X
 
 

Галина Георгиева: За децата днес е много важно да са подготвени за професиите на бъдещето

2988 0
Галина Георгиева: За децата днес е много важно да са подготвени за професиите на бъдещето
Снимка: Архив
Г-жа Галина Георгиева е Директор на ЧСУ “Цар Симеон Велики”. Дългогодишен преподавател по математика, тя е завършила физика и математика в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Специализирала е в Софийския университет и по международни програми. Има дългогодишен опит в частни и държавни училища като учител по математика и заместник-директор по учебна дейност. 

От дългогодишната Ви практика в образователната система - кои са основните предимства на образованието днес?

Едно от най-големите предимства на съвременната образователна система е възможността тя да излезе от рамките на традиционното обучение чрез иновации и внедряване на технологии. Учебните програми са насочени към повишаване на компетентностите на учениците, а добавянето на технологии допринася и за преживяванията в класната стая. Не по-малко предимство е и наличието на конкуренция между училищата, което променя нагласите и представите за обучението.

Как се променят децата във времето и какво изисква това от учителите и училището като цяло?

За децата днес е много важно да са подготвени за професиите на бъдещето. Пред тях стои задачата да усвояват знания и умения, които ще им бъдат полезни в 21 век. Днес училището и учителите не са основен източник на информация за разлика от не чак толкова далечното минало. Днешните деца имат достъп до информация по много и различни канали. Необходимо е учениците да могат да я използват за своето усъвършенстване, да бъдат насочвани да учат, като развиват своя талант и своите силни страни. Затова е необходимо учителите и училището активно да работим в тази посока.

Ние в ЧСУ “Цар Симеон Велики” сме обединени около 7 умения, които смятаме, че са ценни за бъдещото развитие на нашите ученици. Работата за изграждането им е мисия на всеки учител и член на нашия екип. Себепознанието и развитието на нашите силни страни, логическото мислене, правене на връзки, изводи и заключения, комуникационните умения, гражданското образование и активната позиция, творчеството, глобалното мислене за отговорен начин на живот в хармония с околната среда, физическа активност и умения за здравословно хранене и грижа за тялото са ценностите, които изповядваме и към които приобщаваме нашите ученици.

Във Вашето училище какви нови методи и подходи използвате?

Иновациите в ЧСУ “Цар Симеон Велики” са свързани с внедряване и използване на нови методи в преподаването. Фокусираме част от работата си върху проблемно-базираното обучение, предлагащо различен подход при преподаването от традиционния. Учениците работят в малки групи (от 10 до 15 ученици), като основната идея е практическото да излезе на преден план пред теорията, решавайки истински и важни житейски проблеми.

Тази година стартираме въвеждане на “Училище в облака”, с което надграждаме всички използвани до момента методи на преподаване и организация на учебната дейност. Планираме да въвлечем петокласниците в Google Classroom за по-бързата им адаптация, преминавайки от начален към прогимназиален етап. Това ще им даде възможност да организират учебните си ресурси на едно място и да имат достъп до тях навсякъде и по всяко време. Ще направи преживяването им в класната стая интересно с фокус върху личната им мотивация и самоорганизация за учене. По този начин ще се оптимизират  времето и изпълнението на поставените  задачи и домашни работи. Това е вдъхновено от нуждите на учениците при постигане целите на проблемно-базираното обучение, поставящо ученика в центъра, а учителят е само негов ментор.

Най-новата ни цел е внедряването на модела “Едно към едно” за гимназия, който обединява активното използване на приложенията на Google for Education за развиване на съществуващите вече иновативни практики и за създаването на нови такива. Тази образователна трансформация има ясна цел в синхрон с изискванията на настоящето и с поглед в бъдещето. Предимствата на работа с Chromebook и “облачната технология” са свързани с бързото развитие в световен мащаб на технологиите и желанието ни нашите ученици да бъдат уверени в работата си с тях. Възможен е пълен контрол над съдържанието с ограничен достъп до сайтове и приложения. Друго преимущество, което дават тази технология, са отличните условия за развитие на екипна работа. Истинско приключение е да влезеш в света на Google Expeditions. Приложението се използва в часовете по Природни и Хуманитарни науки, като учениците се учат не само да участват в експедиции, но и да водят и създават такива.

Този модел позволява и достъп до цялото съдържание, което интернет предлага,  променя учебния час и прави ученето желано и достъпно. Технологиите започват да работят реално за компетентностите на учениците и ги прави конкурентни на световно ниво.

Учебният процес, динамиката в клас, дисциплината - кои са основните предизвикателства пред учителите днес? И как успявате да подходите, за да ги решавате?

В ЧСУ “Цар Симеон Велики” вярваме, че учениците ни трябва да бъдат подготвени да учат през целия живот, а не как да вземат изпит. Считаме, че това е главното и най-значимо предизвикателство пред съвременния учител. От учителя се изисква да постигне образователните резултати, които идват от рамката на МОН, да вплете новите технологии, които улесняват работата му, да дава обратна връзка и да общува с учениците и родителите, да планира раздели, уроци, проекти, да участва и организира обучения и методически групи, да се учи в движение, да мисли по какъв начин да преподаде материала, така че да е полезен на учениците му, да провокира мислене и да развива уменията им. Нелека е задачата, но само през сътрудничество в екипа, открито споделяне и желание за учене може да сме най-полезни за нашите ученици. Считаме, че се справяме.

Ние сме удовлетворени, че учениците идват с желание на училище, не се страхуват да експериментират, да изказват мнение, да питат, да творят. Ползваме анкета за изследване на преживяването на учениците в класната стая и на база на нея предприемаме действия за подобрение на учебния процес. За постигането на напредък и  успех учениците трябва да се чувстват в спокойна и възпитаваща учебна среда, която при нас излиза от класните стаи и ще я намерите и по коридорите и фоайетата, в зоните за отдих и спорт. За да бъде учебният процес творчески и развиващ отделния ученик в най-силните му страни, а спортните занимания – активни, при най-малките работят и помощник-учители, а екип за подпомагане на личностното развитие (опитни психолог, логопед, ресурсни учители, ерготерапевт) се грижи за децата със специални потребности.

 Как успявате да мотивирате и привличате най-добрите учители?

В училището работи сплотен отбор от професионалисти с различен опит и разнообразни иновативни идеи, които споделят общи визия, мисия и ценности. Учители, които преподават ефективно, могат да поставят високи критерии. Разчитаме на мрежата ни от партньорства, за да намираме най-добрите професионалисти. Опитваме се да създаваме възможности за развитие в екипа, така че и учителя да има отговорности и възможност за учене и развитие. Участваме в обучения. Окуражаваме предприемачеството и проактивността.

Ето например вчера, две от нашите колеги след 2-месечно писане на писма намериха училище с точния на нашето профил (споделяме общи виждания и ценности за развитието на учениците), с което бихме искали да си сътрудничим. Празнуваме празници заедно и дори в натоварените дни намираме време, за да се подкрепим. Своевременно се стремим да реагираме на повдигани въпроси. Вярваме, че учителите трябва да имат свободата да творят и да изявяват способностите си, затова се стремим да я осигуряваме.

Как си тръгвате, в края на работния ден, от училище?

С желанието утре да се върна там, където съм била днес, а не на друго място.

Actualno.com

Етикети:

Естествени камъни според зодията
Естествени камъни според зодията

В много култури се смята, че природният камък притежава сила и необяснима енергия. Приема се, че всеки представител на Зодиака има собствен камък...

Последно в Актуално