Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

Деница Сачева: Над 2 500 души са одобрени досега за еднократна помощ от 375 лева

03 юни 2020, 17:10 часа • 2572 прочитания

15 046 заявления за получаване на помощ по мярката 60/40 са постъпили общо до вчерашния ден, които обхващат 251 953 работници и служители. Изплатените до момента средства са над 66 милиона лева за 157 504 работници и служители от 10 092 предприятия и организации. Това каза социалният министър Деница Сачева по време на изслушването й в ресорната комисия в парламента, предаде БГНЕС.

„Ще бъдат разширени групите на лица, на които ще се изплащат субсидии за заплати. Досега мярката беше кризисна изплащаше компенсации, сега ще говорим за субсидии за заплати. Работодателите ще могат да кандидатстват и за безработни хора, които наемат на работа, но те трябва да са регистрирани в Бюрата по труда“, обяви Сачева и добави, че предвиждат да няма два списъка и да се увеличат възможностите за различните икономически дейности.

Социалният министър не се съгласи с твърдението, че мярката 60/40 е неработеща и призна, че има и откази от страна на държавата, но те не пречат работодател да кандидатства докато не бъде одобрен, като не означава, че той трябва да кандидатства за подпомагане в срок от 3 месеца, може и за по-малко. „Ограниченията, които ще предложим отново са за сектор селско стопанство, за държавно управление и финанси и застраховане. По отношение на здравеопазване и образование ще предложим конкретни икономически дейности да могат да бъдат допустими, за да избегнем двойното финансиране“, каза тя.

Социалният министър даде пример, че ако един изпълнител на медицинска помощ в дентална практика няма договор с НЗОК, той би бил допустимо лице за мярката 60/40. „Процедурата за подаване на заявления за мярката 60/40 ще бъде същата. Друг нов момент е, че сме предвидили и текст тези лица, които са изчистили данъчните си заявления за 2019 г. и са декларирали тези за 2020 г., но все още не са ги платили, това да не бъде пречка за тях да кандидатстват и да могат да получат помощта“, обяви тя.

Социалният министър обяви, че предвижда мярката да продължи три месеца – от юли до септември, като при необходимост ще имат готовност да се изпълнява до края на годината. Сачева поясни още, че е предложила засега само автобусният сектор да може да комбинира мярката 60/40 със средства от ЕК и така да получи помощта да стигне до 80/20, но не е взето решение дали да бъде подпомогнат и туризмът по този начин.

Стана ясно, че към вчерашна дата за еднократната помощ от 375 лв., давана за родители, които гледат децата си са кандидатствали 5 798, като 2 508 ще получат помощта, а на 1 760 души е отказано с основният мотив, че доходът на лицата е над 610 лв., както и че получават друга социална помощ. Други 1 530 заявления се разглеждат.

По отношение на фонд „Социална закрила“, министърът обяви, че от начало на годината до сега той е отпуснал помощи на 237 лица в размер на 397 829. „По целевата програма „Обществени трапезарии“ са подпомогнати 4141 лица. Бюджетът на програмата до края на годината е 3 200 000 лв.“, уточни още тя.

„Целевата програма за социално подпомагане на Столична община беше в размер на 30 000 лева и с тези средства бяха осъществени извънредни доставки на 1875 пакета със стоки от първа необходимост за социално слаби лица и семейства по време на карантинния период. По волята на дарител бяха закупени и предоставени таблети на лица от институциите и центровете за настаняване от семеен тип. БАН също предостави чрез своите академици дарение в размер на 35 000 лева, с които бяха закупени мобилни устройства. Всички членове на Министерски съвет дариха по 1000 лева от заплатата си за фонд ''Социална закрила'', каза социалният министър.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Новините днес