X
 
 

Близо 49 500 000 лв. е рамката на бюджета за 2020 г. на Асеновград

754 0
Близо 49 500 000 лв. е рамката на бюджета за 2020 г. на Асеновград
Снимка: Actualno.com/Атанаска Маркова
Бюджетът на община Асеновград за 2020 г. може да се каже, че е балансиран и леко постен.” Като такъв го определи заместник-кметът на града доктор Теньо Манолов. Малко над 49 400 000 лева ще бъде рамката на бюджет 2020 г. на община Асеновград. От тях около 29 000 000 лева са приходи за делегирани от държавата дейности и близо 20 400 000 лева са местни приходи.

„В капиталовата програма не може да заложим всичко, което имаме като идея, и което бе поискано от кметовете на населените места, както и това, че нямаме проектната готовност да потърсим повече външни финансирания”, уточни Манолов обобщавайки какво има предвид под това, че бюджетът за тази година е „леко постен, от страна на приходи”. Реализираният преходен остатък от 2019 г. е в размер приблизително на 7 000 000 лева. По функции разходната част на бюджета за 2020 г. на Асеновград е разчетен на 9 позиции. За „Общи държавни служби” общината ще отдели малко над 5 700 000 лева. Във функцията са включени дейностите „Общинска администрация” и „Общински съвет”.

Евродепутатът Асим Адемов: Надяваме се бюджетът за България да е с 16 млрд. лева по-висок

В момента текат преговорите за многогодишната финансова рамка за следващия преговорен период. Ако трябва да сме честни и откровени, тря...

За „Отбрана и сигурност” са предвидени близо 770 000 лева. Тук ще бъдат отделени средства за Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели, издръжка на детска педагогическа стая и районни полицейски инспектори и други. Малко над 23 770 000 лева са предвидени за функция „Образование”. При разработването на бюджета тук са взети предвид и предложенията на директорите на учебните заведения. Средствата за „Здравеопазване” са в размер на близо 1 230 000 лева.

Дейностите, които ще се финансират към тази функция, са: „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ДГ”, „Здравни кабинети в детски градини и училища”, „Други дейности по здравеопазването”. Планираните бюджетни разходи за „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са на стойност близо 2 900 000 лева. Към тази функция спадат „Дом за възрастни хора с увреждания”, „Домашен социален патронаж”, „Клубове на пенсионера”, „Центрове за настаняване от семеен тип” и други. Друга функция е „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”. Разчетените бюджетни средства са за: осветление на улици и площади (малко над 720 000 лева), изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа (около 2 800 000 лева); други дейности по жилищното строителство (близо 990 000 лева); други дейности по опазване на околната среда (приблизително 176 000 лева); озеленяване (550 000 лева); чистота (близо 2 390 000 лева); пречистване на отпадните води от населени места (над 830 000 лева).

Към последното са предвидени разходи и за въвеждане в експлоатация на Пречиствателната станция за отпадни води за 6 месеца. Малко повече от 2 170 000 лева са заложени и за функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”. Тук са включени дейностите на читалищата, спортните бази, библиотеки. В конкретика за почивка и култура предвидените средства са в размер на близо 540 000 лева. За социално подпомагане и грижи пък са отделени около 1 590 000 лева. Малко над 350 000 лева са отделени за спорт. Тук са предвидени и 130 000 лева – сумата, отделена за проектиране на спортния комплекс, който ще бъде изграден на Козановско шосе.

За функция „Икономически дейности и услуги” планираните разходи са от местните приходи и са в размер на около 4 130 000 лева. Тук влизат транспорт, поддържане и изграждане на пътища, туризъм, тържища и пазари и други. 1 443 000 лева са отделени за разходи, некласифицирани в другите функции. Такива са „Разходи за лихви” в размер на 263 000 лева и „Резерв за местни дейности” – 1 180 000 лева. Общо около 13 000 000 лева са задълженията на община Асеновград, като близо 5,4 млн. лева от тях трябва да бъдат върнати до края на 2020 г.

Община Плевен определи бюджета за 2020 г.

Общият размер на Бюджета на Община Плевен за 2020-а е 111 647 548 лв. В тази сума предвидените приходи за държавни дейности са 72 010 3...

Actualno.com

Етикети: