Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

Четири ключови препоръки за българската икономика: ЕК посочи къде сме най-зле

19 юни 2024, 15:02 часа • 1305 прочитания

Европейската комисия (ЕК) представи днес препоръки за икономическото развитие на страните от ЕС. Добрата новина е, че страната ни не е сред тези, срещу които започва наказателна процедура за прекомерен бюджетен дефицит. Това са Франция, Италия, Белгия, Унгария, Малта, Полша и Словакия, а Румъния не се е справила с предишни препоръки.

Още: Европейската комисия заплаши със съд страните членки с голям дълг

За България, все пак Комисията издаде четири ключови препоръки.

Какви са препоръките: 

За следващата година ЕК очаква нашата страна да да ограничи общия бюджетен дефицит под три процента от БВП и да запази равнището на държавния дълг в разумни граници в средносрочен план.

Препоръчва се значително ускоряване на изпълнението на програмите на политиката на сближаване и по плана за възстановяване и устойчивост и за енергиен преход, включително с подобряване работата на администрацията и повишаване качеството на процедурите за обществените поръчки, както и укрепване на дейността на регулаторите. Според ЕК е необходимо внедряването на възобновяеми енергийни източници при осигуряването на централно отопление, включително от ветрогенератори. Препоръчва се нашата страна да подобри възможностите за съхранение на енергия и на електропреносната мрежа, както и да подпомогне енергийно бедните граждани.

Комисията очаква от България да подобри образователния процес и да повиши значително уменията на работниците.

Според ЕК е необходимо България да развие допълнително градския си транспорт и железниците, включително с изграждането на необходимата инфраструктура.

Още: Българската икономика е една от най-неконкурентоспособните в Европа

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Новините днес