за безопасно използване на ядрената енергия?

Приехме промените в Закона, приети от Министерския съвет във връзка с някои уточнения от гледна точка на обектите, които имат радиоактивно излъчване, уточняване какво е то площадка, която се регламентира в закона, и др.

Тоест тази част, която е внесена от д-р Дариткова и нейни колеги?

Не, д-р Дариткова е внесла само едно изменение, което фактически дава възможност на Министерството на здравеопазването да се произнася във връзка с обектите, източници на йонизиращи лъчения. Примерно за рентгенов апарат се дава разрешение както от регулатора - Агенцията за ядрено регулиране, така и от Министерството на здравеопазването.

А тази част, която е внесена от Валери Симеонов, касаеща Закона за водите, разгледана ли беше днес?

Да.

Какво решение взехте?

Валери Симеонов за втори път внася промени. Ние първия път не ги приехме поради факта, че текстовете не бяха ясни. Сега всъщност той внесе два параграфа, като вторият (17-ти) той си го оттегли. С другия се даде възможност на малките ВЕЦ-ове, които са в защитени територии, да имат право на водоползване, защото те имат проблеми с басейновите дирекции. Тук има казус, защото те започнаха да съдят държавата заради това, че не им дава възможност да работят. Фактически Симеонов внася това предложение, за да могат да работят.

Това нали е параграф 16-ти, който казва следното: "В преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите в параграф 10 се създава изречение второ: "Разпоредбите на чл. 118ж, ал.1, т.4 и 5 от Закона за водите не се прилагат за водовземане, за което към 9 август 2010 г. е издадено съответното разрешително при условията и по реда на Закона за водите"?

Да, точно така. Какъв е казусът при нас!? Ние сме Комисия по енергетика и казахме следното нещо: "Ние имаме нужда от мощности". Имаме обаче отрицателно становище от МОСВ във връзка с това предложение. Така, че гледната точка на Комисията по енергетика е относно мощностите, нужни на системата, а пък в зала ще има вече политическо решение на всяка една от групите.

Ако може малко по-конкретно да обясните промяната, защото с действащия закон се забранява производството на електроенергия от води в защитени зони, което изглежда логично?

След като тези водни централи биват изградени, се променя законодателството, въпреки че те са готови като обекти. Всъщност басейновите дирекции не им дават възможност за водоползване от там, където са били изградени. Фактически те нямат възможност да работят, а изтича давността на лицензиите им и имат голям проблем, защото са направили инвестиции, а те не могат да бъдат изплатени. Искането е да се отмени това условие специално за обектите, изградени в периода преди тази поправка от 2010 година, за да си възвърнат инвестициите. Тоест, промяната не е за нови, а за стари обекти.

За колко водни централи става дума?

Поне вносителите казват, че касае 47 броя.

А ако ви обвинят в лобизъм, ще имате ли аргументи да докажете обратната теза?

Ако има обвинение в лобизъм, трябва да бъде обвинен вносителят, а не тези, които са чули аргументите и са ги приели. Реално погледнато ние гледаме мощностите, но сме разделени, имам предвид депутатите от ГЕРБ в комисията. Някои подкрепиха, други бяха против и въздържали се, от гледна точка на това, че за енергетиката е добре, но след като МОСВ е дало отрицателно становище, има вероятност да има проблем с околната среда, защитените територии. От друга страна, ако държавата е дала право на водоползване на тези ВЕЦ-ове, би трябвало да повярваме на държавата си те да са направили абсолютно всички изисквания така, че да не навредят на околната среда. Иначе защо ще бъдат изградени!?

Това ли становище сте очаквали - на МОСВ, за да преминете към второ четене?

Това е второто становище на МОСВ, първото беше за предишното предложение на Валери Симеонов, но ние го накарахме да го оттегли, защото текстовете не бяха юридически издържани.

На друга институция искали ли сте становище?

Няма друга, МОСВ отговарят за защитените територии.

С колко гласа беше приет законопроектът?

Мисля, че беше с 10 гласа "за", но е приет. Но пак подчертавам, че политическо решение ще бъде взето от ГЕРБ за това как ще се гласува в зала. Специално за ГЕРБ говоря, за другите не знам. В зала ще се гледа цялостната политика в това отношение.

А защо това изменение, касаещо Закона за водите, беше прекарано през преходните и заключителните разпоредби на Закона за безопасно използване на ядрената енергия и през Закона за концесиите?

Всъщност техният проблем е в Закона за концесиите, чрез който е изменен Законът за водите и се ограничава водоползването в защитените територии, след като ВЕЦ-овете са били изградени. Затова го правим през Закона за концесиите, като изменяме този параграф, чрез който са ги ограничили.

И този, който тепърва смята да изгради ВЕЦ как ще стигне до промяната в закона, за да я види - през един и през втори закон, та чак в трети?

Те вече си отиват в самия закон. Ще го поправим в ЗИД-а (Закон за изменение и допълнение - б.р.), а от там вече си отива систематично в самия закон. Иначе се губи изцяло законът. 

Интервю на Анита Чолакова      

Actualno.com

Етикети: