X
 
 

Образованието е най-добрата инвестиция и приоритет на правителството

1641 3
Образованието е най-добрата инвестиция и приоритет на правителството
Снимка: Getty Images / Guliver
Образованието е един от най-важните приоритети за правителството, каза вицепремиерът Томислав Дончев на дискусия за дуалното и професионалното образование. Той добави, че трябва да се промени отношението към образованието. "Образованието е възможно най-добрата инвестиция", изтъкна Дончев, цитиран от БГНЕС.

Кметът на София Йорданка Фандъкова заяви, че дуалното и професионално образование е важно, защото възможността да се обучи човек в професия, дава самочувствие и свобода. "Свободата е най-важното нещо, което дава професията", допълни Фандъкова. По думите й моделът на дуалното образование е едно най-големите възможности за България.

КНСБ иска повече европари за образование

Синдикатите искат от кандидатите за евродепутати повече средства за образование от европейските фондове. Янка Такева е притеснена от м...

Тя благодари на правителството, че продължава реформата в образованието, като съществена част от тази реформа е развитието на професионалното образование. Фандъкова посочи, че в София вече има 5 професионални гимназии, които работят по модела за дуалното обучение.

Министърът на икономиката Емил Караниколов коментира, че без наука и образование няма как да има работеща икономика и държава. Според него дуалното обучение дава възможност на човек да разбере дали може да прави нещо, което да го удовлетворява. "Всеки един човек, който инвестира в правилното за него образование и възможности, скоро ще получава по-добри доходи, защото бизнесът търси висококвалифицирани хора", добави министър Караниколов.

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков заяви, че инвестицията в образованието намира своята възвращаемост на пазара на труда. Той смята, че е много важно младите хора, които завършват своето образование, да имат умения. А тези умения могат да се придобият чрез професионалното образование. Освен това хората трябва да се учат през целия живот и непрекъснато, допълни министър Петков.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев заяви, че има недостиг на работна сила. Най-голям е в техническите професионални направления, които са с профил математика и природни науки. Поради тази причина е преструктуриран приемът в системата на висшето образование и е предоставено и допълнително финансиране на професионалните гимназии за тези специалности, а от тази година са планирани да се предоставят и допълни стипендии.

Предвидени са 1,5 млн. лв. стипендии за дуалното обучение

На този етап за следващата година сме предвидили 1,5 млн. лв. за стипендии на ученици, които се обучават в дуална форма, мислим да ги у...

Образователният министър изтъкна, че вече е започнала дуалната форма на обучение. Преди 4 години, в първата година, са се включили 300 ученици, докато тази година те са близо 3000, но според министър Вълчев това все още не е достатъчно. Планирани са средства от държавния бюджет, които са предназначени за стипендии на учениците, които се обучават в дуалната форма.

Actualno.com

Етикети:

  • ИМПЕРИАЛИСТ 3 ИМПЕРИАЛИСТ преди 9 месеца Профил на трол?
    Всичко започна от ДРУГАРЯ Иван Костов, тъпанар от класа. Същият, по време на своето управление, с процедурни хватки, обезсмисли статута на държавен служител, който имаха учителите според закона за народната просвета. По негово време, единствено учителите бяха такива, по закона за държавния служител. След това, пък НДСВ направо премахна този текст от закона за народната просвета. Цялата тази гадо виж още ›› ст бе извършена, не без подлата роля на профсъюза на Янка Такева. Защото увисваха като прани гащи, без недоволната членска маса на учителите. Как е възможно учител, преподаващ в държавно/общинско училище, над което се вее държавното знаме, преподаващ по утвърдени от държавните органи учебни планове, да не е държавен служител. Разбира се, по-важно е да не се решава проблема, а да се създава периодично напрежение. ЕТО ЗА КАКВО СТАВА ДУМА: ЗАКОН за народната просвета Обн., ДВ, бр. 86 от 18.10.1991 г., изм., бр. 90 от 24.10.1996 г., изм. и доп., бр. 36 от 31.03.1998 г., доп., бр. 124 от 27.10.1998 г., изм., бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 27.07.1999 г., бр. 68 от 30.07.1999 г., изм. и доп. ……………………………………………………………………………………………………………………………… Чл. 40. (Доп. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) (1) УЧИТЕЛИТЕ (ВЪЗПИТАТЕЛИТЕ), ДИРЕКТОРИТЕ И ПОМОЩНИК-ДИРЕКТОРИТЕ В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА, В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И В ОБСЛУЖВАЩИТЕ СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА ЗВЕНА СА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ. (2) Трудовите договори с помощник-директорите, с учителите и служителите се сключват съответно от директора на училището, на детската градина или на обслужващото звено. (3) Възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения по ал. 2 стават по реда, определен от Кодекса на труда. (4) (Нова) Длъжностите директор, помощник-директор, учител (възпитател) могат да се заемат само от лица, които не са осъдени на лишаване от свобода с..................................................................................................... ЗАКОН за държавния служител Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.08.1999 г., изм., бр. 1 от 4.01.2000 г., изм. и доп., бр. 25 от 16.03.2001 г., в сила от 1.09.2000 г., бр. 99 от 20.11.2001 г., в сила от 20.11.2001 г., изм., бр. 110 от 21.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 45 от 30.04.2002 г., изм. и доп. ……………………………………………………………………………………………………………………………… Чл. 2. (Обн. - ДВ, бр. 67 от 1999 г.) (1) Държавен служител е лице, което заема платена длъжност в администрацията, КАКТО И ЛИЦЕ, НА КОЕТО СПЕЦИАЛЕН ЗАКОН ПРЕДОСТАВЯ СТАТУТ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ при спазване на изискванията на този закон. (2) Министерският съвет определя наименованията на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове в Единен класификатор ................................................................... ................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………………… МНОГО ИНТЕРЕСЕН ЧЛЕН, ........................................................................................................ ЗАКОН за държавния служител Гарантиран минимум Чл. 68. (Обн. - ДВ, бр. 67 от 1999 г.) (в сила от 1.01.2000 г.) Размерът на основната заплата по чл. 67, ал. 1 за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител, не може да бъде по-малък от трикратния размер на минималната работна заплата за страната. ................................................................................................................................................................................................. Гарантиран минимум Чл. 68. (В сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител, се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България и не може да бъде по-нисък от размера за предходната година. …………………………………………………………………………………………………………………………….. НОВОТО ЗАКОН за народната просвета Обн., ДВ, бр. 86 от 18.10.1991 г., изм., бр. 90 от 24.10.1996 г., изм. и доп., бр. 36 от 31.03.1998 г., доп., бр. 124 от 27.10.1998 г., изм., бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 27.07.1999 г., бр. 68 от 30.07.1999 г., изм. и доп., бр. 90 от 24.09.2002 г., в сила от 24.09.2002 г., бр. 95 от 8.10.2002 г., в сила от 8.10.2002 г., бр. 29 от 31.03.2003 г., в сила от 31.03.2003 г., изм., бр. 71 от 12.08.2003 г., доп., бр. 86 от 30.09.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., бр. 114 от 30.12.2003 г., изм. и доп., бр. 40 от 14.05.2004 г. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2002 г.) Учителите (възпитателите), директорите и помощник-директорите в държавните и общинските училища, детски градини и обслужващи звена осъществяват обучение и/или възпитание на деца и ученици в съответствие с този закон и нормативните актове по неговото прилагане. ................................................................................................................................... ЗАКОН за държавния служител Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.08.1999 г., изм., бр. 1 от 4.01.2000 г., изм. и доп., бр. 25 от 16.03.2001 г., в сила от 1.09.2000 г., бр. 99 от 20.11.2001 г., в сила от 20.11.2001 г., изм., бр. 110 от 21.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 45 от 30.04.2002 г., изм. и доп., бр. 95 от 28.10.2003 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.08.2004 г. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Държавен служител Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2003 г.) (1) Държавен служител е лице, което по силата на административен акт за назначаване заема платена щатна длъжност в държавната администрация и подпомага орган на държавната власт при осъществяване на неговите правомощия. (2) Длъжностите, които се заемат от държавни служители, се определят в Единен класификатор на длъжностите в администрацията, който се приема от Министерския съвет и се обнародва в "Държавен вестник". (3) Длъжностното разписание ..................................................................................
  • Анонимен 2 Анонимен преди 9 месеца Профил на трол?
    Няма спор, че образованието е на първо място. На второ обаче е реализацията през терминал 2!!!
  • Анонимен 1 Анонимен преди 9 месеца Профил на трол?
    Празни приказки! Реалността е съвсем друга!
Последно в Актуално