X
 
 

Кметът на Видин: Имам самочувствие на човек, спечелил заслужено доверие

2055 1
photo of Кметът на Видин: Имам самочувствие на човек, спечелил заслужено доверие
Снимка: Община Видин
Огнян Ценков е кмет на община Видин от 2015 г. Завършил е Висшето военно училище във Велико Търново. В продължение на 16 години е работил в техническия отдел на ОД на МВР във Видин. Преди да се кандидатира на местните избори е бил е заместник-областен управител.

Г-н Ценков, преди дни дадохте старт в строителството на пешеходната зона в града. Обектът е доста мащабен, предвид високата му стойност 12 млн. лв. с ДДС. Какви са основните дейности, които трябва да се изпълнят?

През 2018 г. ще се извършат строително-ремонтни работи на няколко обекта по ОП "Региони в растеж". Първият от тях е реконструкция на централната пешеходна зона. Ние направихме символичната първа копка на 12 юли, а открихме строителната площадка на 17-ти, във вторник. Продължителността на този проект е 26 месеца, считано от 1 юни 2017 г., когато е подписан договорът с Управляващия орган на програмата.

Не е ли с даването на разрешително за строеж?

Нека обясня. С подписването на договора за този обект и с началото на СМР вече е определен друг срок - 10 месеца, не по-късно от 31 май 2019 г. Средствата са в размер на 10 927 000 лева без ДДС – безвъзмездно финансиране от ОП „Региони в растеж“. 554 545 лв. са собствени бюджетни средства. Вторият проект от нашата инвестиционна програма е за образователната инфраструктура в гр. Видин. Там са включени две училища - ППМГ "Екзарх Антим І" за основна реконструкция на сградата и оформяне околното пространство и нов физкултурен салон. Второто училище е "Цар Симеон Велики" - консервация, реставрация и експониране на сградата на училището, защото тя е културен паметник, оформяне на прилежащото пространство, пристройка и надстройка на физкултурния салон.

Тук сме на финала на процедурата по възлагане на обществена поръчка. Общата стойност на двата обекта е 15 401 932 лв. без ДДС. Другият ни проект е за енергийна ефективност на сградата на общинската администрация. Имаме осигурени и около 3,6 млн. лв. за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, които не са в обхвата на Националната програма, тоест под 36 жилища. Другото направление е социална инфраструктура, за което чакаме да се дадат указания от УО във връзка с критериите за този проект. Имаме намерение да изградим или социални жилища, или дом за възрастни хора. Стойността на финансирането е около 4 млн. лв. Общата стойност по ОП "Региони в растеж" за община Видин е над 38 млн. лв.

Върви ли процедура вече за санирането на по-малките жилищни сгради?

Да, имаме подадени документи вече от 13 сдружения.

А какви са ви резултатите от Националната програма за енергийна ефективност?

Вече сме въвели всички необходими мерки в пет блока - "Гео Милев" 20, "Бонония" 2, "Крум Бъчваров" 3, "Химик" 2 и "Строител" 9. В начален етап сме на още пет обекта - ЖК "Вида" - бл. 3, бл. 5, бл. 6, ЖК "Крум Бъчваров" 5 и ЖК "Бонония" 8.

Какви са отзивите досега?

Много положителни. Съгражданите ни са удовлетворени. Когато приключихме блок "Строител" жителите казаха, че още през есента са почувствали намаляване на разхода за охлаждане в горещините, а впоследствие са икономисали средства за отопление. Създадена е много по-добра визия на жилищата, по-уютна и по-приветлива среда.

А удовлетворен ли сте от избора на строителните фирми?

Естествено, фирмите са различни. Спазихме правилото - фирма, избрана за определен обект, втори не може да изпълнява, за да дадем възможност на колкото се може повече фирми да участват.

Кой проблем бихте определили като най-голямо предизвикателство във Вашето управление?

15-годишно момче открадна две коли в един ден

Полицията във Видин залови 15-годишен младеж, откраднал две коли в един ден, предаде „Фокус”, като се позова на ОДМВР в дун...

Преодоляването на финансовата задлъжнялост. Предизвикателствата са много, но това е най-сериозното и смятам, че успяхме да го преодолеем. Знаете, че още март месец т. г. община Видин беше извадена от списъка на общините с финансови затруднения. С встъпването ми в мандата задълженията на общината бяха около 23 милиона. Ние изготвихме финансово-оздравителен план, когато бе променен Законът за публичните финанси и когато бяха обявени критериите за обявяване на общини в недобро финансово състояние. Но финансовото стабилизиране започнахме от началото на мандата. Тогава бяха наложени запори на каса и на банкови сметки. Ние не разполагахме с един лев, не можехме да осигурим оперативната работа на общината. Още на втората сесия на ОбС се наложи да внеса предложение за поемане на безлихвен кредит от МФ за 2 000 000 лв., който веднага ми беше отпуснат от министъра на финансите.

С тях разплатихме просрочените задължения, върху които имахме запори. Впоследствие започнахме да генерираме собствени средства. Едно от изискванията на Закона за публичните финанси е налагане на строга финансова дисциплина, увеличаване на приходите на общината. Ние успяхме до март месец м.г. да увеличим събираемостта с около 20%. Със собствени средства ние започнахме да разплащаме просрочените задължения, осигуряване на всички дейности на общината. Едно сравнение мога да дам. До 30 юни с приключване на първото полугодие на 2018 г. вече сме намалили задлъжнялостта на 12 128 000 лв. Нашият оздравителен план беше приет през декември месец м.г. В него бяхме заложили 6 млн. лв. безлихвен кредит. Бяха ни отпуснати още 4 млн. лв. заедно с другите 2 млн. лв., които прехвърляме всяка година. Изцяло промених структурата на местни данъци и такси. Така успяхме да увеличим събираемостта с около 20%. Сега при нас събираемостта е 75% при средна за страната 65%.

С кой критерии още трябва да се справите?

Остана да преодолеем още размера на просрочените задължения. Започнахме с над 7 млн. лв. просрочия. През март месец бяха около 2 млн. лв. Сега са около 1,3 млн. лв. Вече се справихме и с третия критерий. Намерението ми е те да бъдат сведени под един милион. Искам да отбележа, че разплащахме натрупани още от 2004 г. задължения, заявени с разходно-оправдателни документи. Тоест, разплащали сме задължения от няколко мандата назад. Така ние осигурихме средства на реалния сектор, фирмите от който са си изпълнили задълженията по договори.

Как успяхте за такъв къс период да стабилизирате бюджета?

Спазвах указанията, които ми бяха давани от Министерство на финансите. Аз не съм финансист, но търсих начините, по които това да стане и влязох в час по най-бързия начин. Именно за тази цел, когато изграждах структурата на общината, не включих зам.-кмет по финансите. Тях пряко ги наблюдавам чрез директора на дирекция "Финансово-стопанска дейност". В днешния ден ние нямаме и директор, защото проведох няколко конкурса и не открихме човек, който да е достатъчно добре запознат с материята и да заеме тази позиция. Сега работя с началник-отдела "Финанси и бюджет". В края на 2015 г. бюджетът на общината беше 32 млн. лв. Миналата година завършихме с бюджет 49 млн. лв.

Бившето „Водстрой 98“ ще прави пешеходната зона на Видин с над 9 млн. лв.

Бившето акционерно дружество „Водстрой 98“, от април месец насам с ново наименование „ВДХ“ АД, ще прави пешеход...

Как се случи това?

Първата стъпка беше кредитът от 2 млн. лв., за да излезем от запорите, защото всеки от тях генерира допълнителни около 50% върху основния разход - държавни такси, адвокатски хонорари, лихви, такси на частни съдебни изпълнители. Направихме приблизителна сметка, че за бившия 4-годишен период само за тези допълнителни такси при наложените постоянни запори общината е платила около 4 млн. лв. Ние увеличихме събираемостта на местни данъци и такси. Обръщах се за подкрепа към държавата и тук искам да благодаря на цялото правителство, на министър-председателя Бойко Борисов и на министъра на финансите Владислав Горанов, защото всяка година получавахме и допълнителна финансова подкрепа. За 2016 г. - 3 млн. лв., с които асфалтирахме улици във Видин и селата, ремонтирахме общински сгради. Ползвахме 330 000 лв. за ремонт на гребната база. Не успяхме да я обновим цялата, но вече има много по-добър вид, заздравихме я конструктивно. През 2017 г. също ми бяха предоставени 3 млн. лв. От тях 1 млн. лв. за ремонт на Гимназията с преподаване на чужди езици. Там проектът е в процес на изпълнение, а 2 млн. лв. за ремонт на Драматичния театър, който е общински. Тя е и първата сграда, построена за театър след Освобождението на България от турско робство. Тук сме в процес на избор на изпълнител и до месец-два започваме ремонтите.

Сигурно сте се изкушавали да си помечтаете какво бихте направили, ако нямахте този дълг?

Това, което направих. Ние сме погасили общо около 8 млн. лв. От 6-те милиона безлихвен кредит всяко тримесечие плащаме по 670 000 лв. От кредита остана 4 660 000 лв. Но ние до момента сме получили субсидии от правителството на стойност 6 млн. лв. Така, че тези средства, които сме върнали, сме ги получили като подарък - всяка година по 3 млн. лв., които сме използвали. Тоест, със строгата финансова дисциплина ние спечелихме доверието на правителството и то ни отвърна за този труд със субсидии. Сега подготвям процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 114 без осигурени финансови средства и ще се обърна с молба към правителството да ми бъдат осигурени тези 3 млн. лв. за ремонт на инфраструктура. Създал съм комисия, която е обиколила всички населени места и е направила количествено-стойностни сметки. Помолил съм ги да подават жалби и сигнали къде най-спешно да разходваме тези средства. На практика ние ще получим 9 млн. лв., което е много повече от отпуснатия безлихвен кредит. По този начин ние сме си ползвали достатъчно много средства. Тоест, ние ако бяхме в това състояние, без да реализираме финансово-оздравителния план, загубата на средства щеше да продължава.

Какви са амбициите Ви до края на мандата във финансово отношение?

Мисля да приключа с просрочията. Да бъдем коректна община спрямо реалния сектор - това, което сме говорили при срещите ни с представителите на местния бизнес. Защото ще Ви кажа един парадокс. Определена малка фирма, която е изпълнила услуга на общината, е платила работни заплати. Пуснала е фактура, на която е платила 20% ДДС, а общината не им е платила нищо. И за определен период тази фирма не може да плаща не само заплати, не само текущи разходи, а какво остава за вложения в развитието му.

Интересът към филиала на русенския университет във Видин расте

Целта на откриването на Видинския филиал на Русенския университет бе да се задържат младите хора в нашия регион. Това каза пред Радио &...

Сигурно има и фалирали?

Ами да. Има и фирми, които са стигнали до фалит. А аз това не искам да допусна. Аз искам община Видин да е лоялен и предвидим партньор спрямо реалния сектор. И мисля, че спечелихме тяхното доверие вече.

Подобреният бизнес климат допринесе ли за по-голям инвеститорски интерес към общината?

Да. Привличането на инвеститори е също наш приоритет. Първата стъпка, която предприехме в началото, бе да изготвим Наредба за насърчаване на инвестициите, каквато имат малко общини. В Закона за насърчаване на инвестициите местната власт при определени критерии може да издава сертификат клас В за инвестиции и съответният инвеститор да получава съответни преференции. Ние сме заложили размер на инвестицията 2 млн. лв., разкриване на минимум 5 работни места. Тогава могат да закупят общински имот без да минават по изискуемия от Закона за общинската собственост търг с явно или тайно наддаване, с който този терен се оскъпява. Само по оценка на лицензиран оценител. Има процес на комуникация и представяне на съответните документи, ние му издаваме сертификат клас В, след което започва да реализира своята инвестиция. Освен това при нас има заявен много сериозен инвестиционен интерес и аз очаквам в много скоро време да бъде реализиран.

Създали сме условия и за съществуващите предприятия. Ние имаме 4 германски, 1 известно австрийско предприятие "Кнауф", които работят много добре. Едно от немските предприятия, което изготвя компоненти за автомобили и за битова техника, в момента разширява своето производство. Миналата година назначи над 80 нови работника. Сега отново разширява производството. В моя мандат до момента нямаме привлечен нов инвеститор. Но аз очаквам в скоро време това да се промени. Община Видин по процент безработни се доближава до средния за страната. За юли месец 5,7% е средният процент безработица за страната, а при нас е 8,78%. Пропуснах да кажа, че от 2016 г. насам осигуряваме 350 000 лв. субсидия на спортните клубове. Малко общини подпомагат спорта си по този начин. Миналата година ни беше присъдена награда на Баскетболната федерация от президента й Георги Гушков. Осигуряваме стипендии на социално слаби студенти в новоразкрития филиал на Русенския университет във Видин. Вчера например приключи изграждането на скейт борд площадката по желание на видински деца. Аз ги приех те да си кажат къде да бъдат разположени съоръженията.

Тоест, при стабилизирана община вече много по-спокойно може да отвърнете на исканията на Вашите съграждани?

5 години от построяването на Дунав мост 2 отбелязват във Видин

Във Видин отбелязват 5 години от откриването на Дунав мост 2. Трафикът по него се увеличава, а в края на годината се очаква да премине ...

Ще Ви дам един пример. През декември месец първата година от мандата ми трябваше да приключим един много важен проект на стойност около 4,9 млн. лв., защото приключваше програмния период в края на 2015 г. Ние заварихме този проект наполовина изпълнен. Активизирах строителите два месеца да работят в денонощен режим, за да го приключат навреме. Тези 4,9 млн. лв. бяха безвъзмездна финансова помощ, но се оказа, че трябва да платим 250 000 собствено участие по него, а в общината нямаше пари. На една спешна пресконференция се обърнах към гражданите с призив да плащат местни данъци и такси, за да съберем нужната сума. В противен случай проваляме целия проект и трябваше да възстановим тези 4,9 млн. лв., защото не можем да осигурим собственото ни участие. За три дни се събраха парите и спасихме проекта. Това беше една екстремна ситуация, но получих от съгражданите си кредит на доверие един месец след встъпването ми в длъжност.

А успяхте ли да го запазите?

Сега имам самочувствие на човек, който е спечелил заслужено доверие. Това ми казват видинчани, аз намирам време да излизам и да се срещам с гражданите. Мисля, че доверието вече е и в много по-висок процент.

Какъв е най-важният приоритет на Вашето управление?

Да се промени това отношение към общината, да се промени самочувствието на видинчани. Видин вече не е община, която само генерира задължения, а може да има собствени средства, с които тя определя цялостния живот в общината - и подобряването на жизнената среда, и качеството на образование. Вече имаме висше учебно заведение, а беше мечта на всички видинчани. Задържането на видинчани, привличането на нови хора. Една много по-стойностна и качествена културна програма, защото туризмът е важен елемент в цялостната стратегия за развитие на община Видин. Тази година ще има второ издание на летния фестивал за опера и балет и много други събития, които финансираме със собствени средства. Това е целта на финансово стабилната община. Най-голямото богатство на Видин това са хората - достойни, горди и качествени. Така виждам аз основния приоритет - съгражданите ми да са хора със самочувствие.

Интервю на Анита Чолакова

Actualno.com

Етикети:

Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители

1 Коментара

Кафене
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта

Екипът на actualno.com ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки, или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

  • Анонимен 1 Анонимен преди 10 месеца Профил на трол?
    Защо г-н кмета не посети всички села в общ.Видин а не само определени и да попита хората живущи в тях имат ли му доверие доволни ли са от работата на кметските наместници.Селата са потънали в трева 2 метра висока никой не коси и почиства,хората по програмите не работят не искат малко им били парите,ами да не ги взимат а кметските наместници им подписват формите за да гласуват за тях на следващите виж още ›› избори.Ами г-н Кмете елате и в другите села визирам Рупци Генерал Мариново Пешаково елате и вижте дали има доверие към Вас!!!!!
  • Екипът на actualno.com ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки, или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

missing image
Дневен хороскоп за 16 юни

Овен Тази неделя ще премине под знака на съгласието и взаимното разбирателство. Много хубаво не е на хубаво, така че внимавайте да не се договорите...

missing image
Босна прехвърля мигранти близо до миниран район

ООН в Босна и Херцеговина съобщи, че властите в страната са прехвърлили 282 мигранти в палатков лагер близо до район с мини, останали от войната...