Проблеми според ЕК във всичко: Прокуратура, ВСС и проверка на "Яневагейт"

4143
Проблеми според ЕК във всичко: Прокуратура, ВСС и проверка на "Яневагейт"

Да се създадат условия за безпристрастно разследване на различните твърдения за корупция по високите етажи в Софийски градски съд (СГС) в частност, и в други съдилища, да се инициира независим преглед на прокуратурата и да се позволи на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество да работи ефективно. Това са само част от препоръките на Европейската комисия (ЕК) в ежегодния й доклад за напредъка на България Механизма за сътрудничество и проверка (МСП).

Проблемите на съдебната власт в България остават, нивото на корупция е високо, институциите са неспособни да се справят с предизвикателствата, се казва в мониторинговия доклад. Общественото доверие в съдебната власт остава ниско, пише още там, като за качеството и ефективността на съдебната власт у нас се отбелязва, че проблемите в прокуратурата и съдебната власт остават.

Двете национални стратегии за съдебната реформа и за борбата с корупцията представляват подробен план за действие. Ясно е обаче, че превръщането на тези стратегии в конкретен и осезаем напредък ще бъде основно предизвикателство през 2016 г., пишат от Европейската комисия.

Реформата във Висшия съдебен съвет (ВСС) е най-важният тест за одобрената през януари 2015 г. Стратегия за съдебна реформа, а функционирането на ВСС е от изключителна важност, отбелязват от ЕК. "Конкретен проблем при настоящата структура е, че решенията по кадрови и дисциплинарни въпроси за съдии и прокурори се вземат от една структура. Въпреки, че не съществува единен управленски модел за съставяне на съдебни съвети, вече е ясно, че и съдиите, и прокурорите считат за неудачно такива решения да се вземат от смесени групи от съдии и прокурори във ВСС. В българските условия, при наличието на политически назначения във ВСС, настоящият модел поражда особени тревоги за независимостта на съда и за възможността за оказване на натиск върху съдии. Това беше и основанието за предложеното в Стратегията да се създадат две камари във ВСС по отношение на кадровите въпроси на двете звена в съдебната власт”.

В доклада на Европейската комисия внимание се обръща и на скандала с изтеклите записи на разговори между бившия председател на СГС Владимира Янева и съдията от същия съд Румяна Чаналова. Скандалът стана известен като "Яневагейт", а в тях става дума за търговия с влияние и зависимости между изпълнителната и съдебната власт.

"През есента на 2015 г. в медиите се появи информация за предполагаем запис на разговор между две от основните лица, замесени в нередностите, установени в Софийски градски съд, което добави нови елементи към вече съществуващата полемика. След многократни призивиза независимо разследване ВСС и прокуратурата обявиха, че ще започнат разследвания във връзка със съдържанието назаписите. С оглед на надеждността на процеса ще е от значение да се предприемат всички стъпки, за да се гарантира, че разследването се провежда по прозрачен и безпристрастен начин", пише в доклада.

От Европейската комисия отбелязват и идването на Лозан Панов начело на Върховния касационен съд (ВКС) и смяната в ръководството на Софийски градски съд. Като положително в доклада се отбелязва изборът на Панов за председател на ВКС, като се посочва, че „той има готовност да говори в подкрепа на реформата и видимо се ползва с уважение в съдебната система”. Същевременно Брюксел отбелязва, че постът на председател на Апелативен съд - София е вакантен в продължение на вече почти две години и въпреки че за поста кандидатства съдия (Нели Куцкова), получил изричната подкрепа на съдиите в този съд, ВСС не съумя да постигне необходимото мнозинство

Все пак според ЕК плюс е и, че ВСС започна процес за подобряване на действието на случайното разпределение на делата в съдилищата и въвеждането на нова централизирана IT система в цялата съдебна власт. Въпреки това, Съвета демонстрира нежелание да отговори на твърденията за сериозни нередности на съдии в Софийски градски съд. 

Прокуратурата има съществено важна роля в цялостната съдебна система, се казва още в доклада. „Необходимостта за по-дълбока реформа на прокуратурата възниква от продължаващата липса на солидни конкретни резултати по дела за корупция по високите етажи на властта и организирана престъпност”.

"България редовно се нарежда сред държавите членки на ЕС, в които има най-засилено усещане за наличие на корупция, а корупцията се счита за една от най-важните пречки пред извършването на стопанска дейност в България. Институциите, които са основавани, за да се борят с корупцията, са характеризирани като фрагментирани, некоординирани и неспособни да се справят с предизвикателството”, се казва в доклада. 

Организираната престъпност е друга мярка в мониторинговия доклад. У нас делата за тежка организирана престъпност продължават да са затруднени от сложни разпоредби и формалистични процедури. Брюксел напомня за убийствата на собственика на модна къща „Агресия” Александър Антов и на човека, извършил юридическата ликвидация на ВИС-2 Веселин Стоименовразстреляни в рамките на два дни в София. "Продължават да са налице признаци за осуетяване на дела чрез драстично сплашване на свидетели. България все така трябва да постигне солидни резултати, показващи, че по делата за тежка организирана престъпност се постановяват окончателни съдебни решения, които се изпълняват. Неотдавна сериозността на предизвикателството отново беше подчертана от поредица убийства, имащи очевидни връзки с организираната престъпност. Голям брой поръчкови убийства през последните години остават нерешени”, се посочва в доклада.

В заключение Европейската комисия констатира, че „бавният напредък по случаите на корупция по високите етажи на властта или организираната престъпност и несигурната реакция и последвалите специфични противоречия, продължават да подриват общественото доверие в способността на българските власти да осигурят правосъдие”. 

Препоръки:

Комисията и занапред ще продължи да работи тясно с България, за да изпълни целите на МСО и приканва България да предприеме действия в следните области:

1. Независимост, отчетност и интегритет на магистратите

• Да се приложи реформата на ВСС чрез необходимите промени в Закона за съдебната власт.

• Да осигури бързо на Инспектората към ВСС легална власт и материални ресурси, за да изпълни новата си роля на пазител на интегритета и за борба срещу корупцията сред магистратите.

• Да създаде капацитет във ВСС и Инспектората към ВСС.

• ВСС да развие резултати за прозрачни и последователни решения по отношение на назначенията.

• Да създаде условия за безпристрастно разследване на различните твърдения за корупция по високите етажи в СГС в частност, и в други съдилища.

2. Реформа на съдебната система

• Да се извършат промени в Закона за съдебната власт в съответствие с правителствената стратегия за реформа на съдебната система.

• Да се подготви набор от промени, целящи да адресират ключови проблеми в наказателните процедури, в частност проблемите, засягащи сложните случаи включващи корупция или организирана престъпност.

• Да приеме последователна реформа на наказателната политика в съответствие с идеите, предвидени в стратегията за съдебна реформа.

ЕК: Корупция и проблеми в съдебната власт. Обявени са стъпки, време е за реален напредък

Европейската комисия (ЕК) публикува вече официално най-новия доклад по Механизма за сътрудничество и проверка (МСП), който разглежда ст...

3. Стандарти в съдебната система

• Да се приеме реформа на съдебната карта за районните съдилища и да се представи пътна карта за по-генерална реорганизация на съдилищата на всички нива, за да се подобри цялостното качество и ефективност, включително, където е необходимо преразпределение на ресурсите, в светлината на цялостен анализ на натовареността на съдилищата.

• Установяване на ясен график за въвеждане на електронното правосъдие.

• Развиване на практика за мотивирани дисциплинарни решения в съответствие с ясни и обективни стандарти и принципи. Да се проведе независима оценка на дисциплинарната практика на настоящия ВСС от 2012 г.

Протестна мрежа: Поисканата оставка от ВСС е акт на отчаяние и опит за замазване

Поисканата оставка на Висшия съдебен съвет (ВСС) от управляващата коалиция е акт на отчаяние. Това е открит опит за замазване на силно ...

• Да се инициира независим преглед на прокуратурата.

4. Корупция

• Да се приеме нов закон за борба с корупцията в съзвучие с антикорупционната стратегия.

• Да се приемат изменения на закона за държавната администрация за усилване правомощията и независимостта на вътрешните инспекторати и да се създадат задължения за докладване.

"Зелените": За властта остана само PR-ът, Пеевски е пазен и си купува спокойно

Добрият PR остава най-ефективното оръжие на управляващите да останат на власт. Това е основната констатация за качеството на управление...

• Да се предостави на Агенцията за обществени поръчки правната власт и организационния капацитет за извършване на задълбочени проверки въз основа на риск на процедури по обществени поръчки.

• Да се продължат усилията за адресиране на корупция по ниските нива в Министерството на вътрешните работи. Да се положат подобни усилия в други рискови сектори на публичната администрация.

• Да се продължи наблюдението на напредъка по наказателни дела включващи твърдения за корупция по високите етажи, включително на досъдебната и съдебната фаза и да се изпълнят мерки за адресиране на откритите проблеми.

Депутатите се скараха дали ГЕРБ и Реформаторите не се подмазват на ЕК

Това не е първият ВСС, на когото се прекратява предсрочно мандатът. Това заяви депутатът от ГЕРБ Димитър Лазаров във връзка със снощнат...

5. Организирана престъпност

• Да се наблюдава напредъка по наказателни дела, свързани с тежка организирана престъпност.

• Бързо да се адресират правните проблеми, идентифицирани във връзка с компетенциите и функционирането на дирекцията за организираната престъпност в рамките на МВР и да се предостави на дирекцията организационната стабилност, от която се нуждае, за да върши своята работа.

• Да се измени законът за конфискация на незаконно придобито имущество, за да се позволи на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество да работи ефективно.

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Етикети:

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com