X
 
 
Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!

НСОРБ: От всеки 100 лв. данъци едва 4 лв. постъпват в общините

2127
НСОРБ: От всеки 100 лв. данъци едва 4 лв. постъпват в общините
Снимка: НСОРБ

Силвия Георгиева е завършила Софийския университет "Свети Климент Охридски" със специалности "Политически науки" и "Европейска публична администрация", с профил "Местна власт и управление". Тя има следдипломна квалификация "Лидерство и местна демокрация" от Централноевропейския университет в Будапеща, както и специализации по управление на проекти с европейско финансиране от България, Белгия и Гърция. Георгиева има над 15 годишен опит в местното самоуправление - като общински съветник в мандат 2003 - 2017 и управител на НСОРБ - Актив ЕООД (консултантска фирма на НСОРБ) от създаването й през 2006 г. досега. Притежава и петгодишен опит в управление на неправителствена организация като изпълнителен директор на Фондация "Свиленград 2000", тя е на 43 години, омъжена, с едно дете.

От началото на 2018 г. е изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) 

Г-жо Георгиева, спечелихте конкурса за изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в България. Някои смятат, че това е НПО със силата на институция. Споделяте ли това мнение?

Националното сдружение на общините е най-голямата и най-авторитетна неправителствена организация в България. За изминалите 20 години тя се утвърди като националният глас на местната власт, който защитава нейните общи интереси и работи за подкрепа, популяризиране и развитие на местното самоуправление и местната демокрация. Това постигнахме благодарение на силната подкрепа на нашите европейски партньори и на уменията и волята ни да адаптираме и гъвкаво да прилагаме всяка добра идея и практика.

Макар и ръководена от политически фигури, от самото си създаване НСОРБ е надпартийна организация, която работи от името на общините, за да гарантира, че местното самоуправление има силен и надежден глас пред централната власт.

Това, както и доверието на общините, на централната власт и на бизнеса, й дават силата на институция, с която всички са съобразяват.

Труден ли беше конкурсът, конкуренцията?

Позицията Изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България е сериозно предизвикателство. Затова и конкурсът за нея е труден, условията и процедурата са определени в Устава на Сдружението. За да бъде избран кандидатът, трябва да подготви програма за управление и да премине през интервю. Представянето му на тези два етапа трябва да спечели доверието на две трети от членовете на УС. Освен това има високи изисквания за професионален стаж и опит в местното самоуправление. Конкуренцията беше сериозна, затова приемам като голяма отговорност и доверие, че именно аз бях избрана да заема тази позиция.

Какъв бе мотивът ви да се явите за тази нелека позиция?

Мотивация да участвам в този конкурс ми дава над 20-годишната ми академична и професионална реализация в местното самоуправление. Професионалният ми опит включва управление на местна неправителствена организация, пряко участие в местната власт като общински съветник и управление на търговското дружество на НСОРБ, предоставящо консултантски услуги за общините. В допълнение, академичната ми специализация и от двете магистърски степени, които съм завършила, е свързана с изучаване на местното лидерство и проявите му в изборните органи на общината и нейната администрация.

11-те години работа като управител на „НСОРБ – Актив“ ЕООД - от създаването му през 2006 г. - ми позволиха да работя за развитието на местната власт в България на най-високо ниво. Вложих сърцето и целия си ентусиазъм в създаването и развитието на този проект – от създаването на екипа, през развитието на дейностите, продуктите и услугите до утвърждаването на „НСОРБ – Актив“ като запазена марка и търсен партньор на общините, бизнеса и централната власт. Ежедневното ми сътрудничество с Управителния съвет, досегашния Изпълнителен директор г-жа Чавдарова, екипа на Сдружението и с общините ми позволяват да познавам в дълбочина характера на дейността на НСОРБ и да говоря в първо лице, когато предлагам подобряване и надграждане във всяка една от уставните дейности на организацията.

Целият ми професионален път досега ми дава самочувствието на човек, който добре познава всички аспекти в развитието на местното самоуправление в България, както и взаимоотношенията на общините с централната власт.

Затова реших да се явя на конкурса за тази нелека позиция – като логична следваща стъпка в моето професионално развитие, чрез която смятам, че мога да допринеса за развитието и утвърждаването на модерна местна власт в България.

Какво е ценното в програмата ви за управление?

Това не би следвало да кажа аз, а хората, които ме избраха и ми дадоха доверие в аванс, за да развивам и утвърждавам с работата си имиджа на НСОРБ като авторитетна неправителствена организация в България и на международната сцена.

Програмата ми предвижда да бъдат развити и надградени всички досегашни постижения на Сдружението, да внеса модерни акценти в общуването с медиите, в подходите за представителство и защита на общинските интереси.

За мене е изключително важно да запазя и развия авторитета на Сдружението като надежден партньор и коректив на централната власт, който в конструктивен диалог предлага и търси работещи решения на ежедневните проблеми на общините. Работещите механизми, които рано или по-късно носят своите резултати за държавата и общините, също трябва да се пазят и развиват. Подходът ни винаги е бил умерен и с търсене на взаимната полза за всички страни. Този подход ще запазя и занапред, тъй като е доказал своята ефективност. Заставам като изпълнителен директор на Сдружението с много амбиция и желание за работа. Експертността, която съм придобила за годините на своята работа и квалификациите, които имам, вярвам, че ще ми помогнат да внеса своя почерк в управлението на екипа. Очаквам да има още повече динамика, а аз да мога да приложа работещи и модерни управленски решения.

Какво смятате, че е най-важно за НСОРБ като посока, цели?

НСОРБ ще продължи да води постоянен диалог с правителствата и парламентите на Република България за реална децентрализация на държавното управление – за силни общини, с достатъчно собствени ресурси и капацитет за качествено предоставяне на публичните услуги на местно ниво. Целта на Сдружението ще бъде да разшири влиянието си при определяне на политическия дневен ред по въпросите, които са важни за общините, така че да може да предоставя ефективни решения на местно ниво за националните проблеми.

Приоритетите, по които НСОРБ ще работи, се определят от актуалните въпроси и проблеми на общините. Това е рецептата за оцеляване на всяка членска организация

Първият ни приоритет продължава да бъде осигуряването на адекватно финансиране за дейността на общините. Ще продължим да работим за привличане на повече средства на местно ниво. От една страна – чрез подобряване на процесите вътре в общините, в рамките на действащото законодателство – повишаване на събираемостта на местните данъци и такси, ефективно управление на общинската собственост, включително и чрез придобиване и експлоатация на държавна собственост с отпаднало предназначение. От друга страна – ще продължим да предлагаме и настояваме за разширяване на собствената приходна база на общините чрез трансформиране на част от държавните данъци в местни. Усилията на Сдружението ще бъдат насочени към развитие на прозрачна система за устойчиво и справедливо финансиране на местните власти, чрез разработване на модерен изравнителен механизъм, който да оказва подкрепа на наистина нуждаещите се общини, с по-нисък собствен потенциал.

Друг важен приоритет в нашата дейност е модернизацията на общинските услуги, така че да осигурим облекчаване на административната тежест за бизнеса и гражданите чрез практическо въвеждане на електронното управление. Сред основните ни задачи е и развитието, задържането и мотивацията на кадрови капацитет на общините, способен да отговори на очакванията на гражданите за достъпни и качествени услуги.

Изключително съществено е и успешното изпълнение и отчитане на проектите с европейско финансиране на общините за програмен период 2014-2020. Ще се включим активно в разговорите на всички нива в България и ЕС за бъдещето на политиката на сближаване след 2020 година, както и в разговорите за регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

НСОРБ подписа споразумение за сътрудничество с парламента и Министерски съвет

Двугодишно Споразумение за сътрудничество подписаха вицепремиерът Томислав Дончев и председателят на Управителния съвет на Националното...

Какво различно да очакваме в активността на НСОРБ през 2018 г.?

Динамиката в работата на Сдружението ще се засилва съобразно дневния ред на обществото и всички процеси в държавата. Ние сме търсен партньор и от законодателната, и от изпълнителната власт, когато се изработват и приемат политики, когато се предвиждат и изпълняват реформи в различните сектори. Смятам, че още по-активно и отговорно ще се включваме в тези процеси, тъй като от техните резултати в крайна сметка зависи по-добрия стандарт на живот на хората във всички общини. Не на последно място ще се стремим да бъдем още по-отворени и по-достъпни за медиите, ще дадем повече гласност чрез всички канали на модерната комуникация на разнообразната работа, която вършим и на проблемите и предизвикателствата, с които се борят ежедневно общините.

Смятате ли, че тази структура има капацитет за още по-силно влияние върху изпълнителната и законодателната власт в полза на общините?

Да, имаме още неизползван потенциал – ще засилим дейността си за още по-аргументирано отстояване на нашите предложения пред централната власт.

С какво, ако постигнете за общините, бихте се гордели най-много да речем след 2-3 години?

Дори и най-малката промяна, която допринася за развитието и утвърждаването на модерна местна власт в България би донесла удовлетворение от ежедневната работа. А модерна местна власт според мен е тази, която осигурява на своите граждани сигурна, чиста и зелена среда с ниска степен на престъпност; силна местна икономика с много възможности за работа, равен достъп до качествени публични услуги и равни възможности за развитие през целия живот; социално справедлива общност, където всеки човек има значение, уязвимите са защитени и няма дискриминация.

Електронното управление и намаляването на административната тежест обсъдиха общините с властта

Електронното управление и намаляването на административната тежест обсъдиха представителите на общините с вицепремиера Томислав Дончев ...

Мисия невъзможна досега се оказва финансовата децентрализация на местните власти. Има ли лостове, които още не са задвижени в постигането на тази цел?

Всъщност, зад сложната дума „децентрализация“ стои много проста истина - общините докосват живота на всеки човек, всеки ден и ако имат достатъчно властови ресурс, ще решават проблемите най-бързо, лесно и там, където те възникват. Забележете, не казваме повече пари, говорим за едни и същи пари, събрани от гражданите, които обаче да се управляват максимално близо до тях.

Проблемът с липсата на достатъчно собствени средства на общините е огромен. Приходите на общините у нас са над два пъти по-ниски от средните стойности за ЕС като съотношение към брутния вътрешен продукт. В цифри това означава, че от всеки 100 лв. данъци, събрани от гражданите, едва 4 лв. постъпват в общинските бюджети под формата на местни данъци.

Решението, което НСОРБ от години предлага, не е нищо по-различно от европейския модел на финансиране на местното самоуправление – част от подоходните данъци на гражданите трябва да постъпват в общините и това е най-силният лост за провеждане на местни политики. Според един скорошен анализ на Института за пазарна икономика, „прехвърлянето само на 2 процентни пункта от събирания в момента данък върху доходите на физическите лица ще доведе до ръст на собствените приходи на общините с близо 650 млн.“. С подобен ресурс годишно общините не само ще могат да покрият стари задължения, но и да планират много по-дългосрочно инвестиционните си програми, а и ще бъдат стимулирани да работят в посока привличане на инвестиции, по-висока заетост и трудови доходи. Разбира се, подобна промяна трябва да бъде съчетана с изработването и приемането на справедлив изравнителен механизъм, който да подкрепя икономически по-слабите общини.

Какво ще правим тази година, за да активизираме процеса? Ще работим за изменения на секторни политики, които да ни осигуряват адекватни за правомощията ни ресурси. Ще се опитаме чрез наши експертни разработки да предложим на партньорите ни в централната власт и на народните представители такива нормативни промени, които или да ни освободят от несвойствени за нас задължения, или да ни осигурят ресурс за изпълнението им.

Един пример, по който вече работим – повече правомощия и ресурси за общините при осигуряването на обществения ред и сигурност и контрола върху неправилно шофиране в населените места. Знаете, когато стане произшествие в рамките на населеното място, първият човек, от който гражданите търсят отговорност, е кмета – независимо дали е за липсващ светофар, за шофиране с висока скорост или друго нарушаване на правилата за движение по пътищата. Същото важи и за други нарушения на обществения ред, кражби на селскостопанско имущество, битови инциденти. Няма кой по-добре от общините да познава особеностите на всяко село и квартал и да може да осигурява непрекъсната превенция и контрол. Затова работим по законопроект, който ще разшири правомощията на кметовете в сферата на обществения ред – да имаме наша, общинска полиция, подчинена на кмета, с повече права по налагане на санкции. В допълнение, предлагаме да можем да контролираме с изградените от нас системи за видеонаблюдение пътното движение в населените ни места и съответно да налагаме глоби и да събираме приходите от тази дейност.

Actualno.com

Етикети:

Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъдете активен участник в промяната!

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com