Промени размера
Аа Аа Аа Аа Аа

БАН: С този растеж България няма да догони ЕС

28 май 2018, 15:40 часа • 1657 прочитания

България трябва да има едно по-добро икономическо развитие. Догонващо развитие, защото дори един растеж от 3-4%, който за една развита икономика е добър, за нас е той е недостатъчен, за да се доближим до европейските стандарти. Това заяви ръководителят на Института за икономически изследвания на БАН проф. д-р Александър Тасев по време на представянето на Годишния доклад за икономическото развитие и политики в България.

Той призова за обществена дискусия за управлението на икономиката с цел „да можем да излезем от това незавидно последно място, което имаме в своето социално-икономическо развитие в ЕС“.

Според проф. д-р Гарабед Минасян плоският данък вече не върши работата, за която е бил въведен и си заслужава да се мисли дали не трябва да се въведе прогресивен. Дебат трябва да има и за диференцираната ставка на ДДС, каквато е въведена вече в Румъния, и дава положителен ефект.

Анализът обхваща и развитието на банковия сектор, където се наблюдава сравнително слаба кредитна активност, въпреки понижението на лихвите и усилване на икономическата активност.

„Със сигурност ще има повишаване на лихвите по банковите депозити до края на 2018 г.”, посочи доц. Д-р Георги Сарийски. По думите му „просто технически няма поле за маневра накъде повече да се понижават лихвите”. В същото време банките имат проблем с пласмента на свободния ресурс и затова не се очаква скок на лихвите по кредитите, предаде бтв.

Сарийски обаче допълни, че догодина вероятно и лихвите по кредитите ще тръгнат нагоре.

Докладът отчита и резултатите от анализа на бюджетните приходи и разходи. Констатациите в него са, че от 2010 г. насам се наблюдава нарастване на дела на данъчните приходи, което се дължи на подобрението на събираемостта, а изключение правят само постъпленията от социални и здравно-осигурителни вноски.

На анализ е подложен и пазарът на труда, където се наблюдава намаляване на безработицата за всички възрастови групи, но делът на продължително безработните остава висок. Отчита се и подобряване на услугите на пазара на труда.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Новините днес