X
 
 
Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!

От „Алианс на българските акушерки” обезпокоени от промяна в Наредба за наблюдението на млади майки, пишат до Стойчо Кацаров

1683
От „Алианс на българските акушерки” обезпокоени от промяна в Наредба за наблюдението на млади майки, пишат до Стойчо Кацаров
Снимка: УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив

АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ е силно обезпокоен от прибързаното предлагане на промяна в Наредбата регламентиращ домашно посещение при новородено, извършвано от Амбулатории за първична помощ, където рядко работят акушерки, сестри и лекарски асистенти, пишат от сдружението в позиция, изпратена до здравния министър Стойчо Кацаров и медиите.

- Проектът за изменение и допълнение на НАРЕДБА №9 ограничава правото за здравни грижи в дома само до Амбулаториите за първична помощ. ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, чл.8, т.5 регламентира право за разкриване на Амбулатории за здравни грижи, които могат да бъдат ръководени от акушерки.

- Публичният ресурс чрез, възможност за договор с НЗОК може да бъде насочен към изпълнителите на тази дейност – акушерките в Амбулатории/Патронажни акушерски звена.

- Така предложените промени в НАРЕДБА №9 изместват фокуса на патронажната грижа, намаляват качеството и не осигуряват пациентската безопасност в дома.

- Съгласно Раздел III на Наредба №1 от 08.02.2011 г. по чл. 7 от Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите за професионалните дейности, които могат да се извършват по назначение и самостоятелно, акушерките имат компетенциите да извършват патронажна дейност в периода на пуерпериума при жените до 40 ден след раждането и в неонаталния период при бебетата, който е 28 дни.

При бебета с ниско тегло и преждевременно раждане, неонаталният период се коригира индивидуално.

- В Наредбата липсва т.5, има и фактологически грешки.

Уважаеми г-н Министър,

Управителния съвет на Аалианс на българските акушерки настоява:

1. Проектът за изменение и допълнение на НАРЕДБА №9 да се коригира съгласувано с Закона за лечебните заведения, Закона за бюджета на НЗОК и Европейските стандарти за акушерска грижа.

2. Смятаме за целесъобразно публичен ресурс да бъде насочен директно към акушерките за създаване на акушерски патронажни звена по места, за което сме готови да съдействаме. Това ще бъде успешна стъпка за подобряване на показателите в майчиното и детско здраве и поставяне на майката и бебето в центъра на грижата. Ще предпази родителите от хаоса на съветите, давани в интернет пространството и от некомпетентни лица.

3. Да се организира обществено обсъждане на тази Наредба заедно с АБА, СЗО, Лекарски съюз, МУ, за да не се внесе още хаос в майчино и детско здраве. В настоящия си вид тя не отговаря на никакви правила и стандарти и вероятно ще стане обект на обсъждане от ЕМА, СЗО, ICM, ако бъде приета.

4. Настояваме МЗ да се съобрази с квалификационната характеристика на професия ,,Акушерка"и дейностите, които има право да извършва по назначение и самостоятелно съгласно Раздел III на Наредба №1 от 08.02.2011 г. по чл. 7 от Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти.

5. Липсата на подкрепяща акушерките Съсловна организация ни дава основание да настояваме АБА да бъде призната за официален регулатор на професията - така, както е призната от ЕМА и ICM като равностоен партньор.

МОТИВИ

От Алианс на българските акушерки

За направените предложения по Проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА №9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантирани от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Кадри в пенсионна възраст покриват недостиг на акушерки и медицински сестри

Кадри в пенсионна възраст покриват остър недостиг на акушерки и медицински сестри. Незапълнените щатове за акушерки са около 4 хиляди, ...

1. Позволяваме си да отпратим това становище към Вас, тъй като Алианс на Българските Акушерки е редовен член на ICM /Интернационалната Акушерска Конфедерация/, която е регулатор на акушерската професия в световен мащаб. Имаме делегати към Консултативния съвет на ICM, ЕМА /Европейската акушерска асоциация и към СЗО. Познаваме европейските практики за патронажна грижа, како и стандартите и насоките за тази част от акушерската практика, съобразени с двете водещи организации. В тази връзка сме силно обезпокоени от прибързаното предлагане на промени в наредбата, без ясно дадени стандарти и насоки, насочена само към бебетата и изключваща майките.

2. Патронажната грижа в дома се осъществява в първите 28 дни за новороденото и 42 дни след раждането за майката и осигурява грижа както за новороденото, така и за майката. С три посещения в този период акушерката компетентно проследява иконсултира едновременно както майката, така и новороденото. Домашни посещения в рамките само на 14 дни след изписване от болница и включващи единствено здравни грижи за новороденото са абсолютно недостатъчни.

Световна практика е тази дейност да се извършва от акушерки и България ще бъде единствената страна, която изключва тази акушерска дейност, както и наблюдението на майките в най-трудния за тях период. Проект за изменение и допълнение НАРЕДБА №9 ограничава законово установеното право в ЗЛЗ акушерките да извършват квалифицирана дейност съответстваща на професионалните им компетентности. Нарушава и Наредба №1 от 2011 година, както и правото за договаряне на здравни услуги с НЗОК.

3. СДО /следдипломно обучение/ за акушерки от 10 години се провежда само от АБА и е съобразено с програмите на ЕМА и ICM. В годината на акушерките - 2020, СЗО съвместно с ICM изработи три годишна стратегия за развитие на акушерството с мотото на ICM ,, Следвайте данните, инвестирайте в акушерките". Това мото е отправено към всички правителства по света.

Спонсорирани от EVN, през 2020 г. проведохме опреснителен курс ,,Патронажна грижа" през който преминаха над 200 акушерки и получиха сертификати. Те са готови да поемат практиката по места. Спонсорирахме издаването на ,,Наръчник за патронажна грижа", написан от Доцент Диана Димитрова, Директор на Филиал Велико Търново към МУ-Варна.

4. Наблюдението на новороденото у дома е отговорност, която не бива да се поема от сестри и лекарски асистенти към практиките на ОПЛ, защото колегите отдавна са се превърнали в технически секретари. В компетентностите на Медицинската сестра и Лекарския асистент липсват задълбочени знания в областта на следродилните грижи и грижи за бебето в неонаталния период. Според ЕДИ (единните държавни изисквания) в своя 4-годишен курс на обучение медицинските сестри изучават „Акушерство и гинекология“ общо 30 часа, лекарските асистенти – общо 75 часа, а акушерките 1530 часа според НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА", "АКУШЕРКА" И "ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ" ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР"

НСИ отчита отлив на акушерки за последната година

Към края на миналата година в страната функционират 322 болници с 50 519 легла. От тях многопрофилните болници са 184 с 37 051 легла....

(ЗАГЛ. ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 32 ОТ 2016 Г.) В сила от 01.09.2006 г. Приета с ПМС № 248 от 22.11.2005

г. Обн. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.88 от 9

Ноември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 22 Април 2016г.

Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "Акушерка" се провежда в редовна форма с продължителност не по-малко от 4 учебни години, съответстващи на 8 семестъра и хорариум 4675 часа.

Чл. 13. (1) Задължителните учебни дисциплини и минималният задължителен хорариум са 1935 академични часа, а 1020 от тях обхващат специални грижи за бременни, родилки и гинекологично болни жени и специални грижи за деца в неонатологията и педиатрията. Отделно от специалните акушерски грижи се изучава Акушерство 300 академични часа, Гинекология 180 академични часа и Неонатология 30 академични часа.

Това доказва, че именно акушерките са тези специалисти, които биха могли да предложат професионална акушерска грижа.

Πpoблeмът, ĸoйтo щe cpyти бългapcĸoтo здpaвeoпaзвaнe - масовото напускане на акушерки и медицински сестри

Бългapcĸитe мeдицинcĸи cecтpи пpoдължaвaт дa нaпycĸaт cтpaнaтa. Heпpoмeнeнa ocтaвa и тeндeнциятa зa нeдocтиг oт aĸyшepĸи. Зa пъpвoтo т...

5. В отдалечени населени места изцяло липсват и Амбулатории за първична медицинска помощ. Там също има новородени и майки, които имат нужда от здравни грижи, които могат да се осъществят от Амбулатории за здравни грижи съгл. Чл.8 ал.5 от ЗЛЗ и Патронажни акушерски звена.

6. Насочването на публичният финансов ресурс чрез нормативна възможност за договаряне с НЗОК към дейност на Патронажни акушерски звена и Амбулатории за здравни грижи ще бъде насочен към реалните изпълнители на патронажната грижа замайката и новороденото в първите 42 дни след раждането.

7. Регламентирания с въвеждането на Наредба 9 „Пакет за осигуряване на здравни грижи, осъществявани в дома на детето до 14 дни след изписване от лечебнозаведение“ остава празен от съдържание и обречен на изпълнение само по документи с цел усвояване на публичен ресурс от страна на Амбулаториите за първична медицинска помощ. А това на практика не осигурява нужната грижа и пациенската безопасност на новородените и техните семейства.

8. Предложените с тази Наредба промени застрашават здравето на майките и техните бебетата, и обезличават за пореден път акушерската професия и професионалната компетентност на акушерките като специалисти.

9. България, като член на ЕС би трябвало да следва категорично препоръките на СЗО и Еврокомисията, както и да познава акушерската практика в развитите европейски страни, да черпи от техния опит и да изгради програма за развитие на акушерската професия в България. АБА разполага с компетентни лица, които могат да се включат в изработване на професионални програми, стандарти и насоки за работа и популяризиране на акушерската професия.

10. За да бъдат спасени регулираните професии в медицинската грижа, те се нуждаят от свои организации- силни, работещи в крак с времето и препоръките на ЕС и СЗО и нуждите на българското население.

Акушерки и фелдшери искат саморегулиране на професиите им

Половината от фелдшери у нас заплашват да напуснат системата заради липсата на единен стандарт за изискванията на работещите в здраве...

Настояваме за промяна в Закона за съсловните организации и акушерките равнопоставено с другите медицински специалисти да имат своя професионалносъсловна организация, и АБА да бъде призната за официален регулатор на професията.

27.07.2021 г.

гр. София

С УВАЖЕНИЕ:

ПАВЛИНА ГЕРИНА:

Председател на Алианс на българските акушерки

Още от ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ:

Седмицата на коронавируса: Изоставяме платото и тръгваме нагоре

Доцент Мангъров: Прехвърляме нашите страхове върху главите на децата си

Експерти: Бременните жени да не се притесняват от ваксините срещу COVID-19

МЗ предвижда по-добро заплащане на медсестрите

Мира Кожухарова с надежда брои ваксинираните, но те все са малко

Коронавирусът в България: Без особена промяна в данните през последното денонощие

Фалстарт на рецептите за лекарства на COVID болни

Етикети:

Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъдете активен участник в промяната!

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

ОЩЕ ОТ Здравеопазване

Какво да очакват Телците до края на годината?
Какво да очакват Телците до края на годината?

Нека да видим какво могат да очакват представителите на зодия Телец до края на тази година. Мантрата на оставащите месеци ще бъде:  "Освобождавам...